Bohoslužby a oznamy

 

Dátum Liturgické slávenie Sokolej Jasenov Hažín

Nedeľa

19.9.

24. nedeľa “cez rok” B Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30,

18:00

8:00 10:30

Pondelok

20.9.

sv. Andrej Kim Taegon a spoloč. Spomienka (červená) 18:00 18:00

Utorok

21.9.

sv. Matúš, apoštol

Sviatok (červená)

6:30 17:00

Streda

22.9.

Féria

(zelená)

18:00 7:00

Štvrtok

23.9.

sv. Pio z Pietrelčiny

Spomienka (biela)

6:30 17:00

Piatok

24.9.

Féria

(zelená)

18:00 18:00

Sobota

25.9.

18:00 –  z nedele  

Nedeľa

26.9.

26. nedeľa “cez rok” B Slávnosť (zelená) 8:00, 10:30, 18:00 10:30
9:00

  1. Dnes, po sv. omši, je zbierka na Rádio Lumen. Ďakujeme.
  2. Slovenskí otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí policajtom, vojakom, hasičom, zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj! • Povzbudení návštevou a podnetmi Svätého Otca rozhodli sa slovenskí biskupi vyhlásiť na budúcu nedeľu – 26. septembra 2021 – vo všetkých slovenských kostoloch zbierku na pomoc pre núdznych na Kube. Zbierka chce byť jedným z ovocí návštevy Svätého Otca, ktorý opakovane upriamuje pozornosť na bratov a sestry, ktorí majú ťažkosti, zostávajú však prehliadaní. Situácia narastajúcej materiálnej chudoby na Kube je pre nás pripomienkou toho, že máme byť za čo vďační, a zároveň by sme nemali prehliadať tých, ktorí rovnaké šťastie nemajú. Našim cieľom je podeliť sa, tak ako sa v minulosti iní podelili s nami, keď sme to potrebovali. Vďaka za váš milodar.
  3. Prvé stretnutie birmovancov, aj s ich rodičmi, bude v piatok vo farskom kostole na sv. omši o 18h. • Ponúkame vám magnetky na pamiatku návštevy Svätého Otca Františka na Slovensku. Ich zakúpením pomôžete zmierniť náklady na priebeh tejto vzácnej návštevy. Cena je 2€.
  4. Sokolej: Ohlášky: Štefan Macko, syn Štefana a Anny r. Petrovčinovej, bývajúci v Nižných Ladičkovciach a Patrícia Smolková, dcéra Radoslava a  Lenky r. Šalátovej, bývajúca na SNP 37, ohlasujú sa prvý a poslednýkrát. • Tento týždeň upratuje skupina č. 7.
  5. Hažín: Ohlášky: Miroslav Porvažník, z Modrej n. Cirochou a Klára Nováková, z Hažína   Cirochou, ohlasujú sa druhýkrát.