Arcidiecézne stretnutie mladých 25.11.

Arcidiecézne stretnutie mládeže/ ADSM Bardejov 2023

Pápež František nedávno presunul termín slávenia tohto roku už 38. Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa, v tomto roku 26.11.2023. Preto je termín ADSM blízko tohto dňa.


Program ADSM:

8:30-10:15 – registrácia mladých pri Bazilike sv. Egídia
9:30-10:15 – sprievodný program saleziánov na Radničnom námestí
10:30 – slávnostná sv. omša v Bazilike sv. Egídia s Mons. Markom Forgáčom, košickým pomocným biskupom

12:00 – obed na Cirkevnej spojenej škole
12:45-13:45 – workshopy v centre mesta a v Mestskej športovej hale Mier
14:00 – program v Mestskej športovej hale Mier
16:00 – ukončenie ADSM a návrat domov

Na ADSM je potrebné aj predbežné prihlásenie počtu účastníkov z organizačných dôvodov a z dôvodu stravy, keďže plánujeme pre všetkých chutný guľáš. Tiež je potrebné nahlásiť aj autobusy kvôli parkovaniu. Autá budú môcť parkovať na Parkovisku Mier-BAPOS (Námestie SNP 171/1) pred Mestskou športovou halou Mier. Autobusy a tiež autá budú môcť parkovať na Parkovisku pri Hrubej bašte (ul. Krátky riadok). Prihlásiť skupiny, jednotlivcov či info o počte autobusov môžete na premladez@gmail.com

Dávame vám do pozornosti vlaky tam a späť v ten deň 25.11.:
1.) Os 9209 – 8:24 Prešov/9:29 Bardejov;
2.) Os 9224 – 16:29 Bardejov/17:33 Prešov.

Povzbudzujeme vás, drahí mladí priatelia, aj v mene otca arcibiskupa Bernarda a otca biskupa Marka, aby ste prišli na toto stretnutie mladých. Na konci sv. omše otec biskup Marek odovzdá certifikáty tohtoročným animátorom absolventom Školy slúžiaceho srdca.
Tešíme sa na vás!