“Veľký týždeň” našej farnosti

26. august – sv. omša o 18 hod. – 19. výročie konsekrácie farského kostola

27. august – od 20 do 21 hod. moderovaná adorácia zo zamysleniami zo života Jána Krstiteľa

28. august – od 15 do 18 hod. spoveď pred odpustom a prvým piatkom

29. august – o 9 hod. slávnostná sv. omša zo slávnosti Mučeníckej smrti Jána Krstiteľa
– o 18 hod. sv. omša a po nej hudobno poetické pásmo skupiny Poetica Musica s názvom “Povedz iba slovo”

30. august – o 10:30 odpustová sv. omša s kazateľom ICDr. Petrom Sýkorom, farárom v diecéznej svätyne a farnosti Božieho milosrdenstva v Košiciach, na sídlisku KVP