Author - Správca

Advent – čas stíšenia a prípravy

Slovo Advent pochádza z latinského slova „adventus” príchod a znamená príchod Krista, ktorého túžobne očakávame.

Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Advent je rozdelený na dva časti. V prvej dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá, ktorá začína 17. decembrom, je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.

K Adventnému obdobiu, ktorý dnešnou nedeľou začíname prežívať, neodmysliteľne patrí adventný veniec. Pochádza z Nemecka a slúžil pre deti, ktoré sa tešili na Vianoce, a tak sa každý deň zapaľovala sviečka. Pôvodne ich bolo dvadsať štyri. Prvá sa zažala prvého decembra. Neskôr boli už len štyri. Podľa nedieľ. Advent má vždy inú dĺžku. Niekedy má štyri týždne, inokedy menej. 24. december je vždy posledným dňom Adventu. Keď pripadne na nedeľu, tak je v tento deň posledná, teda štvrtá adventná nedeľa a zároveň sa ňou Advent končí a poobede je príprava na Štedrú večeru a.

Adventný veniec môžeme využiť nielen ako dekoráciu domácnosti, ale aj ako symbol, ktorý každý večer spojí rodinu v spoločnej modlitbe či rozhovore. Rodičia môžu zapaľovanie novej sviece v sobotu večer alebo v nedeľu aj trochu zdramatizovať. Môžete z toho urobiť malú rodinnú slávnosť. Pred prvou adventnou nedeľou si poobede sadnite spolu s deťmi a vyrobte si rodinný adventný veniec. Buď klasický alebo netradičný, možno taký, ktorý aj nejako bude charakterizovať rodinu. Každý si tam môže dať napríklad svoju ozdobu, prípadne si dohodnite nejaké pravidlá, za akých podmienok si kto sviečku večer zažne. Takto dospelí môžu spolu s deťmi súťažiť v konaní dobrých skutkov.

Čítať ďalej...

Aktuality

V čase Adventu, ranné sv. omše, “rorátne”, sú slúžene skoro ráno o 6h. pri svetle sviec a lampášov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzatvoriť sviatostné manželstvo v roku 2023, nech sa nahlásia telefonicky, emailom alebo osobne na farskom úrade, minimálne 3 az 4 mesiace  pred sobášom. 

Každý štvrtok je hodinová adorácia vo farskom kostole od 19 do 20h.

Sv. omše, s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, sú v piatok o 18h: 14.10, 21.10, 11.11., 18.11., 25.11., 9.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 14.4., 28.4., 5.5. Slávnosť prvého svätého prijímania bude 14. mája 2023 o 10:30 na Sokoleji a 21. mája o 10:30 v Jasenove.

Sv. omše za účasti birmovancov sú na prvý piatok v mesiaci o 18h.: 4.11., 2.12., 3.2.2023, 3.3. Termín birmovky sa plánuje na 23. apríla 2023 (Biskupský úrad v Košiciach to musí potvrdiť).

Čítať ďalej...

Arcidiecézne stretnutie mládeže v Snine

Arcidiecézne stretnutie mládeže (ADSM) v Snine

Pápež František presunul termín slávenia každoročného Svetového dňa mládeže z Kvetnej nedele na Nedeľu Krista Kráľa.

Termín tohtoročného ADSM je blízko tohto dňa, teda 19.11.2022.

Naposledy ADSM bolo v roku 2019.

Motto: “Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa” Lk 1 ,39

Program:

 • 8:30 – registrácia účastníkov pri farskom kostole Povýšenia sv. Kríža

 • 10:00 – slávnostná sv. omša s Mons. Bernardom Boberom, košickým arcibiskupom-metropolitom

 • 12:00 – obed a workshopy v Dome kultúry

 • 14:00 – program v Dome kultúry

 • 16:00 – záver ADSM a návrat domov.

Čítať ďalej...

Arcidiecézna púť Libanon – Charbel

Letecká arcidiecézna púť s arcibiskupo Bernardom Boberom do Libanonu k sv. Charbelovi

Termín: 20.3. – 26.3.2023 a 21.3. – 27.3.2023     Cena: 1.130,-€           

V cene je zahrnuté:

 • letenka Budapešť – Bejrút, Bejrút – Budapešť (cez Frankfurt), servisné poplatky, transfer z Košíc na letisko v Budapešti a späť,

 • 6 x ubytovanie H*** v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením,

 • 5 x raňajky, 5 x večera,

 • doprava klimatizovaným autobusom po trase, miestny sprievodca, odborný sprievodca – kňaz,

 • všetky vstupy.

V cene nie je zahrnuté: 

 • obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)

Možný príplatok:

 • poistenie Pandemic A3 vrátane storna zájazdu s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku a ochorenia na Covid-19 v cene 44,10 €, aktuálne je vstup do Libanonu podmienený poistením Pandemic,

 • jednolôžková izba – príplatok k cene 150,- € na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno ubytovať s inými účastníkmi.

AWERTRAVEL CK,  Hviezdoslavova 1469/61, 905 01  Senica

tel.: 034/651 3896; tel./fax 034/651 2995 

e-mail: awertravel@awertravel.sk

Čítať ďalej...

Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Po pandemickej prestávke opäť ožívajú na pútnickom mieste blahoslavenej Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom pútnické Ankine soboty.

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Najbližšia sobota 26. november 2022.

Začneme o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a končíme sv. svätou omšou o 18h. spoločným putovaním k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

Výmena obloženia schodov na chór

Projekt “Výmeny starého  dreveného obloženia schodov na chór za nové” v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 3.000€.

Už dlhšie sme uvažovali nad výmenou starého dreveného obloženia schodov na chór za nové. Staré obloženie nebolo urobené z masívu a preto sa prelomilo a počas kráčania schodmi vŕzgalo.

Po výbere najlepšej cenovej ponuky (5.235,60€) sme sa rozhodli pre firmu František Laco – LAMBRIS zo Strážskeho.

Dielo sa realizovalo v dňoch 28. septembra až 6. októbra 2022.

 

Čítať ďalej...

Pre mladých – GODZONE – Nevzdávaj to

13. ročník Godzone tour sa uskutoční 27. októbra 2022 v Handball aréne v Prešove.  Vstup zdarma

Motto tohto ročníka: Nevzdávaj to   Viac na: godzone.sk 

Čo je to Godzone tour?

Godzone tour je evanjelizačné turné projektu Godzone, ktoré sa uskutočňuje v šiestich mestách na Slovensku i v Čechách (Praha, Ostrava, Bratislava, Žilina, Prešov a Banská Bystrica)

Godzone projekt: Sme mladí ľudia, ktorí majú túžbu ohlasovať radostné evanjelium Ježiša Krista. Hlavným zameraním projektu Godzone je práve evanjelizácia mladých na Slovensku. Našou túžbou a víziou našej služby je priniesť prebudenie, zjednotenie, motiváciu a povzbudenie. Vieme, že tento svet potrebuje počuť silné posolstvo evanjelia a chceme ho priniesť spôsobom, ktorý zasahuje – atraktívnym, kreatívnym a moderným.

O Godzone projekte pozri si TU

Čítať ďalej...

18. október – Milión detí sa modlí ruženec

Svätý Ján Zlatoústy, učiteľa Cirkvi povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa!

K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

18. októbra o 9 hod. (alebo iný vhodný čas), všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní k modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete.

Viac na: www.acn-slovensko.org/miliondeti/

Čítať ďalej...

1. október – diecézna púť do Obišoviec

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach v dňoch 1. – 2. októbra

Sobota:

15:00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 – sv. omša s fatimskou pobožnosťou, Mons. Bernard Bober

17:30 – modlitba bolestného ruženca

18:30 – sv. omša za chorých telom i duchom, Imrich Degro, exorcista

20:00 – krížová cesta

21:00 – sv. omša za mladých a pre mladých – Martin Štieber, kaplán UPC

22:00 – celonočná adorácia v kostole

Nedeľa:

6:00 –  ruženec svetla

6:30 – farská sv. omša – Michal Harakaľ

8:00 – sv. omša za rodiny a manželstvá, Martin Rečlo, riaditeľ Centra pre rodinu v Ke

9:15 – fatimská pobožnosť, slávnostný ruženec

10:30 – sv. omša, Mons. Bernard Bober, prihovorí sa Jozef Jarab, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

Čítať ďalej...

Víkendová oáza pre bezdetných manželov

… pre tých, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú zrelo čeliť budúcnosti, hľadajú nový prameň radosti a duchovné osvieženie.

Téma: Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať stále na očiach (Žalm 32,8)

Hostia:

Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.

Gabriel a Anna Brezovi: Napĺňanie potrieb manželov.

manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia.

Kedy: 14. – 16. október 2022      Cena: 136€/pár

Kde: Penzión Augustineum, Bardejovské kúpele

Viac info: vikend.manzelia@gmail.com

Čítať ďalej...