Author - Správca

Milión detí sa modlí ruženec

Svätý pápež Ján Pavol II. napísal o ruženci: „Ruženec je zo svojej podstaty modlitbou zameranou na pokoj, lebo je vlastne rozjímaním o Kristovi, Kniežati pokoja, ktorý je náš pokoj. Ruženec je modlitbou pokoja aj prostredníctvom plodov lásky, ktoré prináša. Zo svojej podstaty nám dáva nádej, že aj dnes môžeme vyhrať taký ťažký boj, akým je boj za pokoj.

Obraciame sa na vás s prosbou o pomoc. Všade tam, kde sú deti – v školách, škôlkach, nemocniciach, farnostiach či detských domovoch – , nezabudnite na 18. október o 9 hod., alebo iný zvolený čas.

Viac na:   millionkidspraying.org

Čítať ďalej...

Víkendová oáza pre bezdetných

… pre tých, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú zrelo čeliť budúcnosti, hľadajú nový prameň radosti a duchovné osvieženie

Téma: S vierou poslúchol Abrahám, keď bol povolaný … išiel a ani nevedel, kam ide

Hostia: Ľudmila Dydňanská: Ročné obdobie menštiuačného cyklu

Jaro a Zuzaka Chanasoví: Deväť rokov čakania    Svedectvo manželov: Našich päť fáz smútenia

Kedy: 18. – 20. október 2019      Cena: 120€/pár

Kde: Penzión Augustineum, Bardejovské kúpele

Viac info: vikend.manzelia@gmail.com

Čítať ďalej...

Duchovná obnova pre rozvedených

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov v kríze.

Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 29. 11. – 1.12. 2019. Cena za dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 56 €. 

Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288  845, 0948 788 068 alebo emailom: rodina@abuke.sk a slavka.kolesarova1@gmail.com.

Čítať ďalej...

Október – mimoriadny misijný mesiac

Pápež František vyhlásil mesiac október za Mimoriadny misijný  mesiac, ktorého cieľom je obnovenie osobného misionárského poslania každého jedného kresťana.

Aj dnes Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí vynikjaú horlivosťou a svätosťou; a tiež, že viera je posilnená vtedy, keď je odovzdávaná druhým.

Pápež František povzbudzuje, aby sme svedčili o evanjeliu tam, kde žijeme a pracujeme. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou amodlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.

Motto: Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete

Viac k tomuto mesiaci nájdetu tu: mimoriadnymisijnymesiac

Čítať ďalej...

Celodiecézna púť do Obišoviec

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach v dňoch 5. – 6. októbra

Sobota:

15:00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 – celodiecézne večeradlo

16:30 – otváracia sv. omša Mons. Bernard Bober

17:30 – modlitba bolestného ruženca

18:30 – sv. omša za chorých, spojená s modlitbami za oslobodenia – Imrich Degro

20:00 – multimediálny koncert „3ja“ – venovaný košickým mučeníkom

21:00 – sv. omša za mladých a pre mladých – Marek Roják

22:30 – eucharistická adorácia

23:30 – nočná adorácia v kostole

 

Nedeľa:

5:30 – ranné chvály a ruženec svetla

6:30 – farská sv. omša – Michal Harakaľ

8:00 – sv. omša za rodiny a manželstvá – dominikáni

9:15 – fatimská pobožnosť, slávnostný ruženec

10:30 – sv. omša, Mons Waclav Depo, arcibiskup metropolita Czenstochowa, Poľsko 

Čítať ďalej...

Národný pochod za život

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí su presvedčení a chcú, aby život človeka bol bezpodmienečne chránený od počatia až po prirodzenú smrť  a má byť plne rešpektovaná dôstojnosť ľudskoj osoby.

Motto: Za najmenších z nás

Miesto: Bratislava, 22. septembra 2019 o 13:30.

Program:  piatok – program pre dobrovoľníkov; sobota – bohatý sprievodný program pre účastníkov pochodu (filmy, diskusie, koncerty), sv. omša o 18h. v Dóme sv. Martina; nedeľa –  spoločná sv. omša s biskupmi v Inchebe o 10h. a poobede začiatok pochodu o 13:30 

Pochod má charakterizovať radosť, oslava, víziu, hrdosť, odhodlanie a úctu. Transparenty, pro-life heslá a rytmické piesne majú ukazovať na odkaz „za život“.  Príďte a pripojte sa k nám!

Viac na: www.pochodzazivot.sk 

 

Čítať ďalej...

1. výr. blahorečenia Anny Kolesárovej

1. – výročie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej bude  1. septembra vo Vysokej nad Uhom:

Program:

9:30 – modlitba posvätného ruženca

10:30 – slávnostná sv. omša – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

13:00 – moderovaný program

15:00 – korunka Božieho milosrdenstva

Spoločenstvá a farnosti nech nahlásia svoju účasť z dôvodu parkovania.

Viac na: www.annakolesarova.sk 

 

Čítať ďalej...

Aj lekárnik má dušu

Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze pozýva lekárnikov, laborantov a študentov  farmácie na bioetickú konferenciu:

Aj lekárnik ma dušu 

Termín 12. október 2019         Čas: 9:00 – 15:30

Miesto: Hlavná 89, Košice       Poplatok: 10€

Hostia:

ThDr. Martin Koleják, PhD: Umelé oplodnenie ako bioetický fenomén

MUDr. Alena Polomská, NPMC: Naprotechnológia – nevyrábať deti, ale liečiť neplodnosť.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.: Farmaceut – právne zakotvenie jeho výhrady vo svedomí. Exemplárne judikatúry týkajúce sa jeho výhrady vo svedomí.

Registrácia: edilekaren@gmail.com

Čítať ďalej...

Deň rodiny našej farnosti

Pozývame vás na 6. ročník Dňa rodiny našej farnosti,

ktorý sa uskutoční 30. júna (nedeľa) s motívom „Som Božie dieťa“ vychádzajúc z proroka Izaiáša: „I keby na mňa celý svet zabudol, Boh na mňa nezabudne.“

Hosťom je Don Jozef Luscoň, salezián.

Program:

o 10h. sv. omša s hosťom

od 12  h. podávanie kurátorského guľášu

od 13:30 – 14:30 workshopy pre deti

14:30 – vystúpenie umeleckej školy MÚZA

15:45 – kapela F6

17:30 – farská relácia „Dobre znac“

19 h ľudová zábava

Tešíme sa na Vás

 

Čítať ďalej...