Author - Správca

Celodenná adorácia za uzdravenie vo Vysokej n. Uhom

Dňa 7. marca 2020 bude v kostole Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom pri hlavnom relikviári bl. Anky Kolesárovej celodenná adorácia za vnútorné uzdravenia s názvom Deň s Mamkou Máriou.

Začneme ráno o 8.hodine večeradlom a svätou omšou, po ktorej bude vystavená Sviatosť oltárna až do 20.hodiny. Tento deň je významný aj tým, že pred dvoma rokmi dňa 7. marca 2018 o 12.00 hodine prišla správa z Vatikánu, že Anka bude blahorečená. Chceme sa touto adoráciou poďakovať Bohu za štedrosť jeho lásky a zároveň si chceme vyprosiť milosti pre nás a pre všetkých ubolených.

Deň s Mamkou Máriou je pozvaním pre nás stať sa súčasťou Svätej rodiny. Tešíme sa na spoločenstvo modlitby s vami, ktorí prídete ale aj s tými, ktorí by chceli, ale nemôžu prísť.

S úctou a v modlitbách otec Pavol a otec Tomáš.

Čítať ďalej...

Celohumenské mládežnícke sv. omše v Humennom

Pozývame birmovancov, mladých a všetkých mladých srdcom a duchom na celohumenké mládežnické sv. omše:

24.1. – kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18h.

hosť: Pavol Kožuško, školský kaplán Košice Terasa

12.2. – kostol Košických mučeníkov o 18h.

hosť: Marek Kunder, prefekt kňazského seminára v Košiciach

12.3. – kostol Všetkých svätých o 18h.

hosť: Peter Kuriško, kaplán v Belej nad Cirochou

Čítať ďalej...

Katolícka univerzita

26. január 2020 – Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

V tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným. Veď posúďte sami: trvalo iba „krátkych“ desať rokov od pádu komunizmu, kým vznikla nová, slobodná, verejná vysoká škola, ktorá sa môže hrdo hlásiť ku katolíckej viere a našim náboženským tradíciám a koreňom.

KU dnes navštevuje takmer 3700 študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.

Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách.

Príbeh Katolíckej univerzity píše ešte len svoje prvé stránky. Jej doterajších dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou – ak ich dá Pán Boh.

Stojí pred nami veľké poslanie – pokračovať v budovaní Božieho diela. V našom prípade to znamená posväcovať (sa), pestovať rozum, múdrosť a vzťah k Pravde, a kultivovať myslenie mladých. Slovami nedávno svätorečného kardinála Johna Henryho Newmana, „ide nám o silu, stálosť, šírku a všestrannosť rozumu, ovládanie vlastných schopností a inštinktívne správny odhad vecí, ktoré sa pred nami objavia“.

Pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity, a pri 20. výročí vzniku našej  najvyššej katolíckej vzdelávacej inštitúcie, vás prosím aj do ďalších rokov o vaše modlitby, podporu a priazeň pre Katolícku univerzitu. Naším cieľom je integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti, preto aj naďalej chceme najmä skutkami napĺňať naše motto „formujeme mysle a srdcia“.  (z listu rektora Jaroslava Demka)

Deň otvorených dverí na univerzite 5. februára 2020 o 10h.

Viac na:  www.ku.sk

 

Čítať ďalej...

Koncert Piotra Rubika

„Moja história“ je jedinečné hudobné stretnutie s Piotrom Rubikom.

Na koncerte jeho najväčších hitov vystúpia vynikajúci sólisti, ktorí spolu s Piotrom Rubikom a hudobnou skupinou predstavia úplne nové a niekedy neočakávané interpretácie obľúbených piesní: Straznik raju, Most dwojga serc, Sweat Sie nie konczy, Niech mow, Psalm dla ciebie,Psalm kochania,  Milosc to slowa dwa a mnohé ďaľšie.  Okrem toho Piotr Rubik porozpráva zaujímavé príbehy súvisiace s jednotlivými piesňami a počas celého koncertu bude hrať na kalvíri.

S koncertom „Moja história“ Piotr Rubikk cestoval po Poľsku, USA či Kanade a všade mal obrovský úspech. Spolu s Piotrom Rubikom sa predstavia Agnieszka Przekupień, Marta Moszczynska, Marcin Januszkiewicz a Michał Gasz, ako aj vynikajúci hudobníci.

Košice, 22. február 2020, Hádzanárska hala (Multihala) 

Zakúpenie vstupeniek: https://www.ticketportal.sk/event/Piotr_RUBIK_Moja_historia-24919?idp=173641

Čítať ďalej...

Vianočný pozdrav arcibiskupa

Boh prišiel na tento svet a prekvapil všetkých! Chváľme Ho za všetko, čo sme videli a počuli, veď je to On, čo zachránil a vyzdvihol každého človeka a jeho dôstojnosť.

Nech sú pre nás vianoce aj tento rok príležitosťou k aktívnemu vytváraniu pokoja v srdci, vo vzťahoch i v rodinách.

 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Mons Marek Forgáč, pomocný biskup

Čítať ďalej...

Betlehemské svetlo v Humennom

Betlehemské svetlo – prineste si počas Vianoc do svojej domácnosti symbol pokoja, lásky a nádeje.

Betlehemské svetlo vám aj tento rok prinesú skauti a skautky z Humenného

dňa  24. decembra od 9:00 do 14:00 na týchto miestach:

v Rím.kat. kostole Všetkých svätých,

pred Rím.kat. kostolom Košických mučeníkov, Sídl. III.

pred Rím.kat. kostolom Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Sokolej

na Námestí Slobody pri Vianočnom stromčeku.

 

Čítať ďalej...

Vianočná spoveď

Vianočná spoveď

Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto. (pápež František)

UT (17.12.) – N. Ladičkovce: 16:00 – 17:30; V. Ladičkovce: 16:30 – 17:30; Brestov: 17:00 – 18:00

ST (18.12.) – Jasenov: 15:00 – 17:30 (6)

Št (19.12.) – Hankovce, Koškovce: 16:00 – 17:30

PI (20.12.) – He – Sokolej: 15:00 – 18:00 (9)

SO (21.12.) – HE – Všetkých svätých, Sídl. III., Sokolej: 9:00 – 11:30 (7); Ľubiša, Udavské: 14:00 – 16:00

NE (22.12.) – HE – Všetkých svätých (12), Sídl. III. (7): 14:00 – 17:30

PO (23.12.) – Snina: 9:00 – 11:30

 

Čítať ďalej...

Rok Božieho Slova

Tri podnety k Roku Božieho Slova.

Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov zo 127 krajín celého sveta. Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova.

Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ –  (najbližšia bude 26. januára budúceho roku).

V Roku Božieho slova odporúčame to, čo by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo. 

Čítať ďalej...