Karneval 2018

Karneval tradičných rozprávok, kde patrí rozprávka o medovníkovej chalúpke s Jankom, Marienkou a škaredou strigou, bol príjemným stretnutím pre 48 detí aj s ich rodičmi. Deti strige nedali pokoj celý čas. Ešte šťastie, že sa mohla ukryť vo svojom krásnom perníkovom domčeku. Napokon, detí vo svete rozprávok sprevádzala krásna zlatovláska. Zlatovláska, s vlčkom tĺčkom, Ferdom mravcom, kocúrom v čižmách, červenou čiapočkou a s lietajúcim obláčikom, sa dosýta vybláznili s deťmi. A tak to, na karnevale ma byť. Dovidenia o rok.

Karneval 2018