Letný pobyt pre rozvedených s deťmi

Duchovná obnova rozVEDENÍ k BOHU so sv. Jozefom sa uskutoční 11. – 13. júna 2021. Ak to opatrenia dovolia, bude v Rodinkove v Belušských Slatinách.

Pravdepodobne to bude v ONLINE forme cez Zoom. Prihlásiť sa bude možné cez prihlasovací formulár, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke Rodinkova. Duchovnú obnovu pre túto skupinu rozvedených usporadúvame raz do roka.

Predpokladajúc, že cez leto bude možné usporiadať tábory, chcel by som Vás informovať aj o druhej akcii pre rozvedených, určenej hlavne pre deti z rozvedených rodín spolu s ich rodičom (alebo rodičmi).

Pozývame Vás na Letný pobyt pre rozvedených s deťmi. Tento rok sa uskutoční v dňoch 15. – 21. augusta 2021 v Chate Lubetha v Ľubietovej.

Prihlasovať sa je možné do konca mája cez formulár, ktorý nájdete na stránke letnypobytprerozvedenych.webnode.sk. Pobyt organizujú Misionári Saletíni so spolupracovníkmi.

Prajem Vám požehnaný deň, Matej Trizuliak MS

 

social position