Denný tábor pre deti

DENNÝ TÁBOR

Od 19. do 23. júla pozývame deti od 3. do 9. ročníka na farský denný tábor.

Deti čaká bohatý program.

1. deň: Brekovský hrad + opekačka

2. deň: Zemplínske Hámre – kúpalisko

3. deň: Spišská Kapitula, Levoča

4. deň: Jasenovský hrad + nocovačka na ihrisku

5. Ukončenie na farskom dvore.

Prihlásiť sa do 11.7. Prihlášky sú aj v sakrestii. Cena tábora je 55€.

Prihláška v PDF na tábor, ktorú si môžete vytlačiť.

Lekársku spôsobilosť vypĺňa lekár a potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa rodič.

Nie je nutné, aby dieťa absolvovavalo PCR alebo antigenový test.