Aktuality

Online nedeľná (17.1.) sv. omša o 9:00

Online sv. omše:

17. január – 2. nedeľa „cez rok“ Bsv. omša o 9:00tu klikni

V tomto čase epidémie využite sledovanie bohoslužieb prostredníctvom TV  Lux, Rádia Lumen.

Nech sa Svätá udalosť betlehemskej noci stane aktuálnou i v našom srdci a nech svetlom vianočnej radosti preniká i každý okamih v nastávajúcom roku 2021.

Veľa Božích milostí a bohaté ovocie oslavy sviatkov narodenia Pána Vám želajú duchovní otcovia Oliver a Lukáš.

 

Čítať ďalej...

Aktuality od 1. januára 2021

Aktuálny oznam v platnosti od 1. januára 2021:

– kostoly pre verejné bohoslužby sú zatvorené do odvolania

– v nedeľu a prikázané sviatku sv. omše vysielame online o 9:00

– farská kancelária cez telefón, email poštu

– krsty, sobáše, pohreby, len so 6 osobami

– o odslúžených úmysloch sv. omší vás budeme informovať po otvorení kostolov

Duchovne sa spájajme s ostatnými sledovaním bohoslužieb prostredníctvom TV  Lux a Rádia Lumen.

Buďme ohľaduplní, chápaví, ústretoví, obetaví a disciplinovaní. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Čítať ďalej...

Rok sv. Jozefa

Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Urobil tak vydaným apoštolského listu Patris corde (S otcovským srdcom), v ktorom svätého Jozefa opisuje charakteristikami „milovaný otec“, „nežný a láskavý“, „poslušný“, „prijímajúci“, „tvorivo odvážny“, „pracovitý“ a držiaci sa v úzadí – „v tieni“.

Modlitba pápeža Leva XIII. k svätému Jozefovi

K tebe sa utiekame, svätý Jozef, vo svojich súženiach

a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu.

S dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval.

Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou Pannou, Božou Rodičkou,

a pre otcovskú nežnosť, ktorou si objímal Božie dieťa Ježiša,

zhliadni na dedičstvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus,

a svojou mocnou podporou prispej nám na pomoc v našich biedach.

Ty, starostlivý ochranca Svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista,

odvracaj od nás, láskavý otec, všetku nákazu bludu a hriechu.

Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca,

v boji s mocnosťami temnosti; a tak, ako si dieťa Ježiša

vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života,

obhajuj aj svätú Božiu Cirkev pred nepriateľskými úkladmi

a pred každým protivenstvom a nás všetkých prijmi do svojej trvalej ochrany,

aby sme podľa tvojho príkladu a s tvojou pomocou

mohli viesť svätý život, nábožne umrieť

a v nebi dosiahnuť večnú blaženosť. Amen.

Čítať ďalej...