Deň rodiny našej farnosti – program

Srdečne pozývame na VII. Deň rodiny našej farnosti (26.6.) 🙂

Týmto naším “dňom” sa pripájame k X. svetovému stretnutiu rodín, ktorý sa koná od 22. do 26. júna nielen v Ríme, ale aj na diecéznej či farskej úrovni.

V areáli kostola a farského úradu bude možnosť stretnúť sa opäť po dvoch rokoch. Je to čas na zastavenie sa, porozprávanie sa, na uvedomenie si, že žijeme veda seba a spoločne vytvárame rodinu bratov a sestier, ktorí sa prijímajú a zároveň obohacujú. A všetci spoločne sme povolaní kráčať cestou svätosti.

Program:

14.30 – spevácke vystúpenie “Bakšanské parobci”

15.00 – spevácko hudobné vystúpenie “Hrubovčákovci”

15.30 – slovíčko duchovného otca Olivera

15.35 – pásmo rôznych vystúpení detí a mládeže z CSŠ

16.15 – tanečné pásmo pre deti a mládež

17.30 – farská relácia “5 proti 5”

18.15 – 18.30 predpokladaný záver, modlitba a požehnanie

18.40 – 19.30 čas na spoločne upratovanie 🙂

Počas celého programu je možnosť občerstviť sa za dobrovoľný príspevok. Ďakujeme za Vašu podporu a pomoc.

P.S. A modlíme sa za požehnaný čas 🙂