Bohoslužby a oznamy

Program od 19. – 25.3 v PDF

Deň           Liturgické slávenie                     Sokolej                          Jasenov            Hažín

Ne

18.3

5. pôstna nedeľa B

(fialová)

9:00, 11:00,

18:00

9:00 10:30

Po

19.3.

sv. Jozef, ženích PM

Slávnosť (biela)

18:00 18:00 17:00 

Ut

20.3.

Féria

(fialová)

6:30  

St

21.3.

Féria

(fialová)

6:30 18:00  

Štv

22.3.

Féria

(fialová)

8:30  – biblická olympiáda   7:30 

Pia

23.3.

Féria

(fialová)

18:00 7:00  

So

24.3.

  18:00 – nedeľná platnosť    

Ne

25.3.

Kvetná nedeľa B

(červená)

 9:00, 11:00

 18:00

 

10:30

 

9:00
  1. Dnes, po sv. omšiach, je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. Ďakujeme za váš milodar. V predsieni si môžete zobrať leták s informáciami o pomoci prenasledovaným kresťanom.
  2. V pondelok je sviatok sv. Jozefa, ženícha Panny Márie. omša na Sokoleji bude večer o 18hod (neplatí čas v bulletine o 6:30).
  3. Veľkonočná spoveď: v stredu spovedáme v Jasenove od 16 – 18h., v piatok na Sokoleji (9) od 15 – 18 h., v sobotu sa spovedá He- mesto (7), Sídl. III. (7), Sokolej (7) od 9 – 11:30v nedeľu He – mesto (14), He – sídl. III. (8) od 14 – 17:30. Rozpis spovedania máte na nástenke aj na webe.
  4. Chorých, ktorých navštevujeme pred veľkými sviatkami, nahláste do konca týždňa.
  5. Budúca nedeľa je kvetnou nedeľou. Nezabudnite doniesť jarné ratolesti. Po sv. omši bude zbierka na veľkonočnú výzdobu. ● Na kvetnú nedeľu sa posúva čas. O hodinu menej spíme!
  6. Sokolej: Dnes krížová cesta o 14:30. V stredu bude sv. omša ráno o 6:30. ● V piatok krížová cesta nebude, lebo sa spovedá. Tento týždeň upratuje skupina č. 8.
  7. Jasenov: Dnes krížová cesta o 14hod. Zmena. V pondelok sv. omša večer o 18h.
  8. Hažín: Dnes krížová cesta o 14h. a po nej bude veľkonočná spoveď. Zmena: V utorok nebude sv. omša, ale v pondelok, na sviatok sv. Jozefa o 17hod.
  1.