Aktuality

Úmrtie a pohreb Mons. Alojza Tkáča

V utorok 23. mája 2023 zomrel emeritný arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Pohrebné obrady budú v utorok 30. mája o 10.30 v košickej katedrále.

Kondolenčná kniha bude v katedrále od 24. mája.

Súkromná modlitba v katedrále pri rakve zosnulého bude možná: v pondelok (29. 5.) od 10.00 do 20.00 a v utorok (30.05.) od 7.00 do 10.00

Alojz Tkáč sa narodil 2. marca 1934 v Ohradzanoch v okrese Humenné. Základnú školu vychodil v rodisku a gymnázium absolvoval v Humennom. Dva roky študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) v Bratislave, potom do roku 1961 na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK. Kňazskú vysviacku prijal 25. júna 1961 . Po pol roku musel narukovať na dvojročnú vojenskú službu, ktorú absolvoval ako člen Pomocných technických práporov (PTP) v Česku.
V roku 1974 verejne predniesol kritický príspevok, v ktorom poukázal na prenasledovanie cirkvi zo strany vtedajšej štátnej moci. Tkáča citovali mnohé zahraničné médiá , čo neuniklo pozornosti Štátnej bezpečnosti (ŠtB). Následne mu bol odňatý štátny súhlas na vykonávanie kňazskej služby. Až do roku 1983 pracoval Tkáč ako vodič električky a robotník Štátnych lesov v Košiciach
Po návrate do pastorácie pôsobil v roku 1983 ako správca farnosti v Červenici. Pápež Ján Pavol II. vymenoval Tkáča 14. februára 1990 za košického biskupa. 31. marca 1995 bol vymenovaný za košického arcibiskupa-metropolitu. Pápež Ján Pavol II. mu 2. júla 1995 pri návšteve Košíc a svätorečení troch košických mučeníkov odovzdal pálium. Úrad košického arcibiskupa metropolitu odovzdal 10. júla 2010. Emeritný arcibiskup Tkáč bol nositeľom diamantovej Janského plakety za dobrovoľné darcovstvo krvi.

Čítať ďalej...

Gospel festival Lumen Trnava

Jedinečný gospelový open-air festival európskeho formátu – Festival Lumen prináša do Trnavy špičku domácej a zahraničnej gospelovej hudobnej scény už 31 rok.

Jedinečný gospelový open-air festival LUMEN “HIS WAY” sa uskutoční 9. a 10. júna na Trojičnom námestí v Trnave.

Festival sa v posledných rokoch začal profilovať ako „city music festival“, ktorý sa snaží okrem kvalitného hudobného zážitku, ako pop, rock, dance, či funky, ponúknuť divákovi pestrý multižánrový sprievodný program prebiehajúci na viacerých miestach Trnavy, či už vo forme prednášok, workshopov, besied alebo tzv. XL zóny, ktorá svojim účastníkom prináša množstvo vystúpení a projektov.

Cieľom festivalu je ponúknuť najlepšie slovenské a veľmi kvalitné zahraničné gospelové kapely z celého sveta, radostnú, priateľskú až rodinnú atmosféru, ktorá zostáva v srdciach, hudbu inšpirovanú myšlienkami kresťanského posolstva – evanjelia, súčasné hudobné štýly (pop, rock, folk, dance, urban, worship, funky, gospel), zaujímavé prednášky a workshopy, stretnutie priateľov či priestor pre nové priateľstvá.

Viac na stránke festivallumen.sk

Čítať ďalej...

Niečo pre rozVEDENÝCH

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov 2. – 4. júna 2023 v Pútnickom dome bl. Annu Kolesárovej v Obišovciach.

Téma: Hodnoty života.

Exercitátor: Otec Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a psychológ.

Cena:  68€.

Kontakt:  Slávka Kolesárová; email: slavka.kolesarova1@gmailcom; tel. číslo: 0905 288 845

 

Čítať ďalej...