Bohoslužby a oznamy

Program od 24. – 30.9. v PDF

Deň           Liturgické slávenie                     Sokolej                          Jasenov            Hažín

Ne

23.9

25. nedeľa „cez rok“ B

Slávnosť (zelená)

8:00

10:00

18:00

9:00 10:30

Po

24.9.

Féria

(zelená)

18:00 7:00

Ut

25.9.

Féria

(zelená)

6:30 18:00

St

26.9.

Féria

(zelená)

18:00

Štv

27.9.

sv. Vincent de Paul

Spomienka (biela)

6:30 18:00

Pia

28.9.

Féria

(zelená)

18:00 8:00

So

29.9.

18:00 – nedeľná platnosť

Ne

30.9.

26. nedeľa „cez rok“ B

Slávnosť (zelená)

8:00

10:00

18:00

 

10:30

 

9:00
  1. Zbierka na Rádio Lumen: Sokolej 430€, Jasenov 170€, Hažín 81€. Vďaka.
  2. Stretnutia s deťmi a birmovancami sa začali pri sv. omšiach a v skupinkách: v stredu deti, v piatok birmovanci.
  3. Snúbenci, ktorí plánujú sobáš na budúci rok, nech nahlásia sobáš čo najskôr, na farskom úrade.
  4. Na budúcu nedeľu o 10:00, vo Vysokej nad Uhom, bude sv. omša so slávnostným uložením relikviára Anky Kolesárovej, ktorú slúži arcibiskupBernard Bober. Kto má záujem pozrite si program na nástenke a na webe.
  5. Sokolej, Jasenov: V piatok je celodenná adorácia v našej farnosti: V Jasenove omša ráno o 8 h. a po nej vystavenie Sviatosti Oltárnej do 12:00. Na Sokoleji sa vystaví Sviatosť o 13 h. do večernej sv. omše.
  6. Ponúkame vám, za zvýhodnenú cenu 30€, veľmi vzácnu a unikátnu knihu o veľkom človekovi slovenského národa kardinálovi Tomkovi, ktorý bol pravou rukou svätého pápeža Jána Pavla II. Je plná faktografických údajov z jeho bohatého života v službe Cirkvi a evanjelia. Je veľmi vhodná ako dar. Môžete si ju pozrieť v sakrestii.
  7. Sokolej: V piatok upratuje skupina č. 3.
  8. Jasenov: V pondelok sv. omša ráno o 7 hod., v stredu nebude pre práce v kostole. Stretnutie prvoprijímajúcich detí bude až v októbri.
  1.