Aktuality

———————————————————————-

  Zápis birmovancov: 

prváci na stredných školách 

samostatne sa zapíšu v sakrestii

do 10. septembra.

Zápis prvoprijímajúcich detí:

 rodičia nahlásia dieťa v sakrestii

do 10. septembra.

———————————————————————-

  27. august (nedeľa),

odpustová sv. omša o 10:30,

vo farskom kostole J. Krstiteľa.

Celebrant: vdp. Peter Fogaš.

———————————————————————-

Pripravujeme koncert:

S hudbou v srdci.

8. september o 19 h.

Kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa.

Detský zbor Lienka,

ženský zbor Womenvocal,

spevácky zbor mesta Humenné,

detský zbor Severáček (CZ).

———————————————————————-

Blahorečenie saleziána

dona Titusa Zemana.

Bratislava  – 30. septembra 2017.

Kontakt: 0903 194 710

———————————————————————-

 RÍM – ASISSI.

Termín: 16. – 21. október.

Sprevádza: prof. Jozef Leščinský.

Cena: 295€.

Tel: 0918 687 416, 0905 470 210

CK Vivertour: www.viver.sk

 ———————————————————————-

Príprava na sobáš 2018

—-

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 až 4 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku. Môžete si ich nájsť na stránke: www.domanzelstva.sk
Termíny v roku 2017:

Humenné – Sokolej:

10. – 11. november 2017.

Humenné – Sídl. III.:

20. – 21. október 2017.

 

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

 ———————————————————————-

   Starostlivosť o chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-