História

Sväté omše na sídlisku Pod Sokolejom sa začali slúžiť v januári roku 1990 v budove základnej školy za pôsobenia vtedajšieho vdp. dekana Bernarda Bobera.

Po takmer piatich rokoch bola listom zo dňa 19. decembra 1994 košickým diecéznym biskupom Mons. Alojzom Tkáčom zriadená Farnosť Humenné – Pod Sokolejom, ktorej farský kostol je zasvätený Sťatiu sv. Jána Krstiteľa. Rozhodnutie nadobudlo platnosť 1.1.1995.

K  farnosti  patria  filiálne  obce  Jasenov  s kostolom sv. Martina a Hažín nad Cirochou s kostolom sv Alžbety Uhorskej.

Prvým správcom tejto farnosti bol vdp. Peter Buľko. Pôsobil tu od 19. decembra 1994 do februára 1997. Jeho nástupcom sa stal vdp. Mgr. Ján Gič. Od 1. júla 2012 novým správcom farnosti je Mgr. Oliver Székely.

Základný kameň a stavenisko kostola požehnal 31. augusta 1997 Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup. Zároveň sa v tento deň konala aj odpustová slávnosť sviatku Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

25. mája 1998 sa po prvýkrát v novostavbe kostola slávilo prvé sväté prijímanie deväťdesiatich detí z farnosti.

Stavba kostola bola zakrytá 14. októbra 1998. Sviatky Narodenia Pána v roku 1998 sa už oslávili v novostavbe kostola.

21. júna 2001 sa kňazi farnosti nasťahovali do novej farskej budovy. Posviacka fary sa uskutočnila 24. júna 2001 na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa, nášho patróna.

26. augusta 2001 sa uskutočnila konsekrácia nášho nového farského Kostola Sťatia sv. Jána Krstiteľa. Svätiteľom bol Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup.

26. augusta 2011 oslávilo tunajšie farské spoločenstvo desiate výročie konsekrácie kostola na slávnostnej sv. omši, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita.

1. januára 2020 – na nový rok, slávnostnou sv. omšou, si farské spoločenstvo pripomenulo 25. výročie vzniku farnosti.

26. augusta 2021, za prítomnosti dp. Jána Giča, farára v Ľubiši a  dp. Olivera Székelyho, domáceho farára, slávila sa sv. omša z príležitosti 20. výročia konsekrácie farského kostola.