Aktuality

———————————————————————-

30. apríl – birmovka o 10:30.

1. sv. prijímanie:

7. máj v Jasenove o 10:30,

14. máj na Sokoleji o 10:30.

———————————————————————

  6. máj

13. rozhlasová púť Rádia Lumen

do Sanktuária Božieho

milosrdenstva v Krakove.

———————————————————————

  Požehnanú Veľkú noc,

plnú radosti a nádeje

zo Zmŕtvychvstania Pána

Vám prajú, Oliver a Tomáš.

———————————————————————

 Krížová cesta do Jasenova

Krížová cesta do Jasenova. 

 

———————————————————————

  PÚTE:

100. jubileum – FATIMA

Arcidiecézna púť Košíc

s arcibiskupom Bernardom.

Termín: 19. – 25.5.2017

Cena 730€. Odlet z Košíc.

CK: AWERTRAVEL

tel: 034/ 651 3896

—-

MEDŽUGORIE.

Termín: 21. – 28. jún. Cena: 245€.

Tel: 0918 687 416, 0905 470 210 

CK Vivertour: www.viver.sk

—-

RÍM – ASISSI.

Termín: 16. – 21. október.

Sprevádza: prof. Jozef Leščinský.

Cena: 295€.

Tel: 0918 687 416, 0905 470 210

CK Vivertour: www.viver.sk

 ———————————————————————-

Príprava na sobáš 2017

—-

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 až 4 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku.
Termíny v roku 2017:

Humenné – mesto:

28.4. – 27.5. 2017 (5 stretnutí)

Humenné – Sokolej:

10. – 11. november 2017.

Humenné – Sídl. III.:

20. – 21. október 2017.

 

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

 ———————————————————————-

   Starostlivosť o chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-