Púť mladých do Talianska

Farnosť Všetkých svätých v Humennom v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou sv. Cyrila a Metoda pripravujú

PÚŤ MLADÝCH DO RÍMA cez ASSISI.

Termín: 17. – 23. marec 2019

Cena: 300€.

Viac infowww.humenne.rimkat.sk,  michal.ml.lacko@gmail.com

 

social position