Author - Správca

Ochrana seniorov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach nás požiadalo o spoluprácu pri ochrane seniorov.

V posledných rokoch sa rozmohla a naďalej pretrváva trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku, seniorov.

Páchatelia sofistikovaným a organizovaným spôsobom využívajú dôverčivosť, dobrosrdečnosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, zlý zdravotný stav,  opustenosť či samotu obeti.

Na vylákanie peniazi od seniorov majú páchatelia dobre premyslené rôzne legendy napr.: vydávajú sa za ich príbuzných, známych, či lekárov a kontaktujú ich v neskorých nočných alebo ranných hodinách a žiadajú od nich peniaze; predstierajú, že chcú finančne pomôcť ťažko zranenej osobe po dopravnej nehode a prosia, aby prípad neoznámili polícii; predstavujú sa ako poskytovatelia služieb – ako pracovníci plynárni, elektrárni, vodárni, pôšt a iných inštitúcií; ponúkajú tovar alebo chcú rozmeniť peniaze.

Takto dobre vopred naplánovaným spôsobom a emotívnym hereckým výkonom presviedčajú a oberajú seniorov o ich celoživotné úspory.

Táto trestná činnosť do určitej miery vykazuje aj určitý stupeň latentnosti, nakoľko mnoho seniorov a osamelo žijúcich osôb túto trestnú činnosť neoznámia, či už z dôvodu hanby alebo strachu.

Pozrite si letáky v PDF príloha č. 1    príloha č. 2

Čítať ďalej...

Najbližšie akcie

Diakonské vysviacky

14. a 15. júna sa uskutočnia diakonské vysviacky našich bohoslovcov Jakuba Pichonského v Dóme sv. Alžbety v Košiciach o 10 hod. a Ing. Miroslava Mudrika v katedrále sv. Martina na Spišskej Kapitule o 15 hod.

Deň rodiny našej farnosti.

Piaty ročník Dňa rodiny našej farnosti sa uskutoční 1. júla. Začína sv. omšou, ktorú bude slúžiť Mgr. Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anky Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Čítať ďalej...