Svätý otec v Košiciach

Svätý Otec František navštívi Košice v utorok 14. septembra 2021 na dvoch miestach.

Stretnutie RÓMOV so Svätým Otcom Františkom bude na LUNÍKU IX. Sprievodný program začne o 12:45 hod. Hlavný program bude na priestranstve pred Saleziánskym komunitným centrom v čase od 16:00 do 16:30 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca bude sídlisko uzavreté.

PROGRAM:  8h. – otvorenie sektorov; 11h. – sv. omša Mons. Vladimír Fekete SDB, slovenský biskup v Azerbajdžane; kazateľ Jozef Luscoň SDB; 13h. – sprievodný program; 16h. – stretnutie s pápežom; 16:30 – záver

Stretnutie MLADÝCH so Svätým Otcom Františkom sa uskutoční na Štadióne TJ Lokomotíva v Košiciach. Sprievodný program bude od 13:30 hod. do príchodu pápeža a pokračovať bude aj po jeho odchode, až do 20:00 hodiny. Hlavný program s pápežom na štadióne bude od 16:45 do 18:00 hod. Dve hodiny pred príchodom Svätého Otca budú prístupové cesty, ako aj štadión uzavretý. Toto stretnutie je prioritne určené pre mladých od 15-30 rokov.

PROGRAM:

11:00 SVÄTÁ OMŠA, celebruje Mons. Dominik kardinál Duka, pražský arcibiskup

12.00 Bubnová šou Batida, MaranaTha Prešov – chvály s vlajkovaním, Janais, Katka Koščová a sláčikové kvarteto

14.00 ÚVODNÝ BLOK „BLAHOSLAVENÁ ANNA KOLESÁROVÁ“ Posledné slová blahoslavenej Anky boli „Ježiš, Mária, Jozef“. Scénický tanec Slza radosti v réžii Petra Weincillera, Zuzana Eperješiová z Tvorivej skupiny Poetica musica

14.30 PRVÝ BLOK „S MÁRIOU“ Matka Božia, Patrónka Slovenska, ktorú si prichádza uctiť aj pápež František. Svedectvo sr. Lamyie Jalilovej, Dominika Gurbaľová, Martin Augustus Dvornický

14.50 DRUHÝ BLOK „S JOZEFOM“ Svätý Jozef, starostlivý ochranca, ktorý nám v tomto roku pripomína Otcovské srdce. Svedectvo Jula Slováka, Martin Augustus Dvornický

15.15 TRETÍ BLOK „NA CESTE ZA JEŽIŠOM“ Svätý Otec František sprítomňuje Ježiša – stredobod dejín a sveta. Modlitba Korunky Božieho milosrdenstva a poklona Sv. Krížu, Spojený mládežnícky zbor zo Sniny, Godzone projekt – kapela eSPé, PiarMusic a ďalší

16.15 PRÍPRAVA NA PRÍCHOD SVÄTÉHO OTCA  Zbor sv. Cecílie s hosťami a s orchestrom

16.45 Oficiálny program stretnutia so Svätým Otcom Františkom  – Hymna stretnutia „Zdvíhajme svet“ Sima Magušinová, Martin Husovský a Zbor sv. Cecílie s orchestrom – Príchod Sv. Otca v papamobile – Svedectvá mladých, dialóg so Svätým Otcom a príhovor Sv. Otca Františka

18.00 ZÁVEREČNÝ BLOK Sima Magušinová a sláčikové kvarteto, Komajota, Lamačské chvály a Dávid Janočko

Podmienka účasti: – byť zaočkovaný a zaregistrovaný. Linky pre registráciu sú na stránke: navstevapapeza.sk

Vstupy na štadión pre očkovaných: Očkovaní budete vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2,3 a 4.

Vstupy na štadión pre OTP

Ak prídete s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna budú pre vás vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup a to vstup č. 1.

Prosíme, rešpektujte pokyny a usmernenia usporiadateľov, ktorí vás budú navigovať do jednotlivých sektorov. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (rozostupy, rúška, dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebudú môcť ísť na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť zmiešavaniu účastníkov.

QR kód je vstupenka na stretnutie.

Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom vstupenka s QR kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. Ak niekomu prišiel mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje call centrum, ktoré pomôže opraviť zápis. +421 222 200 075
(pon – pia 8:30h – 16:30h)

Bezpečnosť

Pripomíname, že na všetkých Apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať viacerými bezpečnostnými kontrolami, podobne ako na letiskách. (Teda kontrola osoby a batožiny. Jedlo môžete mať, ale upozorňujeme vás, aby ste nebrali so sebou nožíky a ostré predmety). Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu.  Zakázaný je vstup so psom. 

Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.

Doprava

14. septembra bude na území Košíc obmedzená doprava. Preto vodičov žiadame, aby ste sa ani nesnažili dostať sa bližšie k štadiónu, ale aby ste využili záchytné parkoviská. Informácie o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Slovensko na frekvencií 96,6 MHz.

Informácie o návšteve pápeža a jeho programe nájdete na:

Webovej stránke: https://www.navstevapapeza.sk

Facebooku: https://www.facebook.com/stretnipapeza/

Instagrame: https://instagram.com/stretni_papeza

+421 948 246 031, +421 948 246 032

social position