Termíny birmovky a 1. sv. prijímania

Stretnutie prvoprijímajúcich deti s rodičmi každú stredu na sv. omši o  18 h. Termín 1. sv. prijímania je 13. jún 2021 o 10:30.

Stretnutie s birmovancami každý piatok na sv. omši o 18 h. Termín birmovky je 6. jún 2021 o 11:00.

Milí rodičia prvoprijímajúcich detí,

otec arcibiskup Bernard, so svojimi spolupracovníkmi, odporúča k príprave na 1. sv. prijímanie:

  • vedieť základné modlitby (Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu)

  • základné poznatky z náboženstva (otázky v učebnici z náboženstva na strane 102-103)

  • radosť a chuť byť blízko pri Ježišovi a túžba ho prijať do svojho srdiečka, života podľa príkladu svojich rodičov

Postupne vám ponúkneme v spolupráci s farnosťou Všetkých svätých videokatechézy, kde budú vysvetlené základné otázky, ktoré deti by mali poznať. Prosíme vás, aby ste si tieto videá vždy spolu s deťmi prezreli, každý deň sa s nimi pomodlili a pomaly si osvojovali  otázky zo strán 102-103.

Prvá videokatechéza KLIKNI, druhá videokatechéza KLIKNI,  tretia videokatechéza KLIKNI, prvé otázky KLIKNI a druhé otázky KLIKNI.

  Veríme, že to spolu zvládneme a pripravíme sa na tento pekný deň vašich detí.

social position