Aktuality

———————————————————————-

Pozývame, mamičky (aj oteckov),

na prvé stretnutie mamiček,

Modlitby matiek,

štvrtok (19.10.) o 16 hod.

v katechetickej miestnosti. 

Teší sa na vás mamička Petra.

———————————————————————-

1. sv. prijímanie:

každú stredu sv. omša s deťmi

a po nej 20 min. katechéza.

Sv. omša v nedeľu s rodičmi.

—-

Birmovanci:

každý piatok sv. omša

a stretávanie sa v skupinách.

Sv. omša v nedeľu.

———————————————————————-

 27. -29. október

VÍKENDOVÁ OÁZA

PRE BEZDETNÝCH MANŽELOV.

Penzión Augustineum,

Bardejovské kúpele,

Cena: 120€/pár

vikend.manzelia@gmail.com

———————————————————————-

 Od 1. októbra (nedeľa)

nedeľné sv. omše budú

o 9:00, 11:00 a 18:00.

———————————————————————-

Zoznam Univerzitných

pastoračných centier TU

 ———————————————————————-

 Príprava na sobáš 2018

—-

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 až 4 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku. Môžete si ich nájsť na stránke: www.domanzelstva.sk
Termíny v roku 2017:

Humenné – Sokolej:

10. – 11. november 2017.

Humenné – Sídl. III.:

27. – 28. október 2017.

 

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

 ———————————————————————-

   Starostlivosť o chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-