Author - Správca

Cyklopúť na bicykli za život

Na Slovensku sa bude konať 28. ročník letnej mobilizácie Na bicykli za život.

Na trase z Bratislavy do Košíc chceme zviditeľniť najväčšiu tragédiu našej spoločnosti – doposiaľ opomínané a neuznané právo na život pre nenarodené deti.

Zároveň symbolickým výberom trasy naprieč Slovenskom do Košíc chceme odovzdať pozvánku na Národný pochod za život, ktorý bude práve v Košiciach 22. septembra 2024.

Trasa zahŕňa 25 slovenských miest, nádherné námestia a chrámy, ale aj 24 lokalít ničenia nenarodených detí, na ktoré prinesieme svetielko pravdy a nádeje.

31. augusta navštívia aj náš farský kostol, kde bude sv.omša o 18h.

Blahorečenie Jána Havlíka 31.8.2024

Po Titusovi Zemanovi a Anke Kolesárovej budeme mať nového blahoslaveného.

31. augusta 2024 bude v Šaštíne blahorečený Ján Havlík pri sv. omši o 10h.

Mladý muž, s nezlomnou túžbou stať sa kňazom a misionárom v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul.

Za vieru prenasledovaný, strčený v Jáchymovských baniach a psychicky rozleptávaný v obávanej Pražskej Ruzynskej väznici, no do konca života verný.

Viac na: www.janhavlik.sk

Národný pochod za život 22. september 2024

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí su presvedčení a chcú, aby život človeka bol bezpodmienečne chránený od počatia až po prirodzenú smrť  a má byť plne rešpektovaná dôstojnosť ľudskoj osoby.

Národný pochod za život sa uskutoční 22. septembra 2024 v Košiciach.

Hlavným organizátorom sú pro-life organizácie, záštitu nad podujatím prevzala Konferencia biskupov Slovenska (KBS). Pozvané zapojiť sa sú aj ďalšie cirkvi, spoločenstvá, pro-life organizácie i jednotlivci, ktorí sa stotožňujú s potrebou chrániť ľudský život od počatia po prirodzenú smrť.

„Konať v prospech života je naša každodenná úloha. Spoločným Národným pochodom za život v Košiciach znova vyjadríme požiadavku na základnú spravodlivosť pre všetkých ľudí – uznanie práva na život. Veríme, že najmenší z nás budú raz chránení rovnako ako my veľkí,“ uvádza Dušan Škurla, koordinátor prípravy Národného pochodu za život.

Národný pochod za život sa naposledy konal v roku 2019 a v roku 2015 v Bratislave. Košice boli jeho dejiskom pred 11 rokmi. V roku 2013 naň prišlo vyše 75 tisíc ľudí. Národné pochody za život predstavujú jedny z najväčších verejných zhromaždení od roku 1989. Celkovo ich doteraz navštívilo takmer 200 tisíc ľudí.

Viac na: www.pochodzazivot.sk 

 

Boh má srdce

Komunita Emanuel pozýva na konferenciu Boh má srdce z príležitosti 350. výročia zjavenia Božského Srdca Ježišovho za  účasti apoštolského nuncia Mons. Nicolu Girasoliho.

Kedy: 8. jún 2024

Miesto: M Aréna Prešov

Viac na: www.emanuel.sk/bohmasrdce

 

Duchovné obnovy pre rozVEDENÝCH

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na:

- pravidelné mesačné stretnutie , ktoré sa uskutoční 21. mája 2024 o 17h. v kostole Kráľovnej Pokoja v Prešove na Sídlisku III.

Téma: Ako horieť a nevyhorieť

Prednášajúci: dp. Martin Harčár, kňaz komunity Emanuel

Viac na: www.rodinkovo.sk

-

- duchovnú obnovu pre rozvedených, žijúcich sami, v nesviatostnom manželstvom zväzku, manželov v kríze  ako aj rodinných príslušníkov.

Téma: Prežívanie emócii v kresťanskom živote.

Execitátor: dp. Ján Kulan, kňaz a psychológ

Kedy:  31. máj až 2. jún 2024. Cena: 68€.

Kde: pútnický dom  bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.

-

Kontakt: Slávka Kolesárová - koordinátorka; 0905 288 845 alebo email: slavka.kolesarova1@gmail.com

17. rozhlasová púť Rádia Lumen do Krakova

Slovenské katolícke rádio Rádio LUMEN pozýva svojich poslucháčov 4. mája na rozhlasovú púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Lagiewnikoch.

Témou tohtoročnej púte  je Ježišova cesta do Emáuz v roku modlitby v príprave na Jubileum 2025.

Hlavným celebrantom a kazateľom bude spišský biskup Mons. František Trstenský.

Program vo vysielaní Rádia Lumen: 02:00 – Spolu sa modlíme na ceste do Sanktuária 04:00 – Modlitba posvätného ruženca 06:00 – Ranné spojenie z Krakova a sprevádzanie pútnikov

Program v areáli Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove (v priamom prenose Rádia LUMEN): 09:00 – Slávnostné otvorenie púte 09:45 – Modlitba posvätného ruženca 10:30 – Svätá omša s eucharistickou adoráciou 12:30 – Obedná prestávka 13:00 – Hudobné vystúpenie Čučoriedky z Rabče 13:45 – Z Kuchyne Rádia Lumen 14:10 – Prednáška sr. Clarety – Moje Emauzy – blízkosť, ktorá lieči a otvára oči na nebo 14:50 – Príprava na Hodinu Milosrdenstva 15:00 – Hodina Milosrdenstva a modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva 15:30 – Poďakovanie, požehnanie devocionálií a záver púte

Ráchelina vinica

Ráchelina vinica je - víkendový duchovno-terapeutický program, určený pre žijúce obete  umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci...).  Program je vhodný pre ľudí zranených spontánnym potratom.

"Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej. Vykroč na cestu odpustenia a uzdravenia z bolesti po potrate."

Termín: 21. - 23. jún a 4. - 6. jún v Košickom kraji. Pre najbližší termín sleduj stránku www.rachel.rodinabb.sk

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk; tel.: 0911 911 794

Veľkonočná spoveď 2024

Veľkonočná spoveď

Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto. (pápež František)

-

Nedeľa (24.3.) - HE - mesto (12), HE - Sídl. III. (8): 14:30 - 17:30

Pondelok (25.3.) - Gruzovce (4): 16:30 - 16:45; Slovenská Volová (4): 17:00 - 17:30; Brestov (3): 17:45 - 18:15

Utorok (26.3.) - Hažín nad Cirochou (2): 17:00 - 18:00; HE - mesto (8): 18:45 - 19:30,

Streda (27.3.) - HE-mesto (8): 16:30 - 18:00

Číslo v zátvorke udáva počet kňazov.

Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Ankine soboty: 15. jún; 20. júl a 17. august 2024.

Začína sa o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, o 16:00 sa pokračuje Večeradlom, o 17:00 sv. omša, o 18:00 moderovaná adorácia s modlitbami za rôzne potreby na príhovor bl. Anky a o 19:00 spoločné putovanie k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Viac na: https://www.domcek.org/

Extrémna krížová cesta aj v Humennom

Na Slovensku sa môžu jednotlivci už po siedmykrát zapojiť do Extrémnej Krížovej Cesty. Tento rok bude v 20 mestách na 22 trasách. Registrácia (kliknite) sa začne na Popolcovú Stredu 14. februára 2024. Záštitu nad akciou, ktorá je odporúčaná ako súčasť príprav na slávenie Veľkej noci, prevzal košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. „Rád preberám morálnu záštitu nad týmto podujatím a prosím kňazov, aby ponúkli a spropagovali tento projekt vo svojich farnostiach. Verím že tento projekt sa uchytí aj v ďalších regiónoch,“ hovorí arcibiskup Bober.

Extrémna Krížová Cesta vznikla v roku 2009 v Poľsku. Jej autorom je kňaz Jacek Wiosna Stryczek. V roku 2023 sa konala v 25 štátoch, 420 mestách, mala 852 trás a už cez 100 000 tisíc účastníkov.

Aby splnila cieľ, musí spĺňať štandardy – začína sa svätou omšou, dĺžka trasy je 40 km, alebo minimálne 30 km už s potrebným prevýšením 500 m, trasou sa prechádza v noci, z väčšej časti po lesných a poľných cestách, na trase je 14 zastavení, pri ktorých účastník rozmýšľa nad jednotlivými rozjímaniami, doba prechodu je minimálne osem hodín a trasou sa prechádza v tichosti a v malých skupinách.

„Cieľom je siahnuť na dno svojich síl a zažiť Božiu prítomnosť. Priblížiť sa bližšie k Bohu, vyjsť s každodenného pohodlia a prekonávať svoje hranice. V tichu, v tme, veľa krát aj v kríze a bolestiach má človek možnosť zažiť niečo, čo ho dokáže v živote posunúť smerom dopredu v jeho duchovnom živote. V Extrémnej Krížovej Ceste, ide o prekonanie vlastnej komfortnej zóny a odhodlanie prijať ťažkú výzvu a byť tu pre druhých. Má povzbudiť ľudí k zmene svojho doterajšieho spôsobu života,“ píše prípravný tím Extrémnej Krížovej Cesty.

Tohtoročné motto je Cesta nádeje. Každá trasa má aj svojho zasväteného patróna. Trasy sú presne zmapované a reflexne vyznačené. Všetky informácie, mapy, súradnice, pomoc pri príprave, plagáty jednotlivých miest, registračné formuláre, rozjímania aj v audio verzii sú zverejnené na webovej stránke www.ekc.sk (alebo www.edk.org.pl) a Faceboku.

Humenné: 22. 3. 2024, trasa Sedembolestnej Panny Márie, 40,6 km, 1215 m. www.ekc.sk/humenne/klikni