1. sv. prijímanie 21. júna o 10:30

Pokračujeme v príprave na 1. sv. prijímanie

každú stredu pri sv. omši o 18 h.

Termín 1. sv. prijímania,

po dohode s rodičmi prvoprijímajúcich detí,

bol stanovený na 21. júna o 10:30.

 

 

 

social position