Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Katolícka cirkev začína sláviť Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov od 18 do 25. januára.

Tento má svoje počiatky za pontifikátu blahoslaveného pápeža Pavla VI. 4. decembra 1965, keď krátko pred uzavretím Druhého vatikánskeho koncilu, pozval ekumenických pozorovateľov na slávenie liturgie v Bazilike svätého Pavla za hradbami, aby sa im poďakoval za ich účasť na koncile.

Predseda Konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober pozýva veriacich, aby sa zapojili do tohtoročného Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov: „Téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov nás pozýva k tomu, aby sme robili dobro a domáhali sa práva. Pozývam všetkých, aby sme počas tohto ekumenického týždňa prosili o jednotu spolu. Aby sme si vyprosili silu k svedectvu jednoty vo viere. Kresťania vo svete sú povolaní k tomu, aby zmierovali poškodené ľudské vzťahy a stali sa Božím nástrojom v zmierňovaní ľudského rozdelenia a nenávisti. Nielen v rámci ekumény či vo vnútri našich cirkví, sa preto nazývame bratmi a sestrami, ale aj v širšom celosvetovom meradle sa máme vnímať ako súrodenci, pretože všetci ako členovia jednej ľudskej rodiny máme niečo spoločné. Sme deťmi jedného Nebeského Otca – bez ohľadu na to, či si práve rozumieme alebo nie. Sme na spoločnej ceste, máme spolu niečo do činenia. Sme súrodencami, či sa nám to páči, alebo nie. O to viac to však má platiť o nás kresťanoch, keď sa hlásime k jedinému Pánovi našich životov – ku Kristovi. Vierou sme sa všetci stali Božími synmi v Ježišovi Kristovi (Gal 3, 26). Božia prítomnosť nás učí pokore.“

Tému vybrala a materiály pripravila miestna skupina kresťanov zo Spojených štátov amerických, ktorú zvolala Minnesotská rada cirkví. Materiály  v slovenskom preklade ich prináša KBS (TU).