Piatky pre birmovancov 5.6., 12.6., 19.6. o 18 h.

 

Z Arcibiskupského úradu v Košiciach bola neuskutočnená birmovka z 3.  mája

preložená na piatok 26. júna o 18 h.

Na tento deň, slávnosť, pomaly sa budeme pripravovať.

Stretnutie birmovancov zo Sokoleja, Jasenova a Hažína

budú vždy  v piatok  5.6., 12.6., 19.6.

vo farskom kostole

o 18 h.  na sv. omši.

 

 

social position