Rádio Lumen spája Lumenrodiny

Rádio Lumen spúšťa 14. ročník projektu: Rádio Lumen spája Lumenrodiny 

Ak chcete prežiť spoločné chvíle v kruhu kresťanských rodín, zapojte sa s vašou rodinou!

Vyplnte prihlášku do 21. decembra na www.lumen.sk