Nezaradené

Celohumenské mládežnícke sv. omše v Humennom

Pozývame birmovancov, mladých a všetkých mladých srdcom a duchom na celohumenké mládežnické sv. omše:

24.1. – kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa o 18h.

hosť: Pavol Kožuško, školský kaplán Košice Terasa

12.2. – kostol Košických mučeníkov o 18h.

hosť: Marek Kunder, prefekt kňazského seminára v Košiciach

12.3. – kostol Všetkých svätých o 18h.

hosť: Peter Kuriško, kaplán v Belej nad Cirochou

Čítať ďalej...

Katolícka univerzita

26. január 2020 – Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

V tomto roku si pripomíname 20 rokov od založenia Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej príbeh môžeme bez zbytočného pátosu nazvať úspešným. Veď posúďte sami: trvalo iba „krátkych“ desať rokov od pádu komunizmu, kým vznikla nová, slobodná, verejná vysoká škola, ktorá sa môže hrdo hlásiť ku katolíckej viere a našim náboženským tradíciám a koreňom.

KU dnes navštevuje takmer 3700 študentov z celého Slovenska, ktorí si môžu vybrať zo 70 študijných programov.

Katolícka univerzita v Ružomberku je dynamicky sa vyvíjajúcou univerzitou s kvalitným univerzitným vzdelávaním, vedou a výskumom, ktorej absolventi sa uplatňujú v študovaných profesiách.

Príbeh Katolíckej univerzity píše ešte len svoje prvé stránky. Jej doterajších dvadsať rokov je smietkou oproti rokom, ktoré sú ešte pred ňou – ak ich dá Pán Boh.

Stojí pred nami veľké poslanie – pokračovať v budovaní Božieho diela. V našom prípade to znamená posväcovať (sa), pestovať rozum, múdrosť a vzťah k Pravde, a kultivovať myslenie mladých. Slovami nedávno svätorečného kardinála Johna Henryho Newmana, „ide nám o silu, stálosť, šírku a všestrannosť rozumu, ovládanie vlastných schopností a inštinktívne správny odhad vecí, ktoré sa pred nami objavia“.

Pri príležitosti Nedele Katolíckej univerzity, a pri 20. výročí vzniku našej  najvyššej katolíckej vzdelávacej inštitúcie, vás prosím aj do ďalších rokov o vaše modlitby, podporu a priazeň pre Katolícku univerzitu. Naším cieľom je integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti, preto aj naďalej chceme najmä skutkami napĺňať naše motto „formujeme mysle a srdcia“.  (z listu rektora Jaroslava Demka)

Deň otvorených dverí na univerzite 5. februára 2020 o 10h.

Viac na:  www.ku.sk

 

Čítať ďalej...

Koncert Piotra Rubika

„Moja história“ je jedinečné hudobné stretnutie s Piotrom Rubikom.

Na koncerte jeho najväčších hitov vystúpia vynikajúci sólisti, ktorí spolu s Piotrom Rubikom a hudobnou skupinou predstavia úplne nové a niekedy neočakávané interpretácie obľúbených piesní: Straznik raju, Most dwojga serc, Sweat Sie nie konczy, Niech mow, Psalm dla ciebie,Psalm kochania,  Milosc to slowa dwa a mnohé ďaľšie.  Okrem toho Piotr Rubik porozpráva zaujímavé príbehy súvisiace s jednotlivými piesňami a počas celého koncertu bude hrať na kalvíri.

S koncertom „Moja história“ Piotr Rubikk cestoval po Poľsku, USA či Kanade a všade mal obrovský úspech. Spolu s Piotrom Rubikom sa predstavia Agnieszka Przekupień, Marta Moszczynska, Marcin Januszkiewicz a Michał Gasz, ako aj vynikajúci hudobníci.

Košice, 22. február 2020, Hádzanárska hala (Multihala) 

Zakúpenie vstupeniek: https://www.ticketportal.sk/event/Piotr_RUBIK_Moja_historia-24919?idp=173641

Čítať ďalej...

Vianočný pozdrav arcibiskupa

Boh prišiel na tento svet a prekvapil všetkých! Chváľme Ho za všetko, čo sme videli a počuli, veď je to On, čo zachránil a vyzdvihol každého človeka a jeho dôstojnosť.

Nech sú pre nás vianoce aj tento rok príležitosťou k aktívnemu vytváraniu pokoja v srdci, vo vzťahoch i v rodinách.

 

Mons. Bernard Bober, arcibiskup

Mons Marek Forgáč, pomocný biskup

Čítať ďalej...

Betlehemské svetlo v Humennom

Betlehemské svetlo – prineste si počas Vianoc do svojej domácnosti symbol pokoja, lásky a nádeje.

Betlehemské svetlo vám aj tento rok prinesú skauti a skautky z Humenného

dňa  24. decembra od 9:00 do 14:00 na týchto miestach:

v Rím.kat. kostole Všetkých svätých,

pred Rím.kat. kostolom Košických mučeníkov, Sídl. III.

pred Rím.kat. kostolom Sťatia sv. Jána Krstiteľa, Sokolej

na Námestí Slobody pri Vianočnom stromčeku.

 

Čítať ďalej...

Vianočná spoveď

Vianočná spoveď

Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto. (pápež František)

UT (17.12.) – N. Ladičkovce: 16:00 – 17:30; V. Ladičkovce: 16:30 – 17:30; Brestov: 17:00 – 18:00

ST (18.12.) – Jasenov: 15:00 – 17:30 (6)

Št (19.12.) – Hankovce, Koškovce: 16:00 – 17:30

PI (20.12.) – He – Sokolej: 15:00 – 18:00 (9)

SO (21.12.) – HE – Všetkých svätých, Sídl. III., Sokolej: 9:00 – 11:30 (7); Ľubiša, Udavské: 14:00 – 16:00

NE (22.12.) – HE – Všetkých svätých (12), Sídl. III. (7): 14:00 – 17:30

PO (23.12.) – Snina: 9:00 – 11:30

 

Čítať ďalej...

Rok Božieho Slova

Tri podnety k Roku Božieho Slova.

Prvým je tisíc šesťsté výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny. Svojím prekladom chcel sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom. Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže „všeobecne rozšírený“.

Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate výročie Katolíckej biblickej federácie. Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac ako 300 riadnych členov zo 127 krajín celého sveta. Riadnym členom vo federácii je aj Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo. Poslaním federácie je šírenie Svätého písma. Filipínsky kardinál Luis Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od tejto Prvej adventnej nedele až do sviatku sv. Hieronyma (30. septembra. 2020) v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho slova.

Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka „Aperuit illis“ – „Otvoril  im myseľ, aby porozumeli Písmu“ (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako „Nedeľu Božieho slova“ –  (najbližšia bude 26. januára budúceho roku).

V Roku Božieho slova odporúčame to, čo by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo. 

Čítať ďalej...

Advent – čas stíšenia a prípravy

Slovo Advent pochádza z latinského slova „adventus“ príchod a znamená príchod Krista, ktorého túžobne očakávame.
Je to obdobie dvojakého očakávania a to narodenia Ježiša Krista a jeho druhého príchodu. Preto je advent rozdelený na dve časti. Prvá časť dáva dôraz na očakávanie druhého príchodu Krista a druhá časť začínajúca 17. decembrom je prípravou veriacich na stretnutie s Kristom pri jasliach.
K Adventnému obdobiu, ktorý dnešnou nedeľou začíname prežívať, neodmysliteľne patrí adventný veniec. Pochádza z Nemecka a slúžil pre deti, ktoré sa tešili na Vianoce, a tak sa každý deň zapaľovala sviečka. Pôvodne ich bolo dvadsať štyri. Prvá sa zažala prvého decembra. Neskôr boli už len štyri. Podľa nedieľ. Advent má vždy inú dĺžku. Niekedy má štyri týždne, inokedy len tri – ako práve v tomto roku. Dvadsiaty štvrtý december je vždy posledným dňom Adventu. Keď pripadne na nedeľu, tak je v tento deň posledná, teda štvrtá adventná nedeľa a zároveň sa ňou Advent končí.
Adventný veniec môžeme využiť nielen ako dekoráciu domácnosti, ale aj ako symbol, ktorý každý večer spojí rodinu v spoločnej modlitbe či rozhovore. Rodičia môžu zapaľovanie novej sviece v sobotu večer alebo v nedeľu aj trochu zdramatizovať. Môžete z toho urobiť malú rodinnú slávnosť. Pred prvou adventnou nedeľou si poobede sadnite spolu s deťmi a vyrobte si rodinný adventný veniec. Buď klasický alebo netradičný, možno taký, ktorý aj nejako bude charakterizovať rodinu. Každý si tam môže dať napríklad svoju ozdobu, prípadne si dohodnime nejaké pravidlá, za akých podmienok si kto sviečku večer zažne. Takto dospelí môžu spolu s deťmi súťažiť v konaní dobrých skutkov.
Čítať ďalej...

Farská púť do Fatimy, Santiaga a Lúrd

 Letecká púť do FATIMY, SANTIAGA de COMPOSTELA a LÚRD 

Termín: 1.3. – 6.3.2020     Cena: 600,-€           

V cene je zahrnuté: letenka Budapešť  – Lisabon,  Toulouse -Budapešť, cez Frankfurt, lux bus,  5 x ubytovanie s raňajkami, 3 x večera, duchovný doprovod, sprievodca, transfer na letisko a z letiska Budapešť, mestská taxa, komplexné cestovné poistenie.

Program zájazdu:

1. deň: odchod v skorých ranných  hodinách  na letisko do Budapešti, odlet do Lisabonu. Po prílete o 11.15 hod. transfer do Fatimy, jedného z najvýznamnejších pútnických miest v Európe. V roku 1917 sa tu trom deťom zjavovala Panna Mária. Deti dostali posolstvo známe ako Fatimské proroctvo. Až 70 000 ľudí bolo pri poslednom zjavení 13. októbra svedkom výnimočného fenoménu na oblohe, ktorý sa nazval „tanec slnka“. Ubytovanie. Náboženský program. Medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, sviečková procesia.

2. deň: po raňajkách náboženský program vo Fatime. Prehliadka areálu, Kaplnka zjavení s milostivou sochou Panny Márie, Bazilika s hrobmi sv.  Františka a sv. Hyacinty Marto a tiež sestry Lucie, moderný chrám Najsvätejšej trojice, slovenská krížová cesta z Fatimy do dedinky Aljustrel, možnosť peši navštíviť rodné domy troch vizionárov  Lucie Santos, sv.  Francisca Marto a sv. Jacinty Marto. Po večeri medzinárodná  modlitba ruženca pri Kaplnke zjavení, ubytovanie.

3. deň: po raňajkách odchod do španielskeho pútnického mesta Santiago de Compostela. Zastávka vo významnom historickom a pútnickom meste Braga. Nádherné schodište Escadaria do Bom Jesus vedie ku kostolu Bom Jesus Monte, lemujú ho alegorické sochy a kaplnky s výjavmi krížovej cesty. V strede každého medziposchodia veľkolepého schodišťa je figurálny reliéf s fontánkou. Podvečer príchod do Santiago de Compostela. Účasť na večernej pútnickej sv. omši v Bazilike sv. Jakuba, večera, ubytovanie, možnosť večernej prechádzky v historickom centre.

4. deň: Po raňajkách odchod pozdĺž Atlantického oceánu po severnej časti Pyrenejského polostrova, okolo Ovieda a San Sebastian do Lúrd.  Tu sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadette Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Ubytovanie.

5. deň: po raňajkách náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex Bazilík, podzemná Bazilika Pia X..,  Individuálna možnosť návštevy bazénov s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní. Slovenská krížová cesta.  Popoludní eucharistická procesia, osobné modlitby. Po večeri spoločná  modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení, ubytovanie.

6.deň: svätá omša, raňajky,  transfer na letisko v Toulouse, odlet do Budapešti a následne transfer do Humenného.

Kontakt: Oliver Székely 0905 220 736, Jakub Pichoňský 0948 905 339

AWERTRAVEL CK,  Hviezdoslavova 1469/61, 905 01  Senica

tel.: 034/651 3896; tel./fax 034/651 2995 e-mail: awertravel@awertravel.sk

Čítať ďalej...

GODZONE – Ide o viac

Godzone Tour je evanjelizačné turné,ktoré sa každoročne organizuje v rámci Týždňa Cirkvi pre mládež. Tento rok sa uskutoční v piatich mestách (Prešov 18.11., Poprad 19.11. , Žilina 20.11. , Banská Bystrica 21.11. , Bratislava 22.11.).

V programe mladí  zažijú bude hudobno tanečný program, vypočujú si jedinečné príbehy ľudí z celého Slovenska, uvidia interaktívnu divadelnú scénu, inovatívnu videoprojekciu a iné.

Biskup Jozef Haľko o tomto projekte povedala: “ Ide o projekt, ktorý zastrešuje Rada pre mládež pri Konferencii biskupov Slovenska. …. Godzone je duchovná čistička. Na jednom mieste sa zídu tisícky mladých ľudí, ktorí spievajú o Ježišovi. Zapájajú sa do modlitieb…… Texty piesní majú racionálne jadro. Emócia, ktorá počas nich príde, môže byť zároveň kanálom na prijatie hlbokého obsahu……… Aj Ježiš pracoval s fantáziou a emóciami človeka, keď rozprával príbehy a podobenstvá. No za kritérium skutočného prijatia obsahu postavil skutky, každodennú prax.“

Viac na: godzone.sk

Čítať ďalej...