Bohoslužby a oznamy

Program od 12. do 18.11. v PDF

Deň           Liturgické slávenie                     Sokolej                          Jasenov            Hažín

Ne

11.11

32. nedeľa „cez rok“ B

Slávnosť (zelená)

9:00, 11:00, 18:00 10:30 – odpust 9:00

Po

12.11.

sv. Jozafát, mučeník

Spomienka (červená)

18:00 7:00

Ut

13.11.

Féria

(zelená)

6:30 7:30

St

14.11.

Féria

(zelená)

18:00 7:00

Štv

15.11.

Féria

(zelená)

6:30

Pia

16.11.

Féria

(zelená)

18:00 18:00

So

17.11.

sv. Alžbeta Uhorská

Spomienka (biela)

18:00 – nedeľná platnosť 9:00

Ne

18.11.

33. nedeľa „cez rok“ B

Slávnosť (zelená)

9:00, 11:00, 18:00  9:00  10:30 – odpust
  1. O týždeň, v nedeľu, po sv. omšiach bude dobročinná zbierka sv. Alžbety.
  2. Cirkevná spojená škola sv. Cyrila a Metoda vás pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v piatok, 16. novembra, od 8 do 12 hod.
  3. Na evanjelizačný program Godzone v Košiciach sa v utorok (13.11.) odchádza od farského úradu o 15:30. Cestovné je 5€. Nezabudnúť doniesť rodičmi podpísaní súhlas.
  4. V piatok vás pozývame na sv. omšu, na ktorú príde hosť kňaz Pavol Hrabovecký, ktorý študoval vo Washingtone a v Ríme a je odborníkom na spisovateľov Tolkien, Lewis, Chesterton. Po sv. omši bude prednáška na tému Duchovné temperamenty.
  5. Pastoračné centrum Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom srdečne pozýva na slávenie prvej pútnickej soboty novembra. Program začína hodinkou Božieho milosrdenstva o 15h., krížovou cestou, sv. omšou o 18h. a adoráciou za rodiny a vnútorné uzdravenie. Každú tretiu sobotu v mesiaci sa budú konať pútnické soboty vo Vysokej nad Uhom. Ste srdečne pozvaní.
  6. Sokolej: Stretnutie miništrantov bude v sobotu o 14 hod. na farskom dvore. Pozývame aj otcov miništrantov k hrám, súťažiam a opekačke. V piatok upratuje skupina č. 2.
  7. Jasenov: V pondelok sv. omša o 7h. V piatok stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.
  8. Hažín: O týždeň, v sobotu o 9 h., bude sv. omša ku cti sv. Alžbety Uhorskej a vnedeľu o 10:30 bude slávnostná odpustová sv. omša, ktorú bude slúžiť dp. Rastislav Roba, farár v Hrubove. Ste srdečne pozvaní.
  1.