Aktuality

PSK podporil projekt “Výmena dverí na kostole”

Projekt “Výmeny dverí na kostole” Sťatia sv. Jána Krstiteľa bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 2.000€.

Od začiatku nového roka 2021 sme uvažovali nad výmenou starých vstupných dverí farského kostola z príležitosti 20. výročia postavenia tohto objektu.

Staré dvere nespĺňali parametre a vlastnosti bezpečnosti vchodových dverí. Po výbere najlepšej cenovej ponuky (9.357,80€) sme sa rozhodli pre firmu Ľubomír Boško MAHAGON.

Dielo sa realizovalo v dňoch 21. až 23. júla 2021. Výmena prebehla bez ťažkosti s následnou vyspravkou okolo dverí.

Sme radi, že máme nové dvere, ktoré nám poslúžia roky.

 

Čítať ďalej...

Aktuality a novinky

Aktuálne oznamy:

– kostol je otvorený na slávenie bohoslužieb

– pozývame vás, aby ste opäť našli cestu do farského spoločenstva

– sv. omše v týždni, sú už pravidelne, ako pred koronou, sviatosti vysluhujeme bez obmedzenia

– sviatosť zmierenia vo farskom kostole pred sv. omšami

– farská kancelária v PO, ST, PI od 16 do 17 alebo sa dohodnúť po telefóne alebo po sv. omši

– kto nemôže prísť do kostola, môže sledovať bohoslužby prostredníctvom TV  Lux, Rádia Lumen.

Prosme Pána, aby ochraňoval celý svet i Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás.

Čítať ďalej...

Rok sv. Jozefa

Bratia a sestry, roky 2020/21 nie sú len o COVIDE19, ale aj o SV. JOZEFOVI.
Ako neviditeľný covid robí s nami ľuďmi “veľké veci”, aj sv Jozef, neviditeľný, z úst ktorého nie je zaznamenané ani jedno slovko, robí “veľké veci” tým, ktorí si ho ctia a prosia ho o ochranu.
Veľkým ctiteľom sv. Jozefa je terajší Svätý Otec František, ktorý sa každý deň modlí túto modlitbu: Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Úplne odpustky v roku svätého Jozefa sa udeľujú:

– tým, ktorí budú aspoň 30 min. meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o svätom Jozefovi

– tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva

– rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec

– tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná

– tým, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu  prenasledovaním zvonka či zvnútra, a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak tak urobia Litániami alebo inou modlitbou k sv. Jozefovi

– tým, ktorí sa pomodlia akúkoľvek schválenú modlitbu alebo úkon úcty k sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu

– seniorom, chorým, zomierajúcim, tým, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma  alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života

Čítať ďalej...