Author - Správca

Sviečka za nenarodené deti

Počas októbra a novembra sa uskutoční vo farnostiach 16. ročník celoslovenského projektu Sviečka za nenarodené deti.

Zakúpením sviečky, aj v našom kostole, podporíte pro-life aktivity na Slovensku zamerané na ochranu života. 

Na kampaň je možné prispieť aj cez darcovskú SMS s textom DMS SVIECKA (DMS medzera SVIECKA) na číslo 877. Cena jednej SMS: 2 €.

Viac info na www.sviecka.forumzivota.sk

Čítať ďalej...

Mládežnícke sv. omše

Pozývame vás na piatkové mládežnícke sv. omše o 18 h. s pozvanými hosťami. 

19.10. – dp. Peter Sepeši, farár v Kamenici n. Cirochou, Svätá omša

16.11. – dp. Pavol Hrabovecký, kaplán Košice Juh, Duchovné temperamenty

30. 11. – dp. Peter Ceľuch, špirituál v kňazskom seminári v Košiciach, Aktuálnosť sv. zmierenia

14. 12. – dp. Jozef Kaldic, rektor života mládeže v Příchoviciach , Česká rep., Sviatosť zmierenia

18.1. 2019 – Dominika Gurbaľová and band

 

Čítať ďalej...

Koncert Piotr Rubik

Pozývame vás na koncert Piotra RUBIKA, ktorý bude 27.10. 2018 v Steel Aréne v Košiciach.

Po dlhých štyroch rokoch sa vracia Piotr Rubik do Košic predstaviť svoje dielo „Septembrový žaltár“, v ktorom odznejú jeho najznámejšie a najkrajšie skladby: „Psalm Kochania”, “Psalm dla Ciebie“, „Niech Mowia, ze to nie jest milosc” a iné.

Zakúpiť si vstupenky na koncert Piotra Rubika môžete na tomto linku: https://www.ticketportal.sk/Event/Piotr_RUBIK_Septembrovy_Zaltar

V prípade hromadných objednávok nás môžete kontaktovať na adrese: Agentúra AMADEUS, s.r.o., Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, Slovakia

Tel: +421 944 505 264; e-mail: amadeus@amadeus.sk; www.amadeus.sk

Čítať ďalej...

Milión detí sa modlí ruženec

Svätý Ján Zlatoústy, učiteľa Cirkvi povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa!

K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

18. októbra o 9 hod. (alebo iný vhodný čas), všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní k modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete.

Viac na: www.acn-slovensko.org/miliondeti/

Čítať ďalej...

78. púť radosti vo Vysokej nad Uhom

Prvá púť radosti po blahorečení Anky Kolesárovej sa uskutoční 19. – 21. októbra s mottom: Svätosť na dosah.

Každý má svoj príbeh. Božia vôľa je, aby príbeh každého mal zavŕšenie v nebi.

Blahorečenie Anky je dôkazom toho, že Boh má živý záujem o našu dušu, a chce aby sme raz boli v nebi.

Svätosť nezačína po smrti, ale už za života.

S radosťou pozývame mladých k Anke.

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

1. sv. prijímanie a birmovka

Posledný termín prihlásenia detí na prijatie sviatostí je 15. september.

Rodičia detí vyzdvihnú prihlášku v sakrestii, alebo si ju tu stiahnu Prijímanie  Birmovka  a vyplnenú ju prinesú do sakrestie.

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi bude v stredu 19. septembra pri sv. omši o 18:00

a birmovancov v piatok 21. septembra pri sv. omši o 18:00. 

Čítať ďalej...

Ochrana seniorov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach nás požiadalo o spoluprácu pri ochrane seniorov.

V posledných rokoch sa rozmohla a naďalej pretrváva trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku, seniorov.

Páchatelia sofistikovaným a organizovaným spôsobom využívajú dôverčivosť, dobrosrdečnosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, zlý zdravotný stav,  opustenosť či samotu obeti.

Na vylákanie peniazi od seniorov majú páchatelia dobre premyslené rôzne legendy napr.: vydávajú sa za ich príbuzných, známych, či lekárov a kontaktujú ich v neskorých nočných alebo ranných hodinách a žiadajú od nich peniaze; predstierajú, že chcú finančne pomôcť ťažko zranenej osobe po dopravnej nehode a prosia, aby prípad neoznámili polícii; predstavujú sa ako poskytovatelia služieb – ako pracovníci plynárni, elektrárni, vodárni, pôšt a iných inštitúcií; ponúkajú tovar alebo chcú rozmeniť peniaze.

Takto dobre vopred naplánovaným spôsobom a emotívnym hereckým výkonom presviedčajú a oberajú seniorov o ich celoživotné úspory.

Táto trestná činnosť do určitej miery vykazuje aj určitý stupeň latentnosti, nakoľko mnoho seniorov a osamelo žijúcich osôb túto trestnú činnosť neoznámia, či už z dôvodu hanby alebo strachu.

Pozrite si letáky v PDF príloha č. 1    príloha č. 2

Čítať ďalej...