Bohoslužby a oznamy

Dátum

Liturgické slávenie

Sokolej

Jasenov

Hažín

NE

1.10.

26. nedeľa “cez rok” A Slávnosť  (zelená)

8:00, 10:30, 18:00

10:30

9:15

PO

2.10.

Svätí anjeli strážni Spomienka (biela)

 18:00

18:00

 

UT

3.10.

Féria (zelená)

6:30

17:00

ST

4.10.

sv. František z Assisi Spomienka (biela)

18:00

 

7:00

 

ŠT

5.10.

Féria (zelená)

18:00

PI

6.10.

Votívna sv. omša k Božskému Srdcu (biela)

18:00

18:00

17:00

SO

7.10.

 

18:00 – z nedele

7:00

 

NE

8.10.

27. nedeľa “cez rok” A Slávnosť  (zelená)

8:00, 10:30, 18:00

8:00

10:30

  1. V piatok, vo farskom kostole, bude sv. omša o 18h. za účasti birmovancov.Farská púť do Talianska je uzavretá. Záujemcovia sa môžu nahlásiť ako náhradníci. • Mesiac október je mesiacom modlitby posvätného ruženca. Povzbudzujeme Vás k tejto modlitbe doma, cestou do práce, v kostole, spoločne s deťmi alebo v tichu. Po uplynutí prvopiatkového týždňa, budeme sa spoločne modliť ruženec pred sv. omšami. • Bulletin na mesiac október.

  2. Sokolej: Dnes stretnutie RB o 14:30 a potom vystavenie Sviatosti do večernej omše; Prvý piatok spovedanie: ráno pred sv. omšami, v stredu od 15:30 a štvrtok od 17h (v piatok nebudeme spovedať, lebo zastupujeme farnosť Ptičie)chorých navštívime v stredu doobeda – v piatok vystavená Sviatosť o 16:45. •  Tento týždeň upratuje skupina č. 1.

  3. Jasenov: Ohlášky: Martin Ircha, syn Dušana a Márie r. Kusyovej a Barbora Vojtanovská, dcéra Jozefa a Dagmary r. Poškrobovej, obidvaja bývajúci v Jasenove, ohlasujú sa prvý a poslednýkrát. • Prvý piatok – spovedanie v pondelok o 17h – chorých navštívime v piatok!!! – v piatok Sviatosť vystavená o 16:30.

  4. Hažín: Prvý piatok – spovedanie v utorok od 16h. – chorých navštívime v stredu – v piatok vystavenie Sviatosti o 16h. – fatimská sobota o 7h. – Zmena! V nedeľu   omša o 10:30!