Author - Správca

25. rokov biskupom

Srdečne pozývame 30. januára 2018 o 10.00 hod. do katedrály sv. Alžbety v Košiciach na Eucharistické slávenie, spojené s vďačnosťou Pánu Bohu za 25 rokov služby biskupa Mons. Bernarda Bobera a za mnohé požehnania, ktoré mu Boh udelil.

Čítať ďalej...

Farský ples

Srdečne Vás pozývame na

X. ročník farského plesu,

ktorý sa uskutoční 3. februára 2018 o 18 h.

v Premier restaurant, Chemlonská 3.

Hrá skupina Esta.

Cena na osobu 25€.

Lístky v sakrestiách kostolov.

Čítať ďalej...