Bohoslužby a oznamy

Dátum

Liturgické slávenie

Sokolej

Jasenov

Hažín

NE

21.7.

16. nedeľa “cez rok” B        Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30,

18:00

8:00

9:15

PO

22.7.

sv. Mária Magdaléna Sviatok (biela)

18:00

UT

23.7.

sv. Brigita, rehoľníčka  Sviatok (biela)

6:30

 

ST

24.7.

Féria (zelená)

18:00

7:00

ŠT

25.7.

sv. Jakub, apoštol Sviatok (červená)

6:30

18:00

PI

26.7.

sv. Joachim a Anna Spomineka (biela)

18:00

19:00

SO

27.7.

 

18:00 – z nedele

NE

28.7.

17.  nedeľa “cez rok” B  Slávnosť (zelená)

8:00, 10:30,

18:00

8:00

9:15

  1. 3. augusta v Obišovciach je arcidiecézna fatimská sobota, na ktorú nás srdečne pozýva arcibiskup Bernard, špeciálne aj Humenský dekanát. Nahlásiť sa môžete na papier v predsieni kostola (na filiálkach v sakrestii) do konca týždňa.

  2. Sokolej: Ohlášky: Filip Veliký, syn Petra a Jany r. Gerhardtovej, pochádzajúci z Vranova n. Topľou a Mgr. Alexandra Fecurová, dcéra Alexandra a Jany Bureshovej, pochádzajúca z Partizánskej 26 v HE, ohlasujú sa prvý a poslednýkrát. •  Tento týždeň upratuje skupina č. 3. • Milodary na sochu Panny Márie: 2×100€. Vďaka.