Aktuality

Celodiecézna púť do Obišoviec

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach v dňoch 5. – 6. októbra

Sobota:

15:00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 – celodiecézne večeradlo

16:30 – otváracia sv. omša Mons. Bernard Bober

17:30 – modlitba bolestného ruženca

18:30 – sv. omša za chorých, spojená s modlitbami za oslobodenia – Imrich Degro

20:00 – multimediálny koncert „3ja“ – venovaný košickým mučeníkom

21:00 – sv. omša za mladých a pre mladých – Marek Roják

22:30 – eucharistická adorácia

23:30 – nočná adorácia v kostole

 

Nedeľa:

5:30 – ranné chvály a ruženec svetla

6:30 – farská sv. omša – Michal Harakaľ

8:00 – sv. omša za rodiny a manželstvá – dominikáni

9:15 – fatimská pobožnosť, slávnostný ruženec

10:30 – sv. omša, Mons Waclav Depo, arcibiskup metropolita Czenstochowa, Poľsko 

Čítať ďalej...

Národný pochod za život

Národný pochod za život je celoslovenské stretnutie ľudí, ktorí su presvedčení a chcú, aby život človeka bol bezpodmienečne chránený od počatia až po prirodzenú smrť  a má byť plne rešpektovaná dôstojnosť ľudskoj osoby.

Motto: Za najmenších z nás

Miesto: Bratislava, 22. septembra 2019 o 13:30.

Program:  piatok – program pre dobrovoľníkov; sobota – bohatý sprievodný program pre účastníkov pochodu (filmy, diskusie, koncerty), sv. omša o 18h. v Dóme sv. Martina; nedeľa –  spoločná sv. omša s biskupmi v Inchebe o 10h. a poobede začiatok pochodu o 13:30 

Pochod má charakterizovať radosť, oslava, víziu, hrdosť, odhodlanie a úctu. Transparenty, pro-life heslá a rytmické piesne majú ukazovať na odkaz „za život“.  Príďte a pripojte sa k nám!

Viac na: www.pochodzazivot.sk 

 

Čítať ďalej...

Aj lekárnik má dušu

Úrad pre apoštolát ochrany života v košickej arcidiecéze pozýva lekárnikov, laborantov a študentov  farmácie na bioetickú konferenciu:

Aj lekárnik ma dušu 

Termín 12. október 2019         Čas: 9:00 – 15:30

Miesto: Hlavná 89, Košice       Poplatok: 10€

Hostia:

ThDr. Martin Koleják, PhD: Umelé oplodnenie ako bioetický fenomén

MUDr. Alena Polomská, NPMC: Naprotechnológia – nevyrábať deti, ale liečiť neplodnosť.

JUDr. Ivan Humeník, PhD.: Farmaceut – právne zakotvenie jeho výhrady vo svedomí. Exemplárne judikatúry týkajúce sa jeho výhrady vo svedomí.

Registrácia: edilekaren@gmail.com

Čítať ďalej...

50. výročie svadby

V rámci Roka sv. Košických mučeníkov si prvýkrát v košickej katedrále spoločne pripomenieme 50., 60., 65 . jubileum manželov z celej arcidiecézy:

dňa 13. októbra o 15.00 hod.

Jubilujúci manželia zúčastnia sa slávnostnej sv. omše, kde si obnovia svoje manželské sľuby a stretnú sa s arcibiskupom Bernardom Boberom, ktorý im udelí osobitné požehnanie.

Manželia, ktorí sa chcú zúčastniť tejto slávnosti, nech sa prihlásia na farskom úrade –

do 1. októbra 2019.

Čítať ďalej...