Author - Správca

Farská púť do Medžugoria

Pozývame vás na farskú púť k Pane Márii Kráľovnej pokoja do Medžugoria.

Termín od 27. mája do 3. júna.

Cena 230€. V cene zahrnutá doprava, polpenzia, program tlmočenie.

Prihlášky v sakrestii, záloha 100€.     Program púte v PDF

Viac info u Mgr. Aleny Hricovej 0907 896 770 – volať od 17 do 20h.

„Toto je milostivý čas. Tak ako sa príroda obnovuje k novému životu, aj vy ste pozvaní k obráteniu. Rozhodnite sa pre Boha. Deti moje, ste prázdni a nemáte radosť, pretože nemáte Boha. Preto modlite sa, kým sa vám modlitba nestane životom. Hľadajte v prírode Boha, ktorý vás stvoril, pretože príroda hovorí a bojuje za život a nie za smrť. Vojny vládnu v srdciach i v národoch, pretože, deti moje, nemáte pokoja a nevidíte brata vo svojom blížnom. Preto sa vráťte k Bohu a modlitbe“.

 

Čítať ďalej...

50. výročie svadby

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme 50., 60., 65 . jubileum manželov z celej arcidiecézy:

dňa 13. októbra o 15.00 hod.

Jubilujúci manželia zúčastnia sa slávnostnej sv. omše, kde si obnovia svoje manželské sľuby a stretnú sa s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý im udelí osobitné požehnanie.

Manželia, ktorí sa chcú zúčastniť tejto slávnosti, nech sa prihlásia na farskom úrade –

do 1. októbra 2019.

Čítať ďalej...

25. marec – Deň počatého života

Fórum života v týchto dňoch spúšťa už XV. ročník celoslovenskej vzdelávacej a osvetovej kampane Deň počatého dieťaťa, ktorá vyvrcholí 25. marca.

V jej rámci tento rok chceme upriamiť pozornosť na fakt, že ľudský život začína počatím, a inšpirovať nielen veriacich, ale aj všetkých ostatných občanov Slovenska k tomu, aby sa
zamysleli, do akej miery na tom záleží našej spoločnosti a predovšetkým im osobne.

Vonkajším symbolom Dňa počatého dieťaťa bude už tradične biela stužka na odeve, pripnutím ktorej každý človek môže dať najavo svoj postoj k problematike ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti.

Viac na: www.25marec.sk

Čítať ďalej...

Ráchelina vinica

Víkendový duchovno – terapeutický program, určený pre žijúce obete umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci…).

Program vhodný aj pre ľudí zranených spontánnym potratom.

Termín: 22. – 24. marec 2019 v Trenčianskom kraji

Pre najbližší termín sledujte stránku: www.rachel.rodinabb.sk

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk

Tel.: 0911 911 794

 

Čítať ďalej...

Národný týždeň manželstva

Celosvetová kampaň The Marriage Week, ktorej je Národný týždeň manželstva súčasťou, prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou Normou. O rok neskôr otvárali podujatie vo svojom úrade nový predseda vlády Tony Blair a jeho manželka Cherie. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených viac ako 20 krajín sveta.

Národný týždeň manželstva prebieha od 11. do 17. februára.

Téma: HRAJME SPOLU          Viac o tejto akcii na: www.ntm.sk

U nás, privítame hosťa Petra Fogaša, riaditeľa Arcidiecézneho centra pre rodinu v Košiciach, v piatok (8.2.) na sv. omši o 18h. 

Po sv. omši bude krátka aodrácia za požehnanie našich manželov.

Po  adorácii v katechetickej miestnosti bude program pozostávajúci s krátkej prednášky, pozretie si filmu a následného agapé.

Pozývame manželov na tento večer, ktorý je len pre nich.

Čítať ďalej...

Pútnická sobota vo Vysokej n. Uhom

Na pútnické soboty, každú tretiu sobotu v mesiaci (Ankina sobota), pozývame farské spoločenstvá, ružencové bratstvá, mladých a iné spoločenstva…  

15:00 – Modlitby v hodine Božieho milodsrdenstva

16:00 – Krížová cesta

17:00 – Večeradlo

18:00 – Svätá omša

19:00 – Adorácia s eucharistickým požehnaním

Počas programu je možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.

Kontaktovať dopredu: pavlovce.farnost@gmail.com; 09050 539 695

Blahoslavená Anka Kolesárová, oroduj za nás.

Viac na: www.domcek.org

 

Čítať ďalej...

Púte: Mexiko a Rím, 2019

V roku 2019 košická arcidiecéza organizuje púte s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom do najväčšieho mariánskeho pútnického miesta GUADALUPE v Mexiku a do večného mesta RÍMA.

Guadalupe, 6. – 17. november 2019, Cena 1.690€   Program

Rím – letecký, 6. – 10. mája 2019, Cena 515€   Program

Rím – autobusom, 4. – 10. mája 2019, Cena 395€   Program

Vhodné ako dar k životnému jubileu.

Čítať ďalej...