Výzva nielen pre mužov – EXODUS 90

Obvyklá príprava, 40 dňový pôst, síce začína Popolcovou stredou, 2.marca, ale pre odvážnych a horlivých je v ponuke aj o niečo dlhšia a náročnejšia príprava, známa ako EXODUS 90, ktorá začína v pondelok 17.1.2022.

Základy boli položené pred 11 rokmi v jednom kňazskom seminári v USA, v malej skupinke seminaristov a v priebehu nasledujúcich rokov sa z toho stalo celosvetové hnutie, ktoré oslovilo viac ako 50.000 mužov, laikov, aj zasvätené osoby, v 70 krajinách sveta. Muži na Slovensku patria k tým najhorlivejším. Máme najviac záujemcov z nie anglicky hovoriacich krajín a v celkovo sme šiesta najzastúpenejšia krajina na svete. Počet našincov, ktorí doposiaľ absolvovali Exodus 90 sa odhaduje na viac ako 1500.

Exodus 90 je teda deväťdesiatdňové duchovné cvičenie pre mužov založené na troch pilieroch:    Modlitba  – askéza – bratstvo

Netreba si však namýšľať, že tento program je zameraný na podanie výkonu!  Ako hovorí riaditeľ tohto projektu, Nathaniel Binversie,  „Exodus vás neskutočne pokorí. Ukáže vám, že to sami nemáte šancu dať. Je toho na mňa príliš veľa. Jedine Boh mi môže dať milosť, ktorú hľadáme, a síce byť slobodný od vecí tohto sveta. Chceme byť lepšími mužmi a manželmi, ale my sami to nespravíme. Iba Boh. Akokoľvek ťažko budete pracovať, nedosiahnete to. Musí to byť dar od Boha…“

Detailnejšie informácie o Exoduse 90 môžete nájsť na: