Bohoslužby a oznamy

Dátum Liturgické slávenie Sokolej Jasenov Hažín

Nedeľa

25.10.

30. nedeľa „cez rok“ A

Sviatok (zelená)

sv. omša sa nevysiela

Pondelok

26.10.

Féria

(zelená)

 

Utorok

27.10.

Féria

(zelená)

Streda

28.10.

sv. Šimon a Júda, apoštoli

Sviatok (červená)

 

Štvrtok

29.10.

Féria

(zelená)

 

Piatok

30.10.

Féria

(zelená)

 

 Sobota

31.10.

       

Nedeľa

1.11.

Všetkých svätých

Slávnosť (biela)

sv. omša sa nevysiela

Pre pozitívny nález, jedného z nás kňazov, sme v povinnej karanténe. Farská kancelária je zatvorená. Všetky veci ohľadom pohrebu zastupuje Farnosť Všetkých svätých v meste. Krst odporúčame oddialiť na neskôr. Nedeľné online sv. omše zatiaľ sú pozastavené. Úmysly sv. omší slúžime pri súkromných sv. omšiach podľa rozpisu v bulletine. Vzájomne sa modlíme o trpezlivosť v tejto nie ľahkej situácie a o posilnenie našej viery, nádeje a lásky.

„Čo sa týka plošného testovania na ochorenie Covid-19, v záujme zastavenia šírenia koronavírusu, po porade s otcami biskupmi, ako aj s odborníkmi lekárskej vedy pre túto oblasť, môžem veriacim odporúčať, aby sa nechali otestovať, a napomohli tak spoločnému dobru. Predstavitelia štátu majú snahu a záujem dosiahnuť, aby sa šírenie vírusu a jeho vážne dôsledky zastavili. Treba im v tom pomôcť, a to aj napriek kritickým hlasom, či pochybnostiam. V daných okolnostiach nik nemá riešenia, proti ktorým by sa nenašli žiadne námietky. Je však zrejmé, že všetci máme spoločnú zodpovednosť za Slovensko. Zodpovednosť využiť to, čo je k dispozícii, aby sme predišli kolapsu zdravotníctva a ďalším vážnym následkom. Prosím preto veriacich, aj všetkých ľudí dobrej vôle, aby výzvu štátu v tomto smere prijali“ predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

„Vzhľadom na Uznesenie vlády Slovenskej republiky, ktoré omedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. 10. 2020 do 1. 11. 2020, bude na dané obdobie potrebné pozastaviť verejné slávenie bohoslužieb, v súčasnosti obmedzené na 6 osôb. Výnimku z obmedzenia má však aj naďalej pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva a krst. Tieto obrady sa môžu verejne sláviť podľa doteraz platných pravidiel“ predseda KBS Mons. Stanislav Zvolenský.