Author - Správca

Duchovná obnova pre rozvedených

Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach v spolupráci s Hnutím na pomoc rozvedeným kresťanom v Prešove ponúka Duchovnú obnovu pre rozvedených (žijúcich samých, v novom partnerstve alebo nesviatostne sobášených) a pre manželov v kríze.

Uskutoční sa v Bardejovských Kúpeľoch v penzióne Augustineum v dňoch 29. 11. – 1.12. 2019. Cena za dva dni nocľahu a plnej penzie dvoch dní je 56 €. 

Prihlasovať sa môžete na t. č. 0905 288  845, 0948 788 068 alebo emailom: rodina@abuke.sk a slavka.kolesarova1@gmail.com.

Čítať ďalej...

Október – mimoriadny misijný mesiac

Pápež František vyhlásil mesiac október za Mimoriadny misijný  mesiac, ktorého cieľom je obnovenie osobného misionárského poslania každého jedného kresťana.

Aj dnes Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí vynikjaú horlivosťou a svätosťou; a tiež, že viera je posilnená vtedy, keď je odovzdávaná druhým.

Pápež František povzbudzuje, aby sme svedčili o evanjeliu tam, kde žijeme a pracujeme. Zároveň sme povolaní, aby sme láskou, konkrétnou pomocou amodlitbou podporovali misionárov, ktorí sa vydali do sveta ohlasovať Krista.

Motto: Pokrstení a poslaní: Kristova Cirkev na misiách vo svete

Viac k tomuto mesiaci nájdetu tu: mimoriadnymisijnymesiac

Čítať ďalej...

Celodiecézna púť do Obišoviec

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach v dňoch 5. – 6. októbra

Sobota:

15:00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 – celodiecézne večeradlo

16:30 – otváracia sv. omša Mons. Bernard Bober

17:30 – modlitba bolestného ruženca

18:30 – sv. omša za chorých, spojená s modlitbami za oslobodenia – Imrich Degro

20:00 – multimediálny koncert „3ja“ – venovaný košickým mučeníkom

21:00 – sv. omša za mladých a pre mladých – Marek Roják

22:30 – eucharistická adorácia

23:30 – nočná adorácia v kostole

 

Nedeľa:

5:30 – ranné chvály a ruženec svetla

6:30 – farská sv. omša – Michal Harakaľ

8:00 – sv. omša za rodiny a manželstvá – dominikáni

9:15 – fatimská pobožnosť, slávnostný ruženec

10:30 – sv. omša, Mons Waclav Depo, arcibiskup metropolita Czenstochowa, Poľsko 

Čítať ďalej...

Národný pochod za život

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí su presvedčení a chcú, aby život človeka bol bezpodmienečne chránený od počatia až po prirodzenú smrť  a má byť plne rešpektovaná dôstojnosť ľudskoj osoby.

Motto: Za najmenších z nás

Miesto: Bratislava, 22. septembra 2019 o 13:30.

Program:  piatok – program pre dobrovoľníkov; sobota – bohatý sprievodný program pre účastníkov pochodu (filmy, diskusie, koncerty), sv. omša o 18h. v Dóme sv. Martina; nedeľa –  spoločná sv. omša s biskupmi v Inchebe o 10h. a poobede začiatok pochodu o 13:30 

Pochod má charakterizovať radosť, oslava, víziu, hrdosť, odhodlanie a úctu. Transparenty, pro-life heslá a rytmické piesne majú ukazovať na odkaz „za život“.  Príďte a pripojte sa k nám!

Viac na: www.pochodzazivot.sk 

 

Čítať ďalej...

1. výr. blahorečenia Anny Kolesárovej

1. – výročie slávnosti blahorečenia Anny Kolesárovej bude  1. septembra vo Vysokej nad Uhom:

Program:

9:30 – modlitba posvätného ruženca

10:30 – slávnostná sv. omša – Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup

13:00 – moderovaný program

15:00 – korunka Božieho milosrdenstva

Spoločenstvá a farnosti nech nahlásia svoju účasť z dôvodu parkovania.

Viac na: www.annakolesarova.sk 

 

Čítať ďalej...

Aj lekárnik má dušu

Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze pozýva lekárnikov, laborantov a študentov  farmácie na bioetickú konferenciu:

Aj lekárnik ma dušu 

Termín 12. október 2019         Čas: 9:00 – 15:30

Miesto: Hlavná 89, Košice       Poplatok: 10€

Hostia:

ThDr. Martin Koleják, PhD: Umelé oplodnenie ako bioetický fenomén

MUDr. Alena Polomská, NPMC: Naprotechnológia – nevyrábať deti, ale liečiť neplodnosť.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.: Farmaceut – právne zakotvenie jeho výhrady vo svedomí. Exemplárne judikatúry týkajúce sa jeho výhrady vo svedomí.

Registrácia: edilekaren@gmail.com

Čítať ďalej...

Deň rodiny našej farnosti

Pozývame vás na 6. ročník Dňa rodiny našej farnosti,

ktorý sa uskutoční 30. júna (nedeľa) s motívom „Som Božie dieťa“ vychádzajúc z proroka Izaiáša: „I keby na mňa celý svet zabudol, Boh na mňa nezabudne.“

Hosťom je Don Jozef Luscoň, salezián.

Program:

o 10h. sv. omša s hosťom

od 12  h. podávanie kurátorského guľášu

od 13:30 – 14:30 workshopy pre deti

14:30 – vystúpenie umeleckej školy MÚZA

15:45 – kapela F6

17:30 – farská relácia „Dobre znac“

19 h ľudová zábava

Tešíme sa na Vás

 

Čítať ďalej...