Author - Správca

Na bicykli za život

21. ročník cyklistickej akcie sa uskutoční od 13. do 26. augusta 2018 na trase z Prešova do Viedne. Akcia spája cyklistiku s modlitbovými pochodmi k potratovým centrám. V tomto roku sa prvýkrát sústredíme aj na centrá umelého oplodnenia, kde sú ničené veľké počty nenarodených detí. Trasa a základné informácie pre tých, ktorí sa chcú pridať k cyklistom – či už na celú trasu, alebo na vybraný úsek si pozrite tu: TU

Čítať ďalej...

1. september – Blahorečenie Anky Kolesárovej

Všetko  o blahorečení, programe, organizácii podujatia tu:Anka Kolesárová.

31. augusta vigília Slávnosti blahorečenia v Dóme sv. Alžbety  

17.15 Modlitba posvätného ruženca

18.00 Svätá omša s Mons. Markom Forgáčom, košickým pomocným biskupom

19.30  Duchovno-poetické pásmo ,  hudobný sprievod tvorivá skupina Poetica musica

21.15  Eucharistické požehnanie

 

1. septembra sobotňajšia slávnosť na priestranstve štadióna Lokomotíva

6.00 Otvorenie brán štadióna

7.00 Ranná modlitba so spoločenstvom Marana Tha

8.00 Anna a život s Bohom , hudobný sprievod Dominika Gurbáľová

9.00  Modlitba radostného ruženca

10.00 Eucharistické slávenie s obradom blahorečenia celebruje J. Em. kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre kauzy svätých.

Po skončení slávnosti bude program pokračovať

12.30 vystúpením spevákov a hudobníkov s názvom Koncert radosti 

15.00  Hodina milosrdenstva a korunka Božieho milosrdenstva

 

2. septembra

10.30  Ďakovná svätá omša  s  Mons. Bernardom Boberom, košickým  arcibiskupom- metropolitom a uloženie relikvií blahoslavenej Anny Kolesárovej  v Dóme sv. Alžbety

Čítať ďalej...

Víkendová oáza pre bezdetných manželov

Víkendová oáza pre bezdetné páry, je určená pre manželské páry, ktoré trvale alebo dlhodobo nemôžu počať a hľadajú nové podnety pre špecifické okolnosti svojho manželstva. Téma: Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré (Rim 8, 28). Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 28. do 30. septembra 2018. Cena pre manželský pár je 120€.  Viac info: TU.

Čítať ďalej...

Ochrana seniorov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach nás požiadalo o spoluprácu pri ochrane seniorov.

V posledných rokoch sa rozmohla a naďalej pretrváva trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku, seniorov.

Páchatelia sofistikovaným a organizovaným spôsobom využívajú dôverčivosť, dobrosrdečnosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, zlý zdravotný stav,  opustenosť či samotu obeti.

Na vylákanie peniazi od seniorov majú páchatelia dobre premyslené rôzne legendy napr.: vydávajú sa za ich príbuzných, známych, či lekárov a kontaktujú ich v neskorých nočných alebo ranných hodinách a žiadajú od nich peniaze; predstierajú, že chcú finančne pomôcť ťažko zranenej osobe po dopravnej nehode a prosia, aby prípad neoznámili polícii; predstavujú sa ako poskytovatelia služieb – ako pracovníci plynárni, elektrárni, vodárni, pôšt a iných inštitúcií; ponúkajú tovar alebo chcú rozmeniť peniaze.

Takto dobre vopred naplánovaným spôsobom a emotívnym hereckým výkonom presviedčajú a oberajú seniorov o ich celoživotné úspory.

Táto trestná činnosť do určitej miery vykazuje aj určitý stupeň latentnosti, nakoľko mnoho seniorov a osamelo žijúcich osôb túto trestnú činnosť neoznámia, či už z dôvodu hanby alebo strachu.

Pozrite si letáky v PDF príloha č. 1    príloha č. 2

Čítať ďalej...