Farský ples

Srdečne vás pozývame na XI. ročník Farského plesu

dňa 2. februára 2019 o 18h.

v reštaurácii PREMIÉR

Cena 25€/osoba

Hrá: POHODA z Bardejova

Lístky v sakresti kostola. Prihlasovanie do 20. februára. 

Garantujeme ako vždy VÝBORNU NÁLADU, RADOSŤ ZO STRETNUTIA a KRÁSU SPOLUPATRIČNOSTI.

PLES JE UŽ PLNE OBSADENÝ!

social position