Nezaradené

Farský úrad je v karanténe

Pre pozitívny nález, jedného z nás kňazov, sme v povinnej karanténe.

Farská kancelária je zatvorená. Všetky veci ohľadom pohrebu zastupuje Farnosť Všetkých svätých v meste. Krst odporúčame oddialiť na neskôr. Nedeľné online sv. omše zatiaľ sú pozastavené. Úmysly sv. omší slúžime pri súkromných sv. omšiach podľa rozpisu v bulletine.

Od 15. októbra 2020 až do odvolania je kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa zatvorený. 

Výnimkou sú obrady krstu, sobáša a pohrebu. Môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri kostola.

Sv. omše sa slávia súkromne, bez účasti veriacich. Úmysly sv. omší budeme postupne slúžiť podľa rozpisu v bulletine. Nedeľná online sv. omša z farského kostola sa nevysiela.

Duchovne sa spájajme s ostatnými sledovaním bohoslužieb prostredníctvom TV  Lux a Rádia Lumen.

Od 1. októbra platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Je to čas skúšky pre nás všetkých. Nepochybujme, že ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné.

Buďme ohľaduplní, chápaví, ústretoví, obetaví a disciplinovaní – takto to spolu zvládneme. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Zaopatrovanie chorých v nemocnici na tel: 0902 228 711

Kancelária Všetkých svätých: 0948 60 94 94

Kancelária Košických mučeníkov: 057 / 77 23 701

Čítať ďalej...

V nedeľu online sv. omše nebudú

Pre karanténu, v ktorej sa nachádzame, online sv. omša sa nebude vysielať.

V tomto čase epidémie využite sledovanie bohoslužieb prostredníctvom TV  Lux, Rádia Lumen.

Opäť využite tento čas na spoločnú modlitbu. Modlite sa sv. ruženec alebo aspoň jednu, dve desiatky.

Niekde som započul, že prečo Panna Mária pri svojich zjaveniach nepovedala deťom: „Choďte každý deň na sv. omšu“ ale „Každý deň modlite sa sv. ruženec?“ Lebo nastanú chvíle, okolnosti, situácie, že na sv. omšu naozaj nemôžme prísť, ale modliť sa ruženec môžeme všade. Môžeme sa ho modliť v kostole pred sv. omšou, doma ako rodina, v aute, cestou do práce alebo na výlet, na prechádzke, v nemocnici na nemocničnom lôžku, všade, kde sme. Modlite sa a keď sa bude dať, príďte do kostola.  

 

 

Čítať ďalej...

Denné online sv. omše z kostola Všetkých svätých

VYSIELANIE SV. OMŠÍ v kostole Všetkých svätých

Sv. omše sa vysielajú cez kanál youtube a v piatok a nedeľu aj cez HNTV:

Pondelok až štvrtok: 17:30 –sv.ruženec, 18:00 sv. omša (youtube)

Piatok: 17:00 –sv. ruženec, 17:30 sv. omša (youtube + HNTV)

Nedeľa: 10:00 –sv. ruženec, 10:30 sv. omša (youtube + HNTV)

Adresa youtube: Rimkat–Humenne mesto live

Čítať ďalej...

Odpustky v novembri a sviečka za nenarodené deti

Úplné odpustky pre zomrelých veriacich bude možné tento rok kvôli pandémii koronavírusu získať celý november. Vyplýva to z dekrétu Apoštolskej penitenciárie. Vyšla v ústrety žiadostiam biskupov z mnohých oblastí sveta postihnutých koronavírusom.

Apoštolská penitenciária s osobitným poverením pápeža Františka ustanovila, že toho roku úplné odpustky pre tých, ktorí navštívia cintorín a pomodlia sa za zosnulých, ktoré bežne platia len pre dni od 1. do 8. novembra, môžu byť presunuté na ďalšie dni, až do konca novembra. Tieto dni si veriaci môžu ľubovoľne vybrať a nemusia súvisle nasledovať za sebou. Súvisí to so zaistením bezpečnosti veriacich.

Starí, chorí a všetci, ktorí z vážnych dôvodov nemôžu vychádzať z domu, a to aj z dôvodu obmedzení nariadených verejnou autoritou v čase pandémie, môžu získať odpustky na diaľku.  Stačí ak sa v duchu spoja so spoločenstvom Cirkvi, zrieknu sa akéhokoľvek hriechu s úmyslom splniť akonáhle to bude možné tri ďalšie zvyčajné podmienky (sviatostná spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca) a pred obrazom Pána Ježiša alebo Panny Márie sa pomodlia zbožne modlitby za zosnulých. Môžu to byť ranné chvály alebo vešpery z Liturgie hodín za zosnulých, svätý ruženec, korunka Božieho milosrdenstva alebo iné modlitby za zosnulých, ktoré sa veriaci radi modlia, alebo sa zahĺbia do meditačného čítania jedného z evanjeliových úryvkov ponúkaných v liturgii za zosnulých, alebo vykonajú skutok milosrdenstva, obetujúc Bohu bolesti a útrapy vlastného života.

Zapáľ sviečku za všetky nenarodené deti. Rozosvieťme Slovensko.

Kampaň Sviečka za nenarodené deti organizuje od roku 2003 občianske združenie Fórum života – najväčšia pro-life platforma spolu s partnermi.

Sviečka za nenarodené deti je:silný odkaz, že Slovensku na živote pred narodením záleží; podpora projektov Fóra života, ktoré dávajú nádej; vnímanie bolesti, ktorá ostáva po strate dieťaťa.

Môžeš zapáliť virtuálnu sviečku sviecka.forumzivota.sk, ale môžeš kúpiť aj skutočnú sviečku.

Čítať ďalej...

Víkendová oáza pre bezdetných manželov

… pre tých, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú zrelo čeliť budúcnosti, hľadajú nový prameň radosti a duchovné osvieženie.

Téma: Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať stále na očiach (Žalm 32,8)

Hostia:

Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.

Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve.

manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia.

Kedy: 23. – 25. október 2020      Cena: 130€/pár

Kde: Penzión Augustineum, Bardejovské kúpele

Viac info: vikend.manzelia@gmail.com

Čítať ďalej...

Misijná nedeľa

V nedeľu 18.10.2020 bude misijná nedeľa.

V misijnú nedeľu sa koná zbierka, ktorou veriaci prispievajú do svetového fondu solidarity, z ktorého sú cez Pápežské misijné dielo šírenia viery systematicky podporované misijné aktivity v chudobných diecézach. Modlitbou a konkrétnou pomocou, ako to zdôrazňuje pápež František, sa stávame spoločenstvom misionárov, ktorých stravuje horlivosť prinášať všetkým potešujúce Ježišovo slovo a jeho milosť.

Ďakujeme Vám za akýkoľvek milodar pri tejto zbierke po sv. omšiach.

Čítať ďalej...

Loretánský rok

Pápež František schválil Jubilejný loretánsky rok od 8. decembra 2019 do 10. decembra 2021 pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia Panny Márie za patrónku letectva.

Motto roka je: „Leťme k výšinám“.

Mons. Fabio Dal Cin, arcibiskup:„Loretánske jubileum bude príležitosťou k znovuobjaveniu úcty k Panne Márii z Loreta.Svätý dom z Nazareta je náboženským prvkom, pretože je miestom, kde sa narodila a kde vyrastala Panna Mária, kde žila Svätá rodina. Je však aj silným prvkom všeobecného antropologického symbolizmu: odvoláva sa na hodnoty, korene, ktoré si každý človek nesie so sebou. …Veteráni Prvej svetovej vojny žiadali pápeža o schválenie osobitnej ochrany Panny Márie. Prvé lietadlá sa v tej dobe nazývali „lietajúcimi domami“ a tak myšlienky prirodzene smerovali k Svätému domu v Lorete, ktorý podľa tradície priletel do Loreta z Nazareta. Zveriť Panne Márii všetkých tých, čo používali lietadlo, bolo teda úplne prirodzené.“

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa do Loretánskych litánií pridávajú tri nové invokácie k Panne Márii.

I. po oslovení Matka Cirkvi sa pridáva Matka milosrdenstva(Mater misericordiae)

II. po oslovení Matka Božej milosti sa pridáva Matka nádeje(Mater spei)

III. po oslovení Útočisko hriešnikov sa pridáva Útecha migrantov(Solacium migrantium).

Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach bude v sobotu 3.10. a v nedeľu 4.10.2020. Sv. omšu bude celebrovať pražský kardinál Dominik Duka, OP.

Čítať ďalej...

„Veľký týždeň“ našej farnosti

26. august – sv. omša o 18 hod. – 19. výročie konsekrácie farského kostola

27. august – od 20 do 21 hod. moderovaná adorácia zo zamysleniami zo života Jána Krstiteľa

28. august – od 15 do 18 hod. spoveď pred odpustom a prvým piatkom

29. august – o 9 hod. slávnostná sv. omša zo slávnosti Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa
– o 18 hod. sv. omša a po nej hudobno poetické pásmo skupiny Poetica Musica s názvom „Povedz iba slovo“

30. august – o 10:30 odpustová sv. omša s kazateľom ICDr. Petrom Sýkorom, farárom v diecéznej svätyne a farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach, na sídlisku KVP

Čítať ďalej...

Prihlasovanie na 1. sv. prijímanie a birmovku

Dieťa, tretiaka na základnej škole, na 1. sv. prijímanie

a študentov, prvákov na stredných školách, na birmovku,

rodičia môžu nahlásiť v sakrestii kostola do 6. septembra.

Potrebné je vyplniť prihlasovacie údaje, aj údaj o mieste krstu dieťaťa.

Termín prvého stretnutia dáme dopredu vedieť. 

Čítať ďalej...

2. výročie blahorečenia bl. Anny

V rodisku Anny Kolesárovej si pripomenú dva roky od jej blahorečenia. Duchovná oslava bude v nedeľu 30. augusta 2020 – vo Vysokej nad Uhom.

V programe bude svätá omša, adorácia, svedectvá, slovo a hudba, ako aj možnosť navštíviť jej hrob a pozrieť si Pastoračné centrum Anny Kolesárovej.

Všetko dozrieva v čase. Prvého septembra uplynú dva roky od blahorečenia Anny Kolesárovej. Jej príbeh sa odohráva aj v príbehoch mnohých mladých ľudí, keď svoj život formujú hodnotami, pre ktoré blahoslavená Anka zomrela. Tešíme sa všetkým pútnikom, ktorí prichádzajú do jej rodiska – dedinky Vysoká nad Uhom neďaleko ukrajinskej hranice,“ prihovára sa na stránke a sociálnej sieti rektor Pastoračného domu Anny Kolesárovej Pavol Hudák. „Tešíme sa na spoločenstvo modlitby, na stretnutie veľkej duchovnej rodiny. Nech príbeh Anky Kolesárovej prináša zmenu do našich životov,“ dodáva.

Dekrét o mučeníctve šesťnásťročného slovenského dievčaťa schválil pápež František, za blahorečenú ju vyhlásili 1. septembra 2018 v Košiciach.

Podrobnosti o živote Anny Kolesárovej sú na webovej stránke annakolesarova.sk. alebo www.domcek.org

Čítať ďalej...