Letná duchovná obnova pre mladých

Duchovný reštart pre mladých.

Letná prázdninová duchovná obnova: OBNOVA SRDCA – Bože , stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného Ž 51,12

Termín: 4. – 8. júl v pútnickom dome bl. Anny Kolesárovej v Obišovciach

Viac na: www.acmko.sk