Bohoslužby a oznamy

 

Dátum

Liturgické slávenie

Sokolej

Jasenov

Hažín

NE

2.10.

27. nedeľa “cez rok” C Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30, 18:00

8:00

9:15

PO

3.10.

Féria (zelená)

 18:00

18:00

UT

4.10.

sv. František z Assisi  Spomienka (biela) 

6:30

18:00

ST

5.10.

sv. Faustína Kowalská Ľub. spomienka (biela) 

18:00

7:00

ŠT

6.10.

Féria (zelená) 

6:30

PI

7.10.

Ružencová Panna Mária Spomienka (biela)

18:00

18:00

17:00

SO

8.10.

 

18:00 – z nedele

7:30

NE

9.10.

28. nedeľa “cez rok” C Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30, 18:00

10:30

9:15

  1. Svätá omša za účasti birmovancov bude na prvý piatok na Sokoleji o 18h.  Október je mesiac úcty k starším, ale aj modlitby posvätného ruženca. Povzbudzujeme vás k tejto modlitbe doma s členmi rodiny,nemusí byť celý, stačí aj jeden desiatok.

  2. Sokolej: Ohlášky: Marián Macej, syn Jána a Zlatice r. Tančákovej, bývajúca na Poľane v HE a Ing. Viktória Hirjaková, dcéra Jána a Lýdie r. Vitézovej, bývajúca na Partizánskej 2 a Ing. Viktor Pažúr, syn Františka Kundráta a Tatiany r. Pažurovej, bývajúci na Laboreckej v HE a Ing. Viktória Rohaľová, dcéra Dušana a Margity r. Mesarošovej, bývajúca na Partizánksej 30, ohlasuj sa prvý a poslednýkrát. • Dnes poobede o 14:30 bude stretnutie RB a potom vystavenie Sviatosti Oltárnej do večernej sv. omše. • Prvý piatok: spovedanie ráno pred sv. omšami, v stredu od 16 do 18h., v piatok od 17h.; chorých na Sokoleji navštívime v stredu doobeda; Sviatosť oltárna vystavená v piatok o 17h.; štvrtková adorácia od 19-20h. • Tento týždeň upratuje skupina  č. 5.

  3. Jasenov: Prvý piatok: spovedanie v pondelok od 17h.; návšteva chorých v utorok doobeda a v piatok vystavená sviatosť o 16:45.

  4. Hažín: Ohlášky: Dávid Šprinz a Ing. Alexandra Petrová, obidvaja bývajúci v Hažíne n. Cirochou, ohlasujú sa druhýkrát. • Prvý piatok: spovedanie v utorok od 17h., v piatok vystavená Sviatosť od 16h.