Bohoslužby a oznamy

 

Deň           Liturgické slávenie                 Sokolej                  Jasenov               Hažín

Ne

31.5.

Nedeľa Ducha Svätého

Slávnosť   (červená)

7:00, 8:00, 10:00stream, 18:00 8:00 9:00

Po

1.6.

Prebl. P. Mária, Matka Cirkvi

Spomienka (biela)

18:00 18:00

Ut

2.6.

Féria
(zelená)
6:30 18:00

St

3.6.

sv. Karol Lwanga a spoločníci

Spomienka (červená)

18:00 7:00

Štv

4.6.

Pán Ježiš Kristus, najvyšší a večný kňaz

Sviatok  (biela)

6:30

Pia

5.6.

Votívna sv. omša k Božskému Srdcu
(biela)
18:00 18:00 17:00

So

6.6.

18:00 – z nedele 18:00 – z nedele 7:30

Ne

7.6.

Najsvätejšia Trojica
Slávnosť (biela)
7:00, 8:00, 10:00 stream, 18:00 8:00 9:00

1. Od zajtra sa na poludnie modlíme modlitbu Anjel Pána.

2. Zbierka na masmédiá: Sokolej 508€, Jasenov 228€, Hažín 42€. Ďakujeme.

3. Prvý piatok – spovedanie: pondelok v Jasenove od 16:30 – 18; utorok v Hažíne od 17 – 18; v stredu od 16:00 – 18:00. Prosíme tých, ktorí chodia na ranné sv. omše v utorok a štvrtok, aby sa vyspovedali ráno. Budeme k dispozícii pol hodiny pred omšou. Tak pomôžete odbremeniť počet a hustotu penitentov v stredu popoludní. Ďakujeme za pochopenie. Chorí: v utorok zrána v Jasenove, ostatní v stredu doobeda. Sviatosť Oltárna: Hažín o 16:00, Jasenov 16:45, Sokolej o 17:00

4. V stredu sv. omša s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, v piatok sv. omša s birmovancami, aj s Hažína a Jasenova.

5. Sokolej: O týždeň v sobotu o 17 h. bude mariánske večeradlo a na budúcu nedeľu výmena ružencových tajomstiev a vystavenie Sviatosti do večernej sv.  omše. ● Ohlášky: Dávid Rajňák bývajúci na HE – Sokoleji a Františka Nemethová, bývajúca v Lastovciach sa ohlasujú prvýkrát. ● Tento týždeň upratuje skupina č. 3.

6. Jasenov: Ohlášky: Tomáš Čabák, syn Jána a Jany r. Barňákovej, bývajúci v Jasenove a Daniela Demková, dcéra Daniela a Aleny r. Turčíkovej, bývajúca v Chlmci sa ohlasujú druhýkrát.

  1.