Mesačné stretnutie rozvedených

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na pravidelné mesačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 20. február 2024 o 16:00 v kostole Kráľovnej pokoja, Prešov – Sídlisko III.

Téma: Kánonický proces v kauzách na vyhlásenie neplatnosti manželstva.

Stretnutie povedie: ICLic. Jaroslav PASOK, súdny vikár Metropolitného tribunálu v Prešove spolu s advokátmi: ICLic. Pavlom Bačikom a ICLic. Martinom Labanom

Slávka Kolesárová – koordinátorka; tel. kontakt 0905 288 845

social position