Bohoslužby a oznamy

 

Dátum

Liturgické slávenie

Sokolej

Jasenov

Hažín

NE

29.1.

4. nedeľa “cez rok” A Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30, 18:00

10:30

9:15

PO

30.1.

Féria (zelená)

18:00

18:00

UT

31.1.

sv. Ján Bosko, kňaz  Spomienka (biela)

6:30

17:00

ST

1.2.

Féria (zelená)

18:00

7:00

ŠT

2.2.

Obetovanie Pána  Slávnosť (biela)

18:00

PI

3.2.

Votívna sv. omša k Božskému Srdcu (biela)

18:00

18:00

17:00

SO

4.2.

18:00 – z nedele

7:00

NE

5.2.

5. nedeľa “cez rok” A  Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30, 18:00

10:30

9:15

  1. Zbierka na ACM a UPC: Sokolej 811€ Jasenov 177€, Hažín 47€. Ďakujeme. • Stretnutie birmovancov bude v piatok na sv. omši o 18h. • Štvrtok máme Obetovanie Pána. omša nebude ako je v bulletine napísaná o 6:30, ale večer o 18h. Pozývame aj veriacich z filiálok na sv. omšu vo farskom kostole, pri ktorej sa požehnajú hromničné sviece.

  2. Sokolej: Prvý piatokspovedanie: pol hodiny pred rannými sv. omšami, v stredu od 16 do 18h., – chorých navštívime v stredu doobeda – v piatok vystavená Sviatosť Oltárna o 17h. – o týždeň fatimská sobota o 17h a na prvú nedeľu stretnutie RB o 14:30 a následne vystavená Sviatosť Oltárna do večernej sv. omše. • Štvrtková adorácia bude od 19 do 20h. Tento týždeň upratuje skupina č. 6.

  3. Jasenov: V pondelok spoveď od 17h. • Chorých navštívime v utorok doobeda. • V piatok vystavená Sviatosť Oltárna od 16:45.

  4. Hažín: Spoveď v utorok od 16h. • Chorých navštívime v stredu doobeda. V piatok vystavená Sviatosť Oltárna o 16h.