Advent – čas stíšenia a prípravy

Slovo Advent pochádza z latinského slova „adventus” príchod a znamená príchod Krista, ktorého túžobne očakávame.

Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Advent je rozdelený na dva časti. V prvej dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá, ktorá začína 17. decembrom, je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.

K Adventnému obdobiu, ktorý dnešnou nedeľou začíname prežívať, neodmysliteľne patrí adventný veniec. Pochádza z Nemecka a slúžil pre deti, ktoré sa tešili na Vianoce, a tak sa každý deň zapaľovala sviečka. Pôvodne ich bolo dvadsať štyri. Prvá sa zažala prvého decembra. Neskôr boli už len štyri. Podľa nedieľ. Advent má vždy inú dĺžku. Niekedy má štyri týždne, inokedy menej. 24. december je vždy posledným dňom Adventu. Keď pripadne na nedeľu, tak je v tento deň posledná, teda štvrtá adventná nedeľa a zároveň sa ňou Advent končí a poobede je príprava na Štedrú večeru a.

Adventný veniec môžeme využiť nielen ako dekoráciu domácnosti, ale aj ako symbol, ktorý každý večer spojí rodinu v spoločnej modlitbe či rozhovore. Rodičia môžu zapaľovanie novej sviece v sobotu večer alebo v nedeľu aj trochu zdramatizovať. Môžete z toho urobiť malú rodinnú slávnosť. Pred prvou adventnou nedeľou si poobede sadnite spolu s deťmi a vyrobte si rodinný adventný veniec. Buď klasický alebo netradičný, možno taký, ktorý aj nejako bude charakterizovať rodinu. Každý si tam môže dať napríklad svoju ozdobu, prípadne si dohodnite nejaké pravidlá, za akých podmienok si kto sviečku večer zažne. Takto dospelí môžu spolu s deťmi súťažiť v konaní dobrých skutkov.