Author - Správca

Úmrtie a pohreb Mons. Alojza Tkáča

V utorok 23. mája 2023 zomrel emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Pohrebné obrady budú v utorok 30. mája o 10.30 v košickej katedrále.

Kondolenčná kniha bude v katedrále od 24. mája.

Súkromná modlitba v katedrále pri rakve zosnulého bude možná: v pondelok (29. 5.) od 10.00 do 20.00 a v utorok (30.05.) od 7.00 do 10.00

Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium absolvoval v Humennom. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, potom do roku 1961 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961 . Po pol roku musel narukovať na dvojročnú vojenskú službu, ktorú absolvoval ako člen Pomocných technických práporov (PTP) v Česku.
V roku 1974 verejne predniesol kritický príspevok, v ktorom poukázal na prenasledovanie cirkvi zo strany vtedajšej štátnej moci. Tkáča citovali mnohé zahraničné médiá , čo neuniklo pozornosti Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Následne mu bol odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazskej služby. Až do roku 1983 pracoval Tkáč ako vodič električky a robotník Štátnych lesov v Košiciach
Po návrate do pastorácie pôsobil v roku 1983 ako správca farnosti v Červenici. Pápež Ján Pavol II. vymenoval Tkáča 14. februára 1990 za košického biskupa. 31. marca 1995 bol vymenovaný za košického arcibiskupa-metropolitu. Pápež Ján Pavol II. mu 2. júla 1995 pri návšteve Košíc a svätorečení troch košických mučeníkov odovzdal pálium. Úrad košického arcibiskupa metropolitu odovzdal 10. júla 2010. Emeritný arcibiskup Tkáč bol nositeľom diamantovej Janského plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.

Čítať ďalej...

Gospel festival Lumen Trnava

Jedinečný gospelový open-air festival európskeho formátu – Festival Lumen prináša do Trnavy špičku domácej a zahraničnej gospelovej hudobnej scény už 31 rok.

Jedinečný gospelový open-air festival LUMEN “HIS WAY” sa uskutoční 9. a 10. júna na Trojičnom námestí v Trnave.

Festival sa v posledných rokoch začal profilovať ako „city music festival“, ktorý sa snaží okrem kvalitného hudobného zážitku, ako pop, rock, dance, či funky, ponúknuť divákovi pestrý multižánrový sprievodný program prebiehajúci na viacerých miestach Trnavy, či už vo forme prednášok, workshopov, besied alebo tzv. XL zóny, ktorá svojim účastníkom prináša množstvo vystúpení a projektov.

Cieľom festivalu je ponúknuť najlepšie slovenské a veľmi kvalitné zahraničné gospelové kapely z celého sveta, radostnú, priateľskú až rodinnú atmosféru, ktorá zostáva v srdciach, hudbu inšpirovanú myšlienkami kresťanského posolstva – evanjelia, súčasné hudobné štýly (pop, rock, folk, dance, urban, worship, funky, gospel), zaujímavé prednášky a workshopy, stretnutie priateľov či priestor pre nové priateľstvá.

Viac na stránke festivallumen.sk

Čítať ďalej...

Pomôžme farnosti v Snine získať dotáciu

Farnosť Božieho milosrdenstva v Snine, kde pôsobí farár Peter Fogaš, bývalý kaplán v našej farnosti, žiada Prešovský samosprávny kraj v rámci Výzvy Participatívny rozpočet 2023 o dotáciu 10.000€.

V prípade úspechu by v priebehu tohto roka vybudovali chodník zo zámkovej dlažby k bočnému vchodu do kostola z Palárikovej ulice a cestu k vchodu na faru. Tieto terénne úpravy veľmi potrebujú k zveľadeniu exteriéru.

Na získanie dotácie potrebujú získať čo najviac hlasov v SMS hlasovaní. Prosia svojich farníkov, priateľov a sympatizantov, aby sa zapojili do hlasovania. Z jedného mobilného čísla je možné poslať len jednu SMS.

Hlasovanie trvá do 10. mája 2023.

Čítať ďalej...

Aktuality

Snúbenci, ktorí plánujú uzatvoriť sviatostné manželstvo v roku 2023, nech sa nahlásia telefonicky, emailom alebo osobne na farskom úrade, minimálne 4 až 5 mesiacov  pred sobášom. 

Slávnosť prvého svätého prijímania bude 14. mája 2023 o 10:30 na Sokoleji a 21. mája o 10:30 v Jasenove.

Fotky birmovancov sú v sakrestii farského kostola.

Čítať ďalej...

Veľkonočná spoveď

Veľkonočná spoveď

Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto. (pápež František)

UT (28.3.) – Lackovce a Kochanovce: 17:00 – 18:00

ST (29.3.) – Rovné: 16:00 – 17:00; Vyšný Hrušov, Hrubov a Turcovce: 17:00 – 18:00

Št (30.3.) – Jasenov: 17:00 – 18:00 (6);  Závadka a Hudcovce: 17:00 – 18:00

PI (31.3.) – He – Sokolej: 16:00 – 18:00 (9); Karná: 16:30 – 17:30, Myslina 17:30 – 18:30

SO (1.4.) – HE – Sokolej a Sídlisko III.: 9:00 – 11:30 (9); Udavské: 14:30 – 16:00; Veľopolie 16:00 – 16:45 (5); Lieskovec: 14:00 – 15:00; Topoľovka 15:15 – 16:00

NE (2.4.) – HE – Všetkých svätých (13) a Sídlisko III. (8): 14:30 – 17:30

PO (3.4.) – Gruzovce: 16:30 – 17:00 (4); Slov. Volová: 17:00 – 17:30 (4); Brestov 17:45 -18:15 (4)

UT (4.4.) – Hažín nad Cirochou: 17:00 – 18:00 (2 kňazi) a HE – Všetkých svätých (8): 18:45 – 19:30

St (5.4.) – HE – Všetkých svätých (8): 16:30 – 17:30

 

Čítať ďalej...

Niečo pre rozVEDENÝCH

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov 2. – 4. júna 2023 v Pútnickom dome bl. Annu Kolesárovej v Obišovciach.

Téma: Hodnoty života.

Exercitátor: Otec Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a psychológ.

Cena:  68€.

Kontakt:  Slávka Kolesárová; email: slavka.kolesarova1@gmailcom; tel. číslo: 0905 288 845

 

Čítať ďalej...

Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Pokračujeme s Ankinými sobotami na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom.

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Ankine soboty:  18. marec; 15 apríl; 20.máj; 17. jún; 15. júl; 19 august; 21. október a 18. november 2023.

Začíname o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a končíme sv. svätou omšou o 17h. a spoločným putovaním k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

PS: 1. septembra budeme sláviť 5. výročie blahorečenia.

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

Púť do Rotonda (páter Pio) a Assisi

San Giovanni Rotondo – Assisi – Cascia – Monte Sant’Angelo – Loreto

Termín: 5. 11. – 11. 11. 2023

  1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko

  2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého  jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.

  3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.

  4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených  s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea),  sv. omša,  krížová cesta večera, nocľah.

  5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda,  Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.

  6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko

  7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Cena 465 € (doprava,  4 x ubytovanie, 4 x polpenzia,  duchovný a technický sprievodca). Cena nezahŕňa poistenie 2 € os/deň, vstupy do bazilík a sprievodcovskú súpravu so slúchladlami ( cca 10 €).

Kontakt: CK VIVER TOUR Humenné, tel.: 0918687416, 0905470 210; vivertour@gmail.com, www.viver.sk

Čítať ďalej...

Mesačné stretnutie rozvedených

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove.

Stretnutie povedú: Mons. JCDr. Peter HOLEC, JCDr. JUDr. Juraj JURICA, PhD. a JCDr. Marek ONDREJ, advokát Rímskej Róty a členovia Metropolitného tribunálu v Košiciach.

Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.

Slávka Kolesárová – koordinátorka; tel. kontakt 0905 288 845

Čítať ďalej...