Vianočné spovedanie 2022

Vianočné spovedanie 2022:

16.12. (piatok):  16:00 – 18:00  HE – Pod Sokolejom (8 kňazov)

17.12. (sobota): 9:00 – 11:30 HE – Pod Sokolejom (8 kňazov) a HE – Sídl. III. (7 kňazov)

18.12. (nedeľa):  14:30 – 17:30 HE – Všetkých svätých (12 kňazov) a HE – Sídl. III. (9 kňazov)

19.12. (pondelok): 16:00 – 17:00 Hažín nad Cirochou (2 kňazi)

20.12. (utorok): 17:00 – 18:00 Jasenov (6 kňazov)

21.12. (streda): 19:00 – 20:30 HE – Všetkých svätých (8 kňazov)

22.12. (štvrtok):  16:30 – 18:00 HE – Všetkých svätých  (8 kňazov)

 „Vyznanie hriechov nie je ako ísť na stretnutie so psychiatrom, ani nie ako ísť do mučiarne. Znamená povedať Pánovi: ‚Pane, som hriešnik‘, no povedať to prostredníctvom brata, aby to vyznanie bolo konkrétne. Som hriešnik preto a preto“.   (pápež František)