Author - Správca

Farský ples

Srdečne vás pozývame na XI. ročník Farského plesu

dňa 2. februára 2019 o 18h.

v reštaurácii PREMIÉR

Cena 25€/osoba

Hrá: POHODA z Bardejova

Lístky v sakresti kostola. Prihlasovanie do 20. februára. 

Garantujeme ako vždy VÝBORNU NÁLADU, RADOSŤ ZO STRETNUTIA a KRÁSU SPOLUPATRIČNOSTI.

PLES JE UŽ PLNE OBSADENÝ!

Čítať ďalej...

Svetové dni mládeže v Paname

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva.

Svetové dni v Paname sú v poradí už 34. svetovým dňom mladých. 

Termín: 22. – 27. január 2019.

Motto: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova (Lk 1, 38)

Viac na: svetovednimladeze.sk

Čítať ďalej...

Pútnická sobota vo Vysokej n. Uhom

Na pútnické soboty, každú tretiu sobotu v mesiaci (Ankina sobota), pozývame farské spoločenstvá, ružencové bratstvá, mladých a iné spoločenstva…  

15:00 – Modlitby v hodine Božieho milodsrdenstva

16:00 – Krížová cesta

17:00 – Večeradlo

18:00 – Svätá omša

19:00 – Adorácia s eucharistickým požehnaním

Počas programu je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Kontaktovať dopredu: pavlovce.farnost@gmail.com; 09050 539 695

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás.

Viac na: www.domcek.org

 

Čítať ďalej...

Púte: Mexiko a Rím, 2019

V roku 2019 košická arcidiecéza organizuje púte s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta GUADALUPE v Mexiku a do večného mesta RÍMA.

Guadalupe, 6. – 17. november 2019, Cena 1.690€   Program

Rím – letecký, 6. – 10. mája 2019, Cena 515€   Program

Rím – autobusom, 4. – 10. mája 2019, Cena 395€   Program

Vhodné ako dar k životnému jubileu.

Čítať ďalej...

Rok sv. Košických mučeníkov

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 arcibiskup Bernard Bober vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum 400-tého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov.

Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti.

Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, budú postupne do jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami
sv. Košických mučeníkov, na ktoré sa veriaci pripravia deviatnikom ku Košickým mučeníkom.

Čítať ďalej...

Silvester v Medžugorí

SILVESTROVSKÁ PÚŤ v Medžugorí          Termín: 28. 12. 2018 – 3. 1. 2019

Program:

  1. deň: odchod zo Slovenska.
  2. deň: príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša.
    3. – 5. deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup na Podbrdo a Križevac, živý Betlehem, večerné predstavenie komunity Cenacolo, celonočná silvestrovská adorácia, poďakovanie za uplynulý rok a privítanie nového roka 2019 slávnostnou polnočnou sv. omšou, po sv. omši silvestrovské stretnutie v penzióne. Možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionárky Mirjany 2. 1. 2019, ktorá sa modlí za neveriacich.
    6. deň: po raňajkách a sv. omši návrat na Slovensko
    7. deň: príchod na Slovensko

Počas púte ponúkame fakultatívny zájazd do Mostaru (8 €)

Zmena programu vyhradená!     Cena:  215 €

Cena obsahuje: doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou, poistenie, preklady a tlmočenie, sprievodca

Kontakt: www.viver.sk, vivertour@gmail.com,  0918 687 416, 0905 470 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Mládežnícke sv. omše

Pozývame vás na piatkové mládežnícke sv. omše o 18 h. s pozvanými hosťami. 

14. 12. – dp. Jozef Kaldic, rektor života mládeže v Příchoviciach , Česká rep., Sviatosť zmierenia

18.1. 2019 – Dominika Gurbaľová and band

 

Čítať ďalej...