1. október – diecézna púť do Obišoviec

Celodiecézna púť k milostivému obrazu v Sanktuáriu Ružencovej Panny Márie v Obišovciach v dňoch 1. – 2. októbra

Sobota:

15:00 – korunka k Božiemu milosrdenstvu

15:30 – sv. omša s fatimskou pobožnosťou, Mons. Bernard Bober

17:30 – modlitba bolestného ruženca

18:30 – sv. omša za chorých telom i duchom, Imrich Degro, exorcista

20:00 – krížová cesta

21:00 – sv. omša za mladých a pre mladých – Martin Štieber, kaplán UPC

22:00 – celonočná adorácia v kostole

Nedeľa:

6:00 –  ruženec svetla

6:30 – farská sv. omša – Michal Harakaľ

8:00 – sv. omša za rodiny a manželstvá, Martin Rečlo, riaditeľ Centra pre rodinu v Ke

9:15 – fatimská pobožnosť, slávnostný ruženec

10:30 – sv. omša, Mons. Bernard Bober, prihovorí sa Jozef Jarab, bývalý rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku