Bohoslužby a oznamy

Dátum Liturgické slávenie Sokolej Jasenov Hažín

Nedeľa

2.8.

18. nedeľa „cez rok“ A

Sviatok (zelená)

8:00, 10:00

18:00

7:30 9:00

Pondelok

3.8.

Féria

(zelená)

18:00 9:00

Utorok

4.8.

sv. Ján Mária Vianney

Spomienka (biela)

6:30 18:00

Streda

5.8.

Féria

(zelená)

18:00 7:00

Štvrtok

6.8.

Premenenie Pána

Sviatok (biela)

6:30 18:00 7:30

Piatok

7.8.

Votívna sv. omša

k Božskému Srdcu (biela)

18:00 19:00 18:00

 Sobota

8.8.

 

 

18:00 – z nedele    

Nedeľa

9.8.

19. nedeľa „cez rok“ A

Sviatok (zelená)

8:00, 10:00

18:00

7:30 9:00
  1. Dnes na „Porciunkulu“ môžete získať úplne odpustky pri zbožnej návšteve farských kostolov spojenej s modlitbou Otče náš a Vyznaním viery, prijatím Eucharistie a modlitbou na úmysel Svätého Otca.
  2. Prvý piatok: spovedanie – utorok Hažín 17 – 18h, streda Sokolej 16 – 18h. (tí, ktorí chodia ráno na sv. omše, nech sa vyspovedajú ráno polhodiny pred sv. omšou; využite túto možnosť), štvrtok Jasenov od 16:30 – 18h. ● Chorí: utorok v Jasenove doobeda, ostatní v stredu. ● Sviatosť Oltárna: Sokolej o 17h.,, Jasenov o 17:15, Hažín o 17h.
  3. Fotky z birmovky si môžete vyzdvihnúť v sakrestii.
  4. Sokolej: Ohlášky: Lukáš Horvát, syn Petra a Jany r. Kobzíkovej, bývajúci v Jasenove a Dominika Budišová, dcéra Petra a Jany r. Kuľhovej, bývajúca na SNP 16 a Jakub Behún, syn Petra a Ingrid r. Uričkovej, bývajúci v Ptičí a Ľudmila Pachovská, dcéra Jozefa a Ľudmily r. Čorovčákovej, bývajúca na Partizánskej 21 sa ohlasujú prvý a poslednýkrát. ● Tento týždeň upratuje skupina č. 4. ● Dnes o 14:30 výmena ružencových tajomstiev a následne vystavenie Sviatosti Oltárnej do večernej sv. omše.
  5. Jasenov: Ohlášky: Lukáš Horvát, bývajúci v Jasenove a Dominika Budišová, bývajúca na SNP 16, ohlasujú sa tretíkrát. ● Zmena! Sv. omša v pondelok o 9 h., ňou sa začína týždenný denný tábor. ● Sv. omša v nedeľu bude o 7:30.
  6. Hažín: Zmena! Sv. omša v nedeľu bude o 9 h.