Aktuality

———————————————————————-

    FAŠka         Rok po misiách        Mladí 

 

project   —–      Misie plagat a3 na výšku.indd   —–    project-1

———————————————————————-plagat-he

———————————————————————-

Príprava na sviatosť birmovania:

– sv. omša, každý piatok, o 18 h.

   – stretávanie sa v skupinkách. 

———————————————————————-

Príprava na 1. sv. prijímanie:

 – sv. omša, s deťmi a s jedným

rodičom, každú stredu o 18 hod.

Po nej krátka katechéza. 

———————————————————————-

Príprava na sobáš 2017

—-

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 až 4 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty) absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku.

 

Termíny náuk v Humennom:

11. – 12. 11. – Humenné, Pod Sokolejom.

 

—-

Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

———————————————————————-

Púť do Ríma (Assisi)

16. – 21. november – koniec

Roka Milosrdenstva.

28. december – 2. január 2017 –

Silvester v Ríme. 

Cena 289€.

Kontakt: Lukáš Dudo 0918 746 448

email: vivertrade@gmail.com

 

 ———————————————————————-

 Zapájame sa do  projektu:

ZO SRDCA EURÓPY

___

Modlitebná iniciatíva za Európu

v rámci predsedníctva

Slovenska v Rade EÚ.

http://www.zosrdcaeuropy.sk/

 

 ———————————————————————-

 V Roku milosrdenstva,

v privilegovanom kostole

Všetkých svätých v Humennom,

možnosť pristúpiť

k sviatosti zmierenia 

každý deň 

od 11 do 12 hod.

 

V kostole, v bočnej kaplnke, Sedembolestnej Panny Márie.  

———————————————————————-

 7. február až 20. november 2016

MilosrDENstvo V NAŠom

príBYTku.

   ———————————————————————-

 Starostlivosť chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-