Duchovné obnovy pre rozVEDENÝCH

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na:

– pravidelné mesačné stretnutie , ktoré sa uskutoční 21. mája 2024 o 17h. v kostole Kráľovnej Pokoja v Prešove na Sídlisku III.

Téma: Ako horieť a nevyhorieť

Prednášajúci: dp. Martin Harčár, kňaz komunity Emanuel

Viac na: www.rodinkovo.sk

– duchovnú obnovu pre rozvedených, žijúcich sami, v nesviatostnom manželstvom zväzku, manželov v kríze  ako aj rodinných príslušníkov.

Téma: Prežívanie emócii v kresťanskom živote.

Execitátor: dp. Ján Kulan, kňaz a psychológ

Kedy:  31. máj až 2. jún 2024. Cena: 68€.

Kde: pútnický dom  bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach.

Kontakt: Slávka Kolesárová – koordinátorka; 0905 288 845 alebo email: slavka.kolesarova1@gmail.com