Kontakt

Úradné hodiny: Pondelok, streda, piatok od 16:00 – 17:00. Dohodnúť sa dá aj po telefóne alebo po sv. omšiach. 

Adresa: Rím. kat. farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa, SNP 7, 066 01 Humenné

Č. účtu:  SK50 0900 0000 0000 8691 1103   IČO: 361 52 943   DIČ: 202 153 6792

Tel.: 057 / 77 22 329    E-mail: farasokolej@gmail.com