Arcidiecézne stretnutie mládeže v Snine

Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Snine

Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa.

Termín tohtoročného ADSM je blízko tohto dňa, teda 19.11.2022.

Naposledy ADSM bolo v roku 2019.

Motto: “Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” Lk 1 ,39

Program:

  • 8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

  • 10:00 – slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom-metropolitom

  • 12:00 – obed a workshopy v Dome kultúry

  • 14:00 – program v Dome kultúry

  • 16:00 – záver ADSM a návrat domov.

social position