Príprava na sobáš 2018

Príprava na sobáš 2018

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (pol roka dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, v najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku.                                                                                                                                                                                                                                                          Môžete si ich nájsť na stránke: www.domanzelstva.sk

Termíny v roku 2018:

Humenné – Sokolej:  20. – 21. apríl 2018
Humenné – Sídlisko III.:  16. – 17. marec 2018.

Humenné – Sídlisko III.:  19. – 20. október 2018
Humenné – Sokolej:  23. – 24. november 2018.

Iné termíny v roku 2018:

Snina – víkendový kurz bez ubytovania: 26. – 28. január 2018                                                                                                                                                                                                                                                  Belá n. Cirochou – víkendový kurz bez ubytovania: 23. – 25. február 2018                                                                                                                                                                                                                        Snina – víkendový kurz bez ubytovania: 25. – 27. máj 2018                                                                                                                                                                                                                                                  Snina – víkendový kurz s ubytovaním: 27. – 29. júl 2018                                                                                                                                                                                                                                                          Snina – víkendový kurz bez ubytovania: 21. – 23. september 2018                                                                                                                                                                                                                                          Snina – mimoriadny kurz: 20. – 22. december 2018

 

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu.

social position

Share this post