Aktuality

———————————————————————

   Karneval                  Farský ples  

Karneval 2017              Farský ples 2017

———————————————————————

 PÚTE:

100. jubileum – FATIMA

Arcidiecézna púť Košíc

s arcibiskupom Bernardom.

Termín: 19.5. – 25.5.2017

Cena 730€. Odlet z Košíc.

CK: AWERTRAVEL

tel: 034/ 651 3896

A

RÍM – ASSISI

Sprevádza Prof. J. Leščinský.

Termín: 5. – 10.3.2017

Cena 259€. CK: VIVER TOUR

tel: 0918 687 416, 0905 470 210

 

———————————————————————-

           FAŠka                         Mladí 

 

———–  project   —–            —–    project-1

———————————————————————-

 Sviatosť birmovania:

3. veľkonočná nedeľa

30. apríla o 10:30. 

———————————————————————-

1. sv. prijímanie:

7. máj v Jasenove o 10:30,

14. máj na Sokoleji o 10:30.

 

———————————————————————-

Príprava na sobáš 2017

—-

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 až 4 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku.
Termíny v roku 2017:

Humenné – mesto:

13.1. – 11.2.; 28.4. – 27.5. (5 stretnutí)

Humenné – Sokolej:

10. – 11. marec; 10. – 11. november.

Humenné – Sídl. III.:

24. – 25. marec; 20. – 21. október.

 

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

 ———————————————————————-

   Starostlivosť o chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-