V mene Pána zástupov

V Otcovej stodole opäť štartujú…

Potrebuješ nakopnúť po náročnom období? Zažiť povzbudenie a bratské spoločenstvo? Posilniť svojho ducha, porásť vo viere a dôvere, aby si mohol zažívať víťazstva vo veľkých životných otázkach, ale aj v každodenných situáciách?….

Otcova stodola vyvstala z túžby a zároveň potreby vzniku systematického zamerania sa na službu mužom na Slovensku. Otcova stodola je miesto určené pre službu a rozvoj mužov. Miesto, kde muži počas rôznych stretnutí, seminárov a workshopov budú môcť zažívať premenu mysle i srdca. Budú nachádzať pravú identitu a hodnotu, ktorú ako synovia Nebeského Otca majú.

Viac nájdete na www.jedenmuz.sk

Termín: 21. – 23. august 2020

Miesto: Važec – Otcova stodola

social position