Obnova kostola v Jasenove

11. novembra 2018 sa uskutočnila veľká slávnosť v kostole sv. Martina v Jasenove. Slávili sme odpust ku cti patróna tohto kostola sv. Martina, pripomenuli sme si 25. výročie rozšírenia kostola o novostavbu a nakoniec sme požehnali nový obetný stôl, bohostánok a nanovo vymaľovaný kostol.

Sv. omšu slúžil pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč. Prítomní boli František Mariňák, farár a dekan v Humennom, Dušan Lupčo, farár v Parchovanoch a rodák z Jasenova a Tomáš Tupta, vicerektor Domčeka Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom.

Požehnanie kostola sv. Martina v Jasenove