Víkendová oáza pre bezdetných manželov

… pre tých, ktorí potrebujú nové impulzy, chcú zrelo čeliť budúcnosti, hľadajú nový prameň radosti a duchovné osvieženie.

Téma: Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať, poradím ti a budem ťa mať stále na očiach (Žalm 32,8)

Hostia:

Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.

Gabriel a Anna Brezovi: Napĺňanie potrieb manželov.

manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia.

Kedy: 14. – 16. október 2022      Cena: 136€/pár

Kde: Penzión Augustineum, Bardejovské kúpele

Viac info: vikend.manzelia@gmail.com