Nezaradené

Veľkonočná spoveď

Veľkonočná spoveď

Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto. (pápež František)

UT (28.3.) – Lackovce a Kochanovce: 17:00 – 18:00

ST (29.3.) – Rovné: 16:00 – 17:00; Vyšný Hrušov, Hrubov a Turcovce: 17:00 – 18:00

Št (30.3.) – Jasenov: 17:00 – 18:00 (6);  Závadka a Hudcovce: 17:00 – 18:00

PI (31.3.) – He – Sokolej: 16:00 – 18:00 (9); Karná: 16:30 – 17:30, Myslina 17:30 – 18:30

SO (1.4.) – HE – Sokolej a Sídlisko III.: 9:00 – 11:30 (9); Udavské: 14:30 – 16:00; Veľopolie 16:00 – 16:45 (5); Lieskovec: 14:00 – 15:00; Topoľovka 15:15 – 16:00

NE (2.4.) – HE – Všetkých svätých (13) a Sídlisko III. (8): 14:30 – 17:30

PO (3.4.) – Gruzovce: 16:30 – 17:00 (4); Slov. Volová: 17:00 – 17:30 (4); Brestov 17:45 -18:15 (4)

UT (4.4.) – Hažín nad Cirochou: 17:00 – 18:00 (2 kňazi)

Čítať ďalej...

Niečo pre rozVEDENÝCH

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na MODLITBOVÉ  stretnutie, ktoré sa uskutoční 21. marca 2023 o 17.00 h v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove.

Stretnutie povedie: otec Rastislav Baka – prešovský protopresbyter.

Kontakt: Slávka Kolesárová; email: slavka.kolesarova1@gmailcom; tel. číslo: 0905 288 845

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov 2. – 4. júna 2023 v Pútnickom dome bl. Annu Kolesárovej v Obišovciach.

Téma: Hodnoty života.

Exercitátor: Otec Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a psychológ.

Cena:  68€.

Kontakt:  Slávka Kolesárová; email: slavka.kolesarova1@gmailcom; tel. číslo: 0905 288 845

 

Čítať ďalej...

Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Pokračujeme s Ankinými sobotami na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom.

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Ankine soboty:  18. marec; 15 apríl; 20.máj; 17. jún; 15. júl; 19 august; 21. október a 18. november 2023.

Začíname o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a končíme sv. svätou omšou o 17h. a spoločným putovaním k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

PS: 1. septembra budeme sláviť 5. výročie blahorečenia.

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

Ponuka púti Medžugorie a Rotondo

Posilnenie vo viere v Mariánskom mesiaci máj

Termín púte: 1. 5. –  8. 5. 2023         

 1. deň: odchod zo Slovenska.

 2. deň: v dopoludňajších hodinách príchod do Medžugoria, ubytovanie, prehliadka mesta, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši.

 3. – 6. deň: program v Medžugorií: výstup na Podbrdo a Križevac, návšteva komunity narkomanov Cenacolo, hrob Slavka Barbariča, medžugorský večerný program so sv. omšou a adoráciou, prednáška Terezky Gažiovej.

 4. deň: v poludňajších hodinách návrat na Slovensko

 5. deň: príchod na Slovensko

Počas púte je možný fakultatívny výlet do Mostaru (12 €) a na Kravické vodopády (10 € + vstupenka). Program púte bude dopĺňaný aktuálnou ponukou v Medžugorií. Zmena programu vyhradená!

Cena: 305 € (doprava moderným klimatizovaným autobusom, 5 x ubytovanie polpenzia penzióne*** 5 min od kostola sv. Jakuba, sprievodca)

V prípade záujmu nás kontaktujte: www.viver.sk, vivertour@gmail.com,0918 687 416, 0905 470 210, VIVER TOUR Humenné

San Giovanni Rotondo – Assisi – Cascia – Monte Sant’Angelo – Loreto

Termín: 5. 11. – 11. 11. 2023

 1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko

 2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého  jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.

 3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.

 4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených  s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea),  sv. omša,  krížová cesta večera, nocľah.

 5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda,  Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.

 6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko

 7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Cena 465 € (doprava,  4 x ubytovanie, 4 x polpenzia,  duchovný a technický sprievodca). Cena nezahŕňa poistenie 2 € os/deň, vstupy do bazilík a sprievodcovskú súpravu so slúchladlami ( cca 10 €).

Kontakt: CK VIVER TOUR Humenné, tel.: 0918687416, 0905470 210; vivertour@gmail.com, www.viver.sk

Čítať ďalej...

Farská púť do Poľska

Pozývame vás na 5 dňový pútnický zájazd do Poľska: Licheň Stary, Šwinice Warckie (rodný dom sv. Faustíny), Čenstochová, Kalvária Zebržidovská, Wadowice (rodisko sv. JP II.), Krakow (Sanktuárium B. Milosrdenstva a JP II. + Staré mesto).

Termín: 23.4.-28.4.2023.

Odchod v nedeľu v neskorých večerných hodinách, návrat v piatok v noci.

Cena: 285€/osoba (Cena zahŕňa dopravu, 4x ubytovanie, polpenziu, vstupy a poistenie). Pri prihlásení je potrebné uhradiť zálohu 150€.

Duchovný sprievod púte a bližšie info p. kaplán Lukáš. Prihlásiť sa je potrebné najneskôr do konca marca.

Čítať ďalej...

Mesačné stretnutie rozvedených

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 14. februára 2023 o 17:00 hodine v Katolíckom kruhu, Jarkova 77 v Prešove.

Stretnutie povedú: Mons. JCDr. Peter HOLEC, JCDr. JUDr. Juraj JURICA, PhD. a JCDr. Marek ONDREJ, advokát Rímskej Róty a členovia Metropolitného tribunálu v Košiciach.

Súčasťou stretnutia bude možnosť osobne konzultovať svoju situáciu v manželstve s členmi cirkevného súdu.

Slávka Kolesárová – koordinátorka; tel. kontakt 0905 288 845

Čítať ďalej...

Národný týždeň manželstva

Národný týždeň manželstva je týždenná iniciatíva na podporu manželstva, ktorá prebieha v týždni osláv sv. Valentína – obľúbeného sviatku spájaného s láskou a partnerskými vzťahmi. 

Cieľom je propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka. Celý týždeň vytvára priestor, kde si môžeme pripomenúť, že spokojné manželstvo nie je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by sme mali rozvíjať. 

13. ročník Národného týždňa manželstva prebieha od 13. do 19. februára.

Téma: “Odkaz…”          

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité  a dúfali, že sa dostanú k ďalším. Aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné naopak komplikujú.  A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve.

Na stránke www.ntm.sk nájdete podnety k tomuto týždňu.

 

Čítať ďalej...

Ráchelina vinica 24.-26. február

Ráchelina vinica je – víkendový duchovno-terapeutický program, určený pre žijúce obete  umelého potratu (rodičia, príbuzní, zdravotníci…).  Program je vhodný pre ľudí zranených spontánnym potratom.

Niektorí vidia len beznádejný koniec, ale my veríme v nekonečnú nádej. Vykroč na cestu odpustenia a uzdravenia z bolesti po potrate.

Termín: 24. – 26. február 2023 v Banskobystrickom kraji. Pre najbližší termín sleduj stránku www.rachel.rodinabb.sk

Prihlasovanie: rachel@rodinabb.sk; 0911 911 794

 

Čítať ďalej...

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Katolícka cirkev začína sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18 do 25. januára.

Tento má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: „Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nás pozýva k tomu, aby sme robili dobro a domáhali sa práva. Pozývam všetkých, aby sme počas tohto ekumenického týždňa prosili o jednotu spolu. Aby sme si vyprosili silu k svedectvu jednoty vo viere. Kresťania vo svete sú povolaní k tomu, aby zmierovali poškodené ľudské vzťahy a stali sa Božím nástrojom v zmierňovaní ľudského rozdelenia a nenávisti. Nielen v rámci ekumény či vo vnútri našich cirkví, sa preto nazývame bratmi a sestrami, ale aj v širšom celosvetovom meradle sa máme vnímať ako súrodenci, pretože všetci ako členovia jednej ľudskej rodiny máme niečo spoločné. Sme deťmi jedného Nebeského Otca – bez ohľadu na to, či si práve rozumieme alebo nie. Sme na spoločnej ceste, máme spolu niečo do činenia. Sme súrodencami, či sa nám to páči, alebo nie. O to viac to však má platiť o nás kresťanoch, keď sa hlásime k jedinému Pánovi našich životov – ku Kristovi. Vierou sme sa všetci stali Božími synmi v Ježišovi Kristovi (Gal 3, 26). Božia prítomnosť nás učí pokore.“

Tému vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály  v slovenskom preklade ich prináša KBS (TU).

 

Čítať ďalej...

Hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov

Charitatívny hokejový turnaj kňazov a rehoľníkov bude v stredu 25. januára 2023. Začne sa o 11:00 v STD Aréne vo Vranove nad Topľou. Turnaj sa uskutoční pod záštitou košického arcibiskupa metropolitu a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernarda Bobera. 

Charitatívny turnaj kňazov a rehoľníkov sa koná na Slovensku už po siedmykrát. Naposledy sa hral minulý rok v Dubnici nad Váhom a v roku 2019 v Detve. Turnaj zastrešuje vždy jedna zo súťažiacich diecéz. Minulý a predminulý rok sa na ňom zúčastnila Konferencia vyšších rehoľných predstavených, v drese ktorej hrali rehoľníci a rehoľníčky.

Vstupné je dobrovoľné a bude použité na podporu Charitného domu mládeže vo Vranove nad Topľou. Charitný domov je možné podporiť aj prevodom na účet: SK 86 5600 0000 0093 3043 3002 (do správy je potrebné uviesť CHD VV).

Čítať ďalej...