Sv. omše z kostola Všetkých svätých

VYSIELANIE SV. OMŠÍ z kostola Všetkých svätých

Sv. omše sa vysielajú cez kanál youtube a cez Humenskú telévíziu:

Pondelok až Piatok  =  18:00  sv. omša  (youtube)

Nedeľa =  10:30  sv. omša (youtube + HNTV)

Adresa youtube: Rimkat – Humenne mesto live

 

 

social position