Bohoslužby a oznamy

 

Dátum

Liturgické slávenie

Sokolej

Jasenov

Hažín

NE

22.5.

6. veľkonočná nedeľa

Slávnosť (biela)

8:00, 9:15, 11:00 -birmovka

8:00

9:15

PO

23.5.

Féria (biela)

18:00

17:00

 

UT

24.5.

Féria (biela)

6:30

18:00

ST

25.5.

Féria (biela)

18:00 – zo slávnosti

ŠT

26.5.

Nanebovstúpenie Pána

Slávnosť (biela)

6:30, 18:00

18:00

17:00

PI

27.5.

Féria (biela)

18:00

7:00

SO

28.5.

18:00 – z nedele

NE

29.5.

7. veľkonočná nedeľa

Slávnosť (biela)

8:00, 10:30, 18:00

8:00

9:15

  1. Zbierka na seminár: Sokolej 634€, Jasenov 159€, Hažín 48€. Ďakujeme. • O týždeň, po sv. omši, bude zbierka na masmédia. • V stredu, piatok a sobotu máme prosebné dni, kedy sa modlíme o požehnanie úrody. • Štvrtok máme prikázaný sviatok, Nanebovstúpenie Pána. 4. júna (sobota) o 9h. sa uskutoční fatimská sobota v Obišovciach, ktorú má na starosti humenský dekanát. Srdečne pozývam mariánských ctiteľov na túto púť. Zapísať sa môžete na papier v predsieni kostola (filiálky v sakrestii) do konca týždňa. Autobus je objednaný. Odchod ráno o 6:30.

  2. Sokolej: Stredu bude deviate synodálne stretnutie po sv. omši.   Štvrtková adorácia od 19-20h. • Tento týždeň upratuje skupina  č. 2.

  3. Jasenov: Zmena! V pondelok sv. omša o 17h., v piatok sv. omša ráno o 7h.

  4. Hažín: Ohlášky: Viktor Ferják, syn Jaroslava a Anny r. Hrinovej, bývajúci v Hažíne n. Cirochou a Mgr. Diana Marcinová, dcéra Miroslava a Aleny r. Luksajovej, bývajúca na Pugačevovej v HE, ohlasujú sa prvýkrát.