Rok sv. Košických mučeníkov

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 arcibiskup Bernard Bober vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum 400-tého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov.

Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti.

Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, budú postupne do jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami
sv. Košických mučeníkov, na ktoré sa veriaci pripravia deviatnikom ku Košickým mučeníkom.

social position