Kontakt a ochrana údajov

Od 25.05.2018 platí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zodpovedná osoba pre poskytovanie informácií v súvislosti s ochranou osobných údajov za všetky diecézy na Slovensku je zverejnená na stránke Konferencie biskupov Slovenska www.kbs.sk.

Úradné hodiny: Pondelok, streda, piatok od 16:00 – 17:00. Dohodnúť sa dá aj po telefóne alebo po sv. omšiach. 

Adresa: Rím.-kat. farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa, SNP 7, 066 01 Humenné

Číslo účtu Sokolej:  SK50 0900 0000 0000 8691 1103   IČO: 361 52 943   DIČ: 202 153 6792

Číslo účtu Jasenov: SK97 0900 0000 0000 8690 8414

Číslo účtu Hažín:  SK10 0900 0000 0004 6380 5032

Tel.: 057 / 77 22 329    E-mail: farasokolej@gmail.com, he.sokolej@abuke.sk