Author - Správca

25. marec – Deň počatého života

Fórum života v týchto dňoch spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca.

V jej rámci tento rok chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, aby sa
zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne.

Vonkajším symbolom Dňa počatého dieťaťa bude už tradične biela stužka na odeve, pripnutím ktorej každý človek môže dať najavo svoj postoj k problematike ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti.

Viac na: www.25marec.sk

Čítať ďalej...

Ráchelina vinica

Víkendový duchovno – terapeutický program, určený pre žijúce obete umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci…).

Program vhodný aj pre ľudí zranených spontánnym potratom.

Termín: 22. – 24. marec 2019 v Trenčianskom kraji

Pre najbližší termín sledujte stránku: www.rachel.rodinabb.sk

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk

Tel.: 0911 911 794

 

Čítať ďalej...

Národný týždeň manželstva

Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je Národný týždeň manželstva súčasťou, prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených viac ako 20 krajín sveta.

Národný týždeň manželstva prebieha od 11. do 17. februára.

Téma: HRAJME SPOLU          Viac o tejto akcii na: www.ntm.sk

U nás, privítame hosťa Petra Fogaša, riaditeľa Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, v piatok (8.2.) na sv. omši o 18h. 

Po sv. omši bude krátka aodrácia za požehnanie našich manželov.

Po  adorácii v katechetickej miestnosti bude program pozostávajúci s krátkej prednášky, pozretie si filmu a následného agapé.

Pozývame manželov na tento večer, ktorý je len pre nich.

Čítať ďalej...

Pútnická sobota vo Vysokej n. Uhom

Na pútnické soboty, každú tretiu sobotu v mesiaci (Ankina sobota), pozývame farské spoločenstvá, ružencové bratstvá, mladých a iné spoločenstva…  

15:00 – Modlitby v hodine Božieho milodsrdenstva

16:00 – Krížová cesta

17:00 – Večeradlo

18:00 – Svätá omša

19:00 – Adorácia s eucharistickým požehnaním

Počas programu je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Kontaktovať dopredu: pavlovce.farnost@gmail.com; 09050 539 695

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás.

Viac na: www.domcek.org

 

Čítať ďalej...

Púte: Mexiko a Rím, 2019

V roku 2019 košická arcidiecéza organizuje púte s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta GUADALUPE v Mexiku a do večného mesta RÍMA.

Guadalupe, 6. – 17. november 2019, Cena 1.690€   Program

Rím – letecký, 6. – 10. mája 2019, Cena 515€   Program

Rím – autobusom, 4. – 10. mája 2019, Cena 395€   Program

Vhodné ako dar k životnému jubileu.

Čítať ďalej...

Rok sv. Košických mučeníkov

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 arcibiskup Bernard Bober vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum 400-tého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov.

Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti.

Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, budú postupne do jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami
sv. Košických mučeníkov, na ktoré sa veriaci pripravia deviatnikom ku Košickým mučeníkom.

Čítať ďalej...

Silvester v Medžugorí

SILVESTROVSKÁ PÚŤ v Medžugorí          Termín: 28. 12. 2018 – 3. 1. 2019

Program:

  1. deň: odchod zo Slovenska.
  2. deň: príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša.
    3. – 5. deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup na Podbrdo a Križevac, živý Betlehem, večerné predstavenie komunity Cenacolo, celonočná silvestrovská adorácia, poďakovanie za uplynulý rok a privítanie nového roka 2019 slávnostnou polnočnou sv. omšou, po sv. omši silvestrovské stretnutie v penzióne. Možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionárky Mirjany 2. 1. 2019, ktorá sa modlí za neveriacich.
    6. deň: po raňajkách a sv. omši návrat na Slovensko
    7. deň: príchod na Slovensko

Počas púte ponúkame fakultatívny zájazd do Mostaru (8 €)

Zmena programu vyhradená!     Cena:  215 €

Cena obsahuje: doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou, poistenie, preklady a tlmočenie, sprievodca

Kontakt: www.viver.sk, vivertour@gmail.com,  0918 687 416, 0905 470 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...