25. marec – Deň počatého života

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom.
Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! V tomto roku je naše slávenie obmedzené. Napriek tomu, môžeme toto slávenie vyniesť na svetlo z tieňa všadeprítomnej Covid-krízy.

1. Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa KLIKNI

2. Duchovná adopcia počatého dieťaťa KLIKNI. Je to 9-mesačný záväzok každodennej krátkej modlitby za bohuznáme počaté dieťa. Každý sa k tomu môže zaviazať kedykoľvek súkromne.

3.  Košická sv. omša za život 25.3. o 16:30, pri ktorej sa môžu vstúpiť do tejto modlitbovej služby. Svätá omša bude vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot

3.  Krátky dokument o pochovávaní potratených detí KLIKNI. Vytvorený po štvorročnej skúsenosti s pochovávaním potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach.  Tu je link, kde sa veriaci môžu oboznámiť o dôvodoch i možnostiach pochovávania a vedeli správne postupovať, keď to zasiahne ich rodinu. Spontánne potraty sú dnes veľmi časté a mnohí rodičia nevyžiadajú dieťa na pochovanie len preto, že o tom vedia málo alebo nič.

4. Krížová cesta s pro-life tematikou a iné modlitby. Nájdete ich TU KLIKNI.

Viac na: www.25marec.sk KLIKNI