Farský ples 2018

X. ročník farského plesu máme úspešne pretancovaný. Bol to čas stretnutia sa pri tanci, spevu a dobrom jedle i víne. Každý sa dosýta zabavil a spoločne môžeme očakávať ďalší jedenásty ročník farského plesu. Nech nám Dobrotivý Boh dopraje dožiť sa ho. Ešte raz veľká vďaka mladým, ktorí sa podieľali pri príprave plesu a všetkým, ktorí nám darovali cenu do tombol. Šťastlivým výhercom tombol blahoželáme. 

Farský ples 2018