Stretnutie prvoprijímjúcich a birmovancov

Do konca týždňa (15.9.) je možné prihlásiť dieťa na prípravu na 1. sv. prijímanie a na birmovku.

Prvé stretnutie birmovancov s jedným rodičom bude na sv. omši v piatok (22.9.) o 18h.

a prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi bude v piatok (29.9.) o 18h. 

social position