Nezaradené

Arcidiecézna púť do Svätej zeme 9. – 16.4.2024

Ponúkame Vám zúčastniť sa arcidiecéznej púte do Svätej zeme v apríli budúceho roka s otcom arcibiskupom Bernardom.

Bližšie informácie vám poskytnú v cestovnej kancelárii AwerTravel, Senica.Telefón: 034/651 3896; Mobil: +421 905 974 264; Email: awertravel@awertravel.sk; Web: awertravel.sk

Cena: 950,00€ , Dátum: 09.04.2024 – 16.04.2024 , Doprava: Lietadlo,

V cene je zahrnuté: letenka Košice – Tel Aviv – Košice cez Viedeň, resp. priamy let Budapešť – Tel Aviv – Budapešť; 7 x hotelové ubytovanie s raňajkami. 6 x večera (v 2 – 3 lôžkových izbách so soc. zariadením); doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom; odborný sprievodca – kňaz; servisné poplatky; transfér na letisko a z letiska Budapešť

V cene nie je zahrnuté: obslužné, ktoré predstavuje sumu 100,- € vrátane AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlá: pre skvalitnenie výkladu sprievodcu – kňaza a vstupov do francúzskych kostolov

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 24,- €, alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na Covid 19 v cene 32,- €

Program:

1.deň – Stretnutie skupiny na letisku v Košiciach resp. na Železničnej stanici, transfer na letisko do Budapešti s následným odletom do Tel Avivu. Presun na ubytovanie do Betlehema.

2.deň Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety, presun doJeruzalema – Západný múr /múr nárekov/, hora Sion – večeradlo a kostol usnutia Panny Márie.

3.deň Presun do Galilee , hora Karmel, Eliašova jaskyňa a miesto úcty Panny Márie Škapuliarskej, výstup na horu Tábor, prehliadka kostola Premenenia, Nazaret – Bazilika Zvestovania a kostol sv. Jozefa, Kána Galilejská – miesto prvého zázraku Pána Ježiša, kde si manželia obnovujú manželské sľuby.

4.deň – Hora Blahoslavenstiev, Tabgha 1 – miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb; Genezaretské jazeroTabgha 2 – miesto Primátu sv. Petra, Kafarnaum – dom sv. Petra a miestna synagóga. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra.

5.deň – Jeruzalem – prehliadka mesta, návšteva Olivovej hory – panoráma (najkrajší pohľad na staré mesto); kostolík Dominus Flevit – miesto, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.

6.deň – Getsemanská záhrada a Bazilika Agónie /miesto, kde sa Pán Ježiš potil krvou/, kostol hrobu Panny Márie, prehliadka Starého mesta – Krížová cesta (Via Dolorosa), Bazilika Božieho hrobu, Kalvária – Golgota.

7.deň – Prehliadka Betánie – Lazárov hrob, návšteva miesta Ježišovho krstu Qasr al Jahúd na hranici s Jordánskom, prechod Júdskou púšťou – najstaršie obývané mesto sveta Jericho, hora pokušenia, návšteva mŕtveho mora s možnosťou kúpania.

8.deň – Betlehem – Bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Odchod na letisko do Tel Avivu, odlet do Košíc, resp. do Budapešti a následne transfer do Košíc.

Čítať ďalej...

Milión detí sa modlí ruženec 18. október

Akcia detského ruženca vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“            

Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Celosvetovou ružencovou kampaňou sa  chcú pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Modlitba svätého ruženca spoločne s deťmi posilní jednotu v Cirkvi a medzi národmi. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi. Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

Všade tam, kde sú deti –doma, v školách, škôlkach, nemocniciach, farnostiach či detských domovoch – , nezabudnite na 18. október o 9 hod., alebo iný zvolený čas.

Viac na stránke: miliondeti.sk

 

Čítať ďalej...

Farská púť do Talianska 22.-29.2.2024 a 28.2.-5.3.2024

Pútnické Taliansko: sv. Marek, sv. Anton, sv. František, sv. Peter, sv. Benedikt, Pompejská Panna Mária, Páter Pio, sv. Mikuláš

Benátky – Padova – Assisi – Rím – Monte Casino – Pompeje – San Giovanni Rotondo – Bari 

Cena: 650€+ príplatky, Dátum: 22. – 29.02.2024 , Doprava: Lux bus – Lietadlo

V cene je zahrnuté: letenka Bari – Budapešť; servisné poplatky; lux bus po trase; 5 x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera; sprievodca; kňaz

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste; vstupy; transfer z letiska Budapešť do Humenného;

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: krytie do výšky 80 % stornopoplatku za 24,- €/os., alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 za 32,- €; jednolôžková izba za príplatok 150,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať

Záujemcovia nech za zapíšu v sakrestii kostolov alebo na farskom úrade.

Program púte:

1.deň – Odchod z Humenného asi o 20h., jazda cez územie Rakúska a Talianska.

2.deň Príchod do Mogliano Veneto, presun vlakom do centra Benátok (cena jednosmerného lístka asi 3,- €, platí sa na mieste). Námestie sv. Marka, návšteva Baziliky sv. Marka, Dóžov. Prechádzka uličkami s nespočetnými palácmi, kostolmi a námestíčkami až ku slávnemu mostu Ponte Rialto. Odchod do Padovy, návšteva Baziliky sv. Antona Paduánskeho (relikvia – neporušeným jazyk), ubytovanie.

3.deň – Po raňajkách odchod do Assisi. Návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,  kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1226 sv. František. Presun do historického centra Assisi (UNESCO). Návšteva Baziliky sv. Františka a kostola Santa Chiary, kde je hrob sv. Kláry a kostol San Rufino. Odchod na hotel, večera, ubytovanie.

4.deň Po raňajkách presun do Ríma. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom na námestí sv. Petra Následne návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Návšteva Baziliky sv. Pavol za hradbami, kde  je pochovaný sv. Pavol. Po večeri možnosť prechádzky v historickom centre s antickými pamiatkami, ubytovanie.

5.deň Po raňajkách prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Antické a kresťanské pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, najznámejšia rímska fontána – Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.

6.deň –  Po raňajkách odchod do Monte Cassino, na ktorom v roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske Opátstvo Montecassino. Pompeje a Panna Mária z Pompejí– prehliadka antického mesta zasypaného popolom v r. 79 n. l. po výbuchu sopky Vezuv, archeologický areál (UNESCO). Návšteva Baziliky Ružencovej Panny Márie z Pompejí, ktorá bola vybudovaná na podnet bl. Bartola Longu, dominikána tretieho rádu. Základný kameň novej svätyne bol položený 8. mája 1876. Svätyňu každoročne navštívia milióny pútnikov. Odchod do San Giovanni Rotondo, večera, ubytovanie.

7.deň Po raňajkách program v San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti 1968. V kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Chýr o nich sa rozniesol a do Dan G. Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich. Prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia. Poobede odchod do Bari, zastávka v Bazilike sv. Mikuláša, pod ktorou sú pochované pozostatky sv. Mikuláša. Odchod na letisko, odlet do Budapešti a následne transfer na Slovensko.

8.deň – Predpokladaný príchod do Humenného v skorých ranných hodinách.

Pútnické Taliansko: sv. Mikuláš, Páter Pio, Pompejská Panna Mária, Benedikt, sv. Peter, sv. František, sv. Anton, sv. Marek 

Bari – San Giovanni Rotondo – Pompeje – Monte Casino – Rím – Assisi – Padova – Benátky

Cena: 650€ , Dátum: 28.2. – 5.3.2024 , Doprava: Lietadlo – Lux bus

V cene je zahrnuté: letenka Budapešť – Bari; servisné poplatky; lux bus po trase; 5 x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera; sprievodca; kňaz

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste; vstupy; transfer  z Humenného na letisko Budapešť

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: krytie do výšky 80 % stornopoplatku za 24,- €/os., alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 za 32,- €; jednolôžková izba za príplatok 150,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať

Záujemcovia nech za zapíšu v sakrestii kostolov alebo na farskom úrade.

Program púte:

1.deň – Transfer na letisko do Budapešti, odlet do Bari asi o 20h. , presun na hotel.

2.deň – Po raňajkách Bari – Bazilika sv. Mikuláša, v krypte ktorej sú pochované pozostatky sv. Mikuláša. Odchod do San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Chýr o nich sa rozniesol a do San G. Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich. Náboženský program, prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia. Večera, ubytovanie.

3.deň – Pompeje a Panna Mária z Pompejí – prehliadka antického mesta zasypaného popolom v r. 79 n. l. po výbuchu sopky Vezuv; archeologický areál je zapísaný na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky Ružencovej Panny Márie z Pompejí, ktorá bola vybudovaná podnet bl. Bartola Longu, dominikána tretieho rádu. Základný kameň novej svätyne bol položený 8. mája 1876. Svätyňu každoročne navštívia milióny pútnikov. Odchod do Monte Cassino, na ktorom v roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske Opátstvo Montecassino. Odchod do Ríma. Po večeri možnosť prechádzky v historickom centre s antickými pamiatkami, ubytovanie.

4.deň – Po raňajkách návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Následne prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Antické a kresťanské pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, najznámejšia rímska fontána – Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.

5.deň – Po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde je pochované telo sv. Pavla. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Odchod do Assisi. Návšteva kostola Santa Maria degli Angeli a kaplnky Porciunkuly, kde 3.10.1226 zomrel sv. František. Presun do historického centra Assisi, ktoré je zapísané na zoznam UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka a kostola Santa Chiary, kde je hrob sv. Kláry. Odchod na hotel, večera, ubytovanie.

6.deň – Po raňajkách odchod do Benátok. Zastávka v Padove, návšteva Baziliky sv. Antona Paduánskeho (relikvia – neporušený jazyk). Príchod do Mogliano Veneto, presun vlakom do centra Benátok (cena jednosmerného lístka je asi 3,- €, platí sa na mieste). Námestie sv. Marka, návšteva Baziliky sv. Marka, Dóžov palác. Prechádzka benátskymi uličkami s nespočetnými palácmi, kostolmi, mostmi a námestíčkami až k slávnemu mostu Ponte Rialto /9 hodín/. Večer odchod na Slovensko.

7.deň – Predpokladaný príchod do Humenného v dopoludňajších hodinách.

Čítať ďalej...

rozVEDENÍ K BOHU

Víkend pre rozvedených,ktorí žijú sami.

Téma: “Prijatie a odpustenie”

Termín: 3. – 5. november 2023 v Rodinkovo – Belušské Slatiny.

Stretnutie vedie páter Matej Trizuliak, misionár a saletín, spolu s laikmi, ktorí si prešli skúsenosťou rozvodu.

Cena: 68€.

Prihlasovací formulár nájdete na stránke: TU.

 

Čítať ďalej...

Aktuality

Pozývame manželské páry, ktoré si pripomenú svoje  jubileum – 50., 55., 60 a viac, na ďakovnú bohoslužbu s arcibiskupom Bernardom, dňa 8. októbra 2023 o 15:00 do košickej katedrály.

Je potrebné nahlásiť sa v sakrestii do 10. septembra 2023.

 

 

Čítať ďalej...

Svetové dni mládeže v Lisabone 2023

Svetové dni mládeže sa uskutočnia od 1. – 6. 8. 2023 v Lisabone, hlavnom meste Portugalska.

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné sa uskutočnili v Paname v roku 2019.

Mottom stretnutia je citát „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.

Za prvé oficiálne SDM sa považujú tie, ktoré sa konali v roku 1986 v Ríme. Po Večnom meste sa konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, v Rio de Janeiro, v Krakove a v Paname.

Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. V rámci príprav do Krakova boli aj na Slovensku.

Svetové dni mládeže sú viacdňovým stretnutím a v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou sú Dni v diecézach, počas ktorých sú mladí roztrúsení do rozličných regiónov hosťujúcej krajiny. V tých dňoch sú pútnici ubytovaní v prijímajúcich rodinách a prostredníctvom spoločného programu vo farských komunitách si prehlbujú svoju vieru. Druhou časťou sú hlavné podujatia, čiže aktivity uskutočňované v meste hlavného organizátora. Medzi ne patrí Festival mladých, katechézy, hudobné a umelecké podujatia, duchovné stretnutia so Svätým Otcom.

Doteraz najpočetnejšie stretnutia boli v Manile na Filipínach (1995) kde počet účastníkov presahoval 4 milióny mladých a v Rio de Janeiro v Brazílii (2013) kde sa na Copacabane zhromaždilo viac ako 3 milióny ľudí z celého sveta. Zo stretnutí organizovaných v Európe najpočetnejším bolo stretnutie v Ríme, v roku 2000, kedy sa na Tor Vergata, spolu s Jánom Pavlom II., modlilo 2 milióny 180 tisíc ľudí.

Spoločne s mládežou sa zúčastňuje na stretnutí aj veľa biskupov, kňazov, rehoľníkov, zasvätených osôb, klerikov, novicov a okrem nich aj mnoho svetských učiteľov a akademických profesorov. Tým sa vytvárajú putá a vzťahy medzi laickou cirkvou a zasvätenými osobami. Napríklad, na stretnutí SDM v Madride (2011) sa zišlo 800 biskupov, 14 tisíc kňazov a niekoľko tisíc rehoľníkov.

Čítať ďalej...

Národný pochod “Hrdí na rodinu” 22.7.2023

V sobotu 22. júla 2023 o 15:00 hod. sa v Bratislave na Jakubovom námestí celonárodný pochod Hrdí na rodinu.

Ide už o 11. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Manželstvo chráni deti“.

Hlavní organizátori: Antom Chromík a Marek Nikolov.

Viac informácií na:  www.hrdinarodinu

Čítať ďalej...

Ráchelina vinica 27.-29. október 2023

Ráchelina vinica je – víkendový duchovno-terapeutický program, určený pre žijúce obete  umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci…).  Program je vhodný pre ľudí zranených spontánnym potratom. Je to už dvanásty ročník.

“Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej. Vykroč na cestu odpustenia a uzdravenia z bolesti po potrate.”

Termín: 27. – 29. október 2023 v Košickom kraji. Pre najbližší termín sleduj stránku www.rachel.rodinabb.sk

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk; tel.: 0911 911 794

 

Čítať ďalej...

Deň rodiny našej farnosti

Srdečne Vás pozývame na 8. ročník Dňa rodiny našej farnosti, ktorý sa bude niesť v duchu “Nenápadní hrdinovia”.

Hosťom tohto dňa bude kňaz Peter Gombita so svojimi zverencami z Oázy pri Košiciach a doprevádzať ich budú skauti so svojím programom.

Program:

– 10:30 – sv. omša

– 13:30 do 18:30: kurátorský guľáš, kofola, pivko, koláčik,káva, ľudová nôta, aktivity skautov, vystúpenie ZUŠ Múza (kachonové sóla), skákací hrad a bazéniky pre deti, kapela KEPASA a Farská večerná talkshow s hosťami … 🙂

Podporiť nás môžeteš zakúpením si trička, pohára alebo dobrovoľným príspevkom.

P.S.: podporiť môžete aj zverencov Petra Gombitu osobne finančným príspevkom alebo pracovným oblečením, topánkami alebo trvanlivými potravinami.

Tešíme sa na Vás! Sme rodina …

 

 

Čítať ďalej...