PSK podporil projekt “Výmena dverí na kostole”

Projekt “Výmeny dverí na kostole” Sťatia sv. Jána Krstiteľa bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja sumou 2.000€.

Od začiatku nového roka 2021 sme uvažovali nad výmenou starých vstupných dverí farského kostola z príležitosti 20. výročia postavenia tohto objektu.

Staré dvere nespĺňali parametre a vlastnosti bezpečnosti vchodových dverí. Po výbere najlepšej cenovej ponuky (9.357,80€) sme sa rozhodli pre firmu Ľubomír Boško MAHAGON.

Dielo sa realizovalo v dňoch 21. až 23. júla 2021. Výmena prebehla bez ťažkosti s následnou vyspravkou okolo dverí.

Sme radi, že máme nové dvere, ktoré nám poslúžia roky.

 

social position