Bohoslužby a oznamy

Program od 17. – 23.6.. v PDF

Deň           Liturgické slávenie                     Sokolej                        Jasenov            Hažín

Ne

16.6.

Nedeľa Najsvätejšej Trojice Slávnosť  (biela) 8:00, 10:00, 18:00 8:00 8:00

Po

17.6.

Féria

(zelená)

18:00 18:00

Ut

18.6.

Féria

(zelená)

6:30 18:00

St

19.6.

Féria

(zelená)

18:00 7:00

Štv

20.6.

Najsvätejšie Kristovo Telo a Krv

Slávnosť  (biela)

6:30, 18:00 18:30 17:00

Pia

21.6.

sv. Alojz Gonzága

Spomienka  (biela)

6:30

So

22.6.

 

 

10:00 – primičná

18:00 –  nedeľná platnosť

Ne

23.6

12. nedeľa Cez rok C   Slávnosť  (zelená) 8:00, 10:00, 18:00 10:30 9:00
  1. Štvrtok je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej.
  2. Z príležitosti 25. výročia Speváckeho zboru mesta Humenné vás srdečne pozývame na spevácky koncert Hudba kľúč k porozumeniu a láske vo farskom kostole v piatok o 18h. Na koncerte vystúpia: detský zbor Lienka, spevácke zbory mesta Humenné a pri pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda, komorný zbor Womanvocal a spevácke zbory z Izraela. Sv. omša v piatok bude ráno o 6:30.
  3. V sobotu, náš rodák, novokňaz Miroslav Mudrík, bude sláviť primičnú sv. omšu o 10h. Niektoré miesta v kostole budú vyhradené pre rodinu a hostí. Príďte sa poďakovať Pánu Bohu za dar kňazstva a vyprosiť novokňazovi silu na začiatku krásnej ale náročnej cesty kňaza.
  4. Pokračujeme v príprave Dňa rodiny našej farnosti. Uvítame z vašej strany akúkoľvek ochotu pomôcť a zapojiť sa do tejto našej farskej akcie.  
  5. Sokolej: Ohlášky: Tomáš Štefan, syn Františka a Mileny r. Fedorčákovej, bývajúci na Košickej 8 v HE a Dominika Lukčiková, dcéra Jozefa a Agáty r. Glovovej, bývajúca v Pakostove a Lukáš Židzik, syn Jozefa a Beáty r. Duplákovej, bývajúci v Topoľovke a Soňa Džatková, dcéra Jána a Jany r. Horváthovej, bývajúci v HE sa ohlasujú prvýkrát. Fotky z birmovky sú v sakrestii. ● O týždeň pri sv. omši je zbierka na kostol. ● Tento týždeň upratuje skupina č. 1.
  6. Jasenov: Zmena! omša v nedeľu o 10:30 za účasti poľovníkov pri príležitosti mesiaca júna, mesiaca poľovníctva a ochrany prírody. ● O týždeň zbierka na kostol. ● Ohlášky: Matúš Dunca, syn Jozefa a Margity r. Petrovčíkovej, bývajúci v Jasenove a Marianna Nováková, dcéra Zdenka a Magdalény r. Barnišinovej, bývajúca v Adidovciach sa ohlasujú prvýkrát.
  1.