Nezaradené

Manželské večery

Pre manželské páry sa ponúka niečo nové a zaujímavé, na oživenie ich vzájomného vzťahu.

Jadrom večera je diskusia k téme iba vás dvoch. Príjemná hudba a zaistí súkromie. Pri stole pre dvoch, s dobrou večerou a neskôr kávou a dezertom sa budete cítiť  ako na rande. Séria ôsmich tém vychádza z kresťanských princípov a je určená pre každý pár v dlhodobom vzťahu (Láska v akcii, Riešenie konfliktov, Sila odpustenia, Rodičia a svokrovci, Dobrý sex, Umenie komunikácie, Vybudovať pevné základy, V čom spočíva pekné manželstvo). Kurz vznikol v Anglicku a dnes sa realizuje v 120 krajinách.

Budova Opus Dei v Snine od 20. augusta o 18 h.

Kontakt: Ján a Mártia Čopoví, copovi.jm@gmail.com, 0905 970 956; 0915 904 674

Cena 100€

Čítať ďalej...

Denný tábor Adventures

Od 27. do 29. júla ponúkame pre deti denný tábor s názvom Adventures, ktorý začína každý deň o 8 hod. na fare.

Prvý deň bude okolo fary a výjazd do mesta.

Druhý deň sa putuje na Brekovský hrad.

Tretí deň sa pobudne v Lackovciach.

V prípade nepriaznivého počasia sa bude konať náhradný program na  fare.

Svoje deti môžete prihlásiť v sakrestii vyplnením prihlášky. Tu si stiahnite prihláška

Tábor bude prebiehať v súlade s hygienickými opatreniami. Poplatok na deň 10€.

 

Čítať ďalej...

10. výročie konsekrácie kostola v Hažíne

18. júla si pripomenieme 10. výročie požehnania kostola sv. Alžbety Uhorskej v Hažíne nad Cirochou. Sv. omša bude ráno o 8h.

19. júla (nedeľa) bude sv. omšou o 10:30, ktorú bude slúžiť Ján Gič, farár v Ľubiši, ktorý má veľkú mieru na tom, že tento kostol je postavený.

Pozývame všetkých Hažínčanov a ich hostí na tieto slávnostné sv. omše, ktoré budú prejavom vďaky Dobrotivému Boha, za jeho prebývanie medzi nami.

Alžbeta bola mladá a krásna – v srdci i výzorom. Bola vysoko postavenou šľachtičnou. Dokázala sa skloniť hlboko k všetkým biednym, aby preukázala nezištnú lásku. Nezostala iba pri rečiach, ale konala, robila čo mohla a dala všetko.

 

Čítať ďalej...

Nové info pre našu farnosť

Sväté omše za účasti ľudu sú už povolené za dodržania hygienických predpisov. Vstup s rúškami, sväteničky bez požehnanej vody, prijímanie na ruku, znak pokoja úklonom hlavy, šachovnicové sedenie v kostole sa len odporúča.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach v kostole. V platnosti však zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku ísť v nedeľu na sv. omšu.

Kancelária je k dispozícii: PO, ST, PI od 16 – 17. Je dobré dohodnúť stretnutie po telefóne.

Sviatosť krstu, sobáše a pohreby vysluhujeme v riadnom režime.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred sv. omšami v kostole. 

Sviatosť zmierenia v nebezpečenstve smrti na tel: 0902 228 711

Farnosť Všetkých svätých (starý kostol) má nový telefonický kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94

 

 

Čítať ďalej...

Posledná online sv. omša v nedeľu (7.6.) o 10 h.

Posledná sv. omša naživo, nedeľa (7.6.) o 10:00 hod.

Inštrukcie k účasti na sv. omšiach v tomto čase:

1. naďalej platí dišpenz od účastí na sv. omšiach (účasť na sv. omšiach je stále dobrovoľná)

2. vstup do kostola bez obmedzenia veku, v rúškach a pred vstupom do kostola dezinfekcia rúk

3. z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (z nariadenia hlavného hygienika SR)

4. vstup do kostola len hlavným vchodom (kurátori vás budú usmerňovať)

5. v kostole sedíme šachovnicovo (každé druhé miesto je prázdne),  rodina môže sedieť spolu

6. po naplnení kostola veriaci môžu stáť pred kostolom

7. nepodávame si znak pokoja, prijímanie na ruku

8. Prosím o veľkú trpezlivosť, ohľaduplnosť

 

 

Čítať ďalej...

Piatky pre birmovancov 5.6., 12.6., 19.6. o 18 h.

 

Z Arcibiskupského úradu v Košiciach bola neuskutočnená birmovka z 3.  mája

preložená na piatok 26. júna o 18 h.

Na tento deň, slávnosť, pomaly sa budeme pripravovať.

Stretnutie birmovancov zo Sokoleja, Jasenova a Hažína

budú vždy  v piatok  5.6., 12.6., 19.6.

vo farskom kostole

o 18 h.  na sv. omši.

 

 

Čítať ďalej...

Rozpis od / neodslúžených sv. omší

Tu si môžete pozrieť, ktoré sv. omše sme odslúžili a ktoré nie. Dotýka sa to len filiálnych sv. omší v Jasenove a v Hažíne.      Odslúžené      Neodslúžené

K tejto situácii sme sa dostali väčším počtom sv. omší na mesiac, pretože každý deň slúžime iba jednu sv. omšu (v nedeľu sú až päť úmyslov a jednu sv. omšu farár slúži za farnosť, ľudí) a prvé dni sme nevedeli či máme v rozpise sv. omší pokračovať alebo nie. Po skončení corona času budeme informovať ohľadom neodslúžených sv. omší. Na filiálkach snažili sme odslúžiť aspoň nedeľné sv. omše a výročné za zosnulých.

Na Sokoleji sú sv. omše odslúžené všetky.

Ďakujeme za pochopenie a všetkých vás vkladáme do naších modlitieb.

Čítať ďalej...

Veľkonočný pozdrav

VEĽKONOČNÁ…
Videl som život. Ešte žil.
A cez kríž hľadel z brala.
Stekali kvapky z jeho žíl
a smrť pri ňom stála.
Videl som život. Knihu kníh.
A od tej knihy kľúče.
A Boha, ktorý strácal dych,
keď platil cudzí účet.
Videl som život. Na vlásku.
Tieň kvapky v Božej studni.
Videl som návod na lásku
o tretej popoludní.
Videl som život, smrť a tíš.
Z nich pije moja viera.
A teraz vidím, že Tvoj kríž
môj život podopiera.
Videl som život, k nemu blíž
moja duša ruky vystiera.
Prišli sme k nemu dať svoj kríž
a On nás neodmieta.
Požehnanú Veľkú noc 2020,
aby tajomstvo Veľkej noci,
ktoré v tomto čase slávime
osvecovalo naše srdci i všednosť
a náročnosť každodenných chvíľ,
ktoré nás v najbližšom roku čakajú.
Život je mocnejší než smrť! 🙂
Vaši duchovní otcovia Oliver  a Ľubomír
Čítať ďalej...

V nedeľu (15.3.) farský kostol bude otvorený

V nedeľu (15.3.) bude farský kostol na Sokoleji

otvorený od 9 do 18 h.

na osobnú, tichú modlitbu a adoráciu.

Do kostola prichádzajú zdraví ľudia (aj s rúškami),

kto je v karanténe ostáva doma,

sedíme od seba v primeranom odstupe,

nezgrupujeme sa (nevytvárame väčšie skupinky).

P.S. Tento časový úsek na modlitbu je preto 9-hodinový,

aby v kostole nebolo v jednu chvíľu veľa ľudí.

 

 

 

Čítať ďalej...