Milión detí sa modlí ruženec 18. október

Akcia detského ruženca vznikla v roku 2005 vo Venezuele pri soche Panny Márie. Jej iniciátori dôverujú výpovedi sv. pátra Pia: „Keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.“            

Táto modlitebná iniciatíva pápežskej nadácie ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi chce pomôcť rozdúchať plameň viery v silu modlitby. Celosvetovou ružencovou kampaňou sa  chcú pripomenúť slová Panny Márie z Fatimy, že modlitba s dôverou dieťaťa môže skutočne zmeniť svet, poraziť zlo a priniesť pokoj. Modlitba svätého ruženca spoločne s deťmi posilní jednotu v Cirkvi a medzi národmi. Sme totiž povolaní, aby sme tvorili jednu veľkú rodinu zjednotenú v modlitbe naprieč národmi. Modlitba buduje vzťah lásky k Bohu a k blížnemu. Ruženec otvára naše srdcia pre konkrétnu pomoc núdznym, trpiacim a prenasledovaným, v ktorých vidíme samotného trpiaceho Krista.

Všade tam, kde sú deti –doma, v školách, škôlkach, nemocniciach, farnostiach či detských domovoch – , nezabudnite na 18. október o 9 hod., alebo iný zvolený čas.

Viac na stránke: miliondeti.sk