Aktuality

Advent – čas stíšenia a prípravy

Slovo Advent pochádza z latinského slova „adventus” príchod a znamená príchod Krista, ktorého túžobne očakávame.

Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Advent je rozdelený na dva časti. V prvej dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá, ktorá začína 17. decembrom, je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.

K Adventnému obdobiu, ktorý dnešnou nedeľou začíname prežívať, neodmysliteľne patrí adventný veniec. Pochádza z Nemecka a slúžil pre deti, ktoré sa tešili na Vianoce, a tak sa každý deň zapaľovala sviečka. Pôvodne ich bolo dvadsať štyri. Prvá sa zažala prvého decembra. Neskôr boli už len štyri. Podľa nedieľ. Advent má vždy inú dĺžku. Niekedy má štyri týždne, inokedy menej. 24. december je vždy posledným dňom Adventu. Keď pripadne na nedeľu, tak je v tento deň posledná, teda štvrtá adventná nedeľa a zároveň sa ňou Advent končí a poobede je príprava na Štedrú večeru a.

Adventný veniec môžeme využiť nielen ako dekoráciu domácnosti, ale aj ako symbol, ktorý každý večer spojí rodinu v spoločnej modlitbe či rozhovore. Rodičia môžu zapaľovanie novej sviece v sobotu večer alebo v nedeľu aj trochu zdramatizovať. Môžete z toho urobiť malú rodinnú slávnosť. Pred prvou adventnou nedeľou si poobede sadnite spolu s deťmi a vyrobte si rodinný adventný veniec. Buď klasický alebo netradičný, možno taký, ktorý aj nejako bude charakterizovať rodinu. Každý si tam môže dať napríklad svoju ozdobu, prípadne si dohodnite nejaké pravidlá, za akých podmienok si kto sviečku večer zažne. Takto dospelí môžu spolu s deťmi súťažiť v konaní dobrých skutkov.

Čítať ďalej...

Aktuality

V čase Adventu, ranné sv. omše, “rorátne”, sú slúžene skoro ráno o 6h. pri svetle sviec a lampášov.

Snúbenci, ktorí plánujú uzatvoriť sviatostné manželstvo v roku 2023, nech sa nahlásia telefonicky, emailom alebo osobne na farskom úrade, minimálne 3 az 4 mesiace  pred sobášom. 

Každý štvrtok je hodinová adorácia vo farskom kostole od 19 do 20h.

Sv. omše, s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, sú v piatok o 18h: 14.10, 21.10, 11.11., 18.11., 25.11., 9.12., 13.1., 20.1., 27.1., 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 14.4., 28.4., 5.5. Slávnosť prvého svätého prijímania bude 14. mája 2023 o 10:30 na Sokoleji a 21. mája o 10:30 v Jasenove.

Sv. omše za účasti birmovancov sú na prvý piatok v mesiaci o 18h.: 4.11., 2.12., 3.2.2023, 3.3. Termín birmovky sa plánuje na 23. apríla 2023 (Biskupský úrad v Košiciach to musí potvrdiť).

Čítať ďalej...

Arcidiecézna púť Libanon – Charbel

Letecká arcidiecézna púť s arcibiskupo Bernardom Boberom do Libanonu k sv. Charbelovi

Termín: 20.3. – 26.3.2023 a 21.3. – 27.3.2023     Cena: 1.130,-€           

V cene je zahrnuté:

  • letenka Budapešť – Bejrút, Bejrút – Budapešť (cez Frankfurt), servisné poplatky, transfer z Košíc na letisko v Budapešti a späť,

  • 6 x ubytovanie H*** v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením,

  • 5 x raňajky, 5 x večera,

  • doprava klimatizovaným autobusom po trase, miestny sprievodca, odborný sprievodca – kňaz,

  • všetky vstupy.

V cene nie je zahrnuté: 

  • obslužné, ktoré predstavuje sumu 90,- € (platí sa priamo sprievodcovi)

Možný príplatok:

  • poistenie Pandemic A3 vrátane storna zájazdu s poistným krytím do výšky 80 % storno poplatku a ochorenia na Covid-19 v cene 44,10 €, aktuálne je vstup do Libanonu podmienený poistením Pandemic,

  • jednolôžková izba – príplatok k cene 150,- € na vyžiadanie alebo ak klienta nemožno ubytovať s inými účastníkmi.

AWERTRAVEL CK,  Hviezdoslavova 1469/61, 905 01  Senica

tel.: 034/651 3896; tel./fax 034/651 2995 

e-mail: awertravel@awertravel.sk

Čítať ďalej...

Výmena obloženia schodov na chór

Projekt “Výmeny starého  dreveného obloženia schodov na chór za nové” v kostole Sťatia sv. Jána Krstiteľa bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 3.000€.

Už dlhšie sme uvažovali nad výmenou starého dreveného obloženia schodov na chór za nové. Staré obloženie nebolo urobené z masívu a preto sa prelomilo a počas kráčania schodmi vŕzgalo.

Po výbere najlepšej cenovej ponuky (5.235,60€) sme sa rozhodli pre firmu František Laco – LAMBRIS zo Strážskeho.

Dielo sa realizovalo v dňoch 28. septembra až 6. októbra 2022.

 

Čítať ďalej...