1. výr. blahorečenia Anny Kolesárovej

1. – výročie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej bude  1. septembra vo Vysokej nad Uhom:

Program:

9:30 – modlitba posvätného ruženca

10:30 – slávnostná sv. omša – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

13:00 – moderovaný program

15:00 – korunka Božieho milosrdenstva

Spoločenstvá a farnosti nech nahlásia svoju účasť z dôvodu parkovania.

Viac na: www.annakolesarova.sk 

 

social position