Veľkonočné spovedanie

Predveľkonočné spovedanie v našej farnosti a v meste Humenné:

14. apríl (nedeľa) – He – Mesto, Sídl. III. od 14 – 17:30 (10 kňazi)

16. apríl (utorok) – He – Mesto od 19 – 20:30 (9 kňazi)

17. apríl (streda) – He – Mesto od 16:30 – 18 (9 kňazi)

Spovedanie v dekanáte v PDF

social position