Nezaradené

Svätý otec v Košiciach

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach.

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

PROGRAM:  8h. – otvorenie sektorov; 11h. – sv. omša Mons. Vladimír Fekete SDB, slovenský biskup v Azerbajdžane; kazateľ Jozef Luscoň SDB; 13h. – sprievodný program; 16h. – stretnutie s pápežom; 16:30 – záver

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov.

PROGRAM:

11:00 SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup

12.00 Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov – chvály s vlajkovaním, Janais, Katka Koščová a sláčikové kvarteto

14.00 ÚVODNÝ BLOK „BLAHOSLAVENÁ ANNA KOLESÁROVÁ“ Posledné slová blahoslavenej Anky boli „Ježiš, Mária, Jozef“. Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej skupiny Poetica musica

14.30 PRVÝ BLOK „S MÁRIOU“ Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj pápež František. Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický

14.50 DRUHÝ BLOK „S JOZEFOM“ Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v tomto roku pripomína Otcovské srdce. Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus Dvornický

15.15 TRETÍ BLOK „NA CESTE ZA JEŽIŠOM“ Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša – stredobod dejín a sveta. Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny, Godzone projekt – kapela eSPé, PiarMusic a ďalší

16.15 PRÍPRAVA NA PRÍCHOD SVÄTÉHO OTCA  Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom

16.45 Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom  – Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“ Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. Cecílie s orchestrom – Príchod Sv. Otca v papamobile – Svedectvá mladých, dialóg so Svätým Otcom a príhovor Sv. Otca Františka

18.00 ZÁVEREČNÝ BLOK Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

Podmienka účasti: – byť zaočkovaný a zaregistrovaný. Linky pre registráciu sú na stránke: navstevapapeza.sk

Vstupy na štadión pre očkovaných: Očkovaní budete vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2,3 a 4.

Vstupy na štadión pre OTP

Ak prídete s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna budú pre vás vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup a to vstup č. 1.

Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia usporiadateľov, ktorí vás budú navigovať do jednotlivých sektorov. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (rozostupy, rúška, dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebudú môcť ísť na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť zmiešavaniu účastníkov.

QR kód je vstupenka na stretnutie.

Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom vstupenka s QR kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť zápis. +421 222 200 075
(pon – pia 8:30h – 16:30h)

Bezpečnosť

Pripomíname, že na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami, podobne ako na letiskách. (Teda kontrola osoby a batožiny. Jedlo môžete mať, ale upozorňujeme vás, aby ste nebrali so sebou nožíky a ostré predmety). Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.  Zakázaný je vstup so psom. 

Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.

Doprava

14. septembra bude na území Košíc obmedzená doprava. Preto vodičov žiadame, aby ste sa ani nesnažili dostať sa bližšie k štadiónu, ale aby ste využili záchytné parkoviská. Informácie o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Slovensko na frekvencií 96,6 MHz.

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk

Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

+421 948 246 031, +421 948 246 032

Čítať ďalej...

Aktuality a novinky

Aktuálne oznamy:

– kostol je otvorený na slávenie bohoslužieb

– pozývame vás, aby ste opäť našli cestu do farského spoločenstva

– sv. omše v týždni, sú už pravidelne, ako pred koronou, sviatosti vysluhujeme bez obmedzenia

– sviatosť zmierenia vo farskom kostole pred sv. omšami

– farská kancelária v PO, ST, PI od 16 do 17 alebo sa dohodnúť po telefóne alebo po sv. omši

– kto nemôže prísť do kostola, môže sledovať bohoslužby prostredníctvom TV  Lux, Rádia Lumen.

Prosme Pána, aby ochraňoval celý svet i Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás.

Čítať ďalej...

Denný tábor pre deti

DENNÝ TÁBOR

Od 19. do 23. júla pozývame deti od 3. do 9. ročníka na farský denný tábor.

Deti čaká bohatý program.

1. deň: Brekovský hrad + opekačka

2. deň: Zemplínske Hámre – kúpalisko

3. deň: Spišská Kapitula, Levoča

4. deň: Jasenovský hrad + nocovačka na ihrisku

5. Ukončenie na farskom dvore.

Prihlásiť sa do 11.7. Prihlášky sú aj v sakrestii. Cena tábora je 55€.

Prihláška v PDF na tábor, ktorú si môžete vytlačiť.

Lekársku spôsobilosť vypĺňa lekár a potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa rodič.

Nie je nutné, aby dieťa absolvovavalo PCR alebo antigenový test.

Čítať ďalej...

Termíny birmovky a 1. sv. prijímania

Stretnutie prvoprijímajúcich deti s rodičmi každú stredu na sv. omši o  18 h. Termín 1. sv. prijímania je 13. jún 2021 o 10:30.

Stretnutie s birmovancami každý piatok na sv. omši o 18 h. Termín birmovky je 6. jún 2021 o 11:00.

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

otec arcibiskup Bernard, so svojimi spolupracovníkmi, odporúča k príprave na 1. sv. prijímanie:

  • vedieť základné modlitby (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)

  • základné poznatky z náboženstva (otázky v učebnici z náboženstva na strane 102-103)

  • radosť a chuť byť blízko pri Ježišovi a túžba ho prijať do svojho srdiečka, života podľa príkladu svojich rodičov

Postupne vám ponúkneme v spolupráci s farnosťou Všetkých svätých videokatechézy, kde budú vysvetlené základné otázky, ktoré deti by mali poznať. Prosíme vás, aby ste si tieto videá vždy spolu s deťmi prezreli, každý deň sa s nimi pomodlili a pomaly si osvojovali  otázky zo strán 102-103.

Prvá videokatechéza KLIKNI, druhá videokatechéza KLIKNI,  tretia videokatechéza KLIKNI, prvé otázky KLIKNI a druhé otázky KLIKNI.

  Veríme, že to spolu zvládneme a pripravíme sa na tento pekný deň vašich detí.

Čítať ďalej...

Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 15. – 21. augusta 2021 v Chate Lubetha v Ľubietovej.

Prihlasovať sa je možné do konca mája cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Pobyt organizujú Misionári Saletíni so spolupracovníkmi.

Prajem Vám požehnaný deň, Matej Trizuliak MS

 

Čítať ďalej...

Vyzváňanie obetiam Covidu v nedeľu (11.4.)

V nedeľu 11. apríla 2021 napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie.

V tento deň slávi Katolícka cirkev Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. Práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.

“Dohodli sme sa so všetkými otcami biskupmi, že v tento deň zvonením zvonov vo farnostiach jednotlivých diecéz pozveme veriacich k spoločnej modlitbe za všetky obete pandémie. Budeme prosiť za viac než 10 000 ľudí, ktorí podľahli ochoreniu Covid-19, ale aj za všetkých, čo zomreli v dôsledku situácie, ktorú pandémia spôsobila, a tiež za ich blízkych a pozostalých,” povedal pre TK KBS predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislav Zvolenský.

Čítať ďalej...

25. marec – Deň počatého života

Deň počatého dieťaťa upozorňuje na spoločný počiatok všetkých ľudí – moment počatia. Život každého z nás je jedinečný nepretržitý proces od počatia po smrť. Práve pohľad na naše počatie nám pomáha uvedomiť si, že náš život nie je z nás, je darom.
Je to deň apelu, aby bol ľudský život chránený všetkými prostriedkami už od počatia. Ak zdravie je hodnota, hodná nášho úsilia, o koľko viac samotný život?! V tomto roku je naše slávenie obmedzené. Napriek tomu, môžeme toto slávenie vyniesť na svetlo z tieňa všadeprítomnej Covid-krízy.

1. Zamyslenie ku Dňu počatého dieťaťa KLIKNI

2. Duchovná adopcia počatého dieťaťa KLIKNI. Je to 9-mesačný záväzok každodennej krátkej modlitby za bohuznáme počaté dieťa. Každý sa k tomu môže zaviazať kedykoľvek súkromne.

3.  Košická sv. omša za život 25.3. o 16:30, pri ktorej sa môžu vstúpiť do tejto modlitbovej služby. Svätá omša bude vysielaná on-line na: https://www.facebook.com/kosicezazivot

3.  Krátky dokument o pochovávaní potratených detí KLIKNI. Vytvorený po štvorročnej skúsenosti s pochovávaním potratených detí do spoločného hrobu v Košiciach.  Tu je link, kde sa veriaci môžu oboznámiť o dôvodoch i možnostiach pochovávania a vedeli správne postupovať, keď to zasiahne ich rodinu. Spontánne potraty sú dnes veľmi časté a mnohí rodičia nevyžiadajú dieťa na pochovanie len preto, že o tom vedia málo alebo nič.

4. Krížová cesta s pro-life tematikou a iné modlitby. Nájdete ich TU KLIKNI.

Viac na: www.25marec.sk KLIKNI

Čítať ďalej...

19. marca začína Rok rodiny Amoris Laetitia

V piatok 19. marca vstupuje Cirkev do slávenia osobitného „Roka rodiny Amoris laetitia“, vyhláseného Svätým Otcom Františkom pri príležitosti 5. výročia vydania jeho posynodálnej apoštolskej exhortácie o láske v rodine.

„Tento rok je príležitosťou dať podnet pre pokročenie v rodinnej pastorácii, … takej ktorá dokáže oduševniť pre krásu sviatosti manželstva a kresťanských rodín. Aby dala túto krásu vnímať očiam detí a mládeže, aby sa cítili priťahovaní darom manželstva. Táto „pastorácia puta“, ako ju nazýva pápež František, je obrovskou výzvou doby, v ktorej je tak rozšírená krehkosť. Už nemôžeme brať nič ako samozrejmosť. Je tu veľká túžba po rodine, ale veľký strach urobiť rozhodnutie pre manželstvo,“ priblížila podsekretárka dikastéria Gabriella Gambinová.

Čítať Amoris laetitia  ako celok : „Pápež viackrát vysvetľoval, že ak sa číta Amoris laetitia výhradne s kritériom „toto sa smie a toto sa nesmie“, zblúdi sa z cesty a nepochopí sa jej skutočný cieľ. Žiaľ v minulých rokoch sa reflexia a debata zamerali iba na časť dokumentu. V tomto Roku [rodiny] preto musíme čítať Amoris laetitia  ako „celok“ a musíme tým viac oceniť všetky duchovné a pastorálne aspekty obsiahnuté v dokumente, ktorým sa možno pripisoval menší význam, no sú napokon tými, čo drvivú väčšinu rodín zaujímajú najviac.“

Čítať ďalej...

Rok sv. Jozefa

Bratia a sestry, roky 2020/21 nie sú len o COVIDE19, ale aj o SV. JOZEFOVI.
Ako neviditeľný covid robí s nami ľuďmi “veľké veci”, aj sv Jozef, neviditeľný, z úst ktorého nie je zaznamenané ani jedno slovko, robí “veľké veci” tým, ktorí si ho ctia a prosia ho o ochranu.
Veľkým ctiteľom sv. Jozefa je terajší Svätý Otec František, ktorý sa každý deň modlí túto modlitbu: Slávny patriarcha sv. Jozef, ktorého moc dokáže urobiť možnými veci nemožné, príď mi na pomoc v týchto chvíľach úzkosti a ťažkostí. Vezmi pod svoju ochranu situácie tak ťažké a náročné, ktoré ti zverujem, aby mali šťastlivé vyriešenie. Môj milovaný Otec, všetku svoju dôveru vkladám do teba. Nech sa nepovie, že som ťa vzýval márne; a pretože ty všetko môžeš u Ježiša a Márie, ukáž mi, že tvoja dobrota je taká veľká ako tvoja moc. Amen.
Pápež František vyhlásil mimoriadny Rok sv. Jozefa (8.12.2020 – 8.12.2021) pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej Cirkvi.

Úplne odpustky v roku svätého Jozefa sa udeľujú:

– tým, ktorí budú aspoň 30 min. meditovať o modlitbe Otčenáš alebo sa zúčastnia na duchovnej obnove trvajúcej aspoň jeden deň, ktorej súčasťou je meditácia o svätom Jozefovi

– tým, ktorí podľa príkladu sv. Jozefa vykonajú telesný alebo duchovný skutok milosrdenstva

– rodinám alebo snúbencom, ktorí sa budú spolu modliť ruženec

– tým, ktorí dennodenne zveria svoju činnosť do ochrany sv. Jozefa a každému veriacemu, ktorý bude modlitbami prosiť o príhovor remeselníka z Nazareta, aby ten, kto hľadá prácu, mohol nájsť zamestnanie a aby práca všetkých bola dôstojná

– tým, ktorí sa na príhovor sv. Jozefa budú modliť za Cirkev trpiacu  prenasledovaním zvonka či zvnútra, a za úľavu všetkých kresťanov, ktorí znášajú akúkoľvek formu prenasledovania. Ak tak urobia Litániami alebo inou modlitbou k sv. Jozefovi

– tým, ktorí sa pomodlia akúkoľvek schválenú modlitbu alebo úkon úcty k sv. Jozefovi, napríklad „K tebe sa utiekame, sv. Jozef“, osobitne pri príležitosti 19. marca a 1. mája, na sviatok Svätej rodiny a v 19. deň každého mesiaca či v každú stredu

– seniorom, chorým, zomierajúcim, tým, ktorí nemajú možnosť vyjsť z domu a ktorí s duchom vzdialeným od akéhokoľvek hriechu a úmyslom splniť, hneď ako to bude možné, tri bežné podmienky, doma  alebo tam, kde sa povinne zdržiavajú, vykonajú zbožný skutok na počesť sv. Jozefa – útechy chorých a patróna dobrej smrti – obetujúc s dôverou Bohu bolesti a problémy svojho života

Čítať ďalej...