Aktuality

———————————————————————-

 Od 1. októbra (nedeľa)

nedeľné sv. omše budú

o 9:00, 11:00 a 18:00.

———————————————————————-

1. stretnutie birmovancov

22. septembra (piatok)

pri sv. omši o 18 hod.

 

———————————————————————-

1. október – Obišovce

Odpust Panny Márie Ružencovej

sv. omša o 10:30 a zasvätenie

košickej arcidiecézy

Nepoškvrnenému Srdcu P. Márie

viac na: farnostobisovce

———————————————————————-

Blahorečenie saleziána

dona Titusa Zemana.

Bratislava  – 30. septembra 2017.

Kontakt: 0903 194 710

———————————————————————-

 RÍM – ASISSI.

Termín: 16. – 21. október.

Sprevádza: prof. Jozef Leščinský.

Cena: 295€.

Tel: 0918 687 416, 0905 470 210

CK Vivertour: www.viver.sk

 ———————————————————————-

Príprava na sobáš 2018

—-

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 až 4 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku. Môžete si ich nájsť na stránke: www.domanzelstva.sk
Termíny v roku 2017:

Humenné – Sokolej:

10. – 11. november 2017.

Humenné – Sídl. III.:

20. – 21. október 2017.

 

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

 ———————————————————————-

   Starostlivosť o chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-