Aktuality

———————————————————————-

 ODPUSTY

2. – 3. júl – Levočský odpust.

10. júl – odpust vo Veľkom Šariši

a Stropkove.

16. – 17. júl – odpust v Gaboltove.

———————————————————————-

Novokňaz Dušan Harvilik 

Primicie  Dušana Havrilika

———————————————————————-

Deň detí 2016

 Pod Sokolejom    a     Podskalka 

    Deň detí 2016 - Lunapark            Deň detí II. - Podskalka

———————————————————————-

 8. – 10. júl

Duchovná obnova

v Roku Milosrdenstva,

s charizmatickým katolíckym

kňazom z Indie,

James Manjackal,

misinonárom milosrdenstva.

Miesto: Steel aréna v Košiciach.

www.duchovniobnova.cz

———————————————————————-

25. – 29. júl

Tábor detí v Mníchovskom potoku

pri Bardejove.

———————————————————————-

25. – 31. júl

Svetové dni mládeže v Krakove.

———————————————————————-

Púť do RÍMA

16. – 21. október

Cena: 295€.

Sprevádza: J. Leščinský

tel.: 0918 687 416, 0905 470 210

———————————————————————-

V Roku milosrdenstva,

v privilegovanom kostole

Všetkých svätých v Humennom,

možnosť prijať

Božie milosrdenstvo

vo sviatosti zmierenia, 

každý deň 

od 11 do 12 hod.

 

V kostole, v bočnej kaplnke, Sedembolestnej Panny Márie.  

———————————————————————-

Pre mladých na rok 2016.

Púte do Vysokej nad Uhom.

Púť radosti – zrelosti – rodín.

Viac na: www.domcek.org

———————————————————————-

 7. február až 20. november 2016

MilosrDENstvo V NAŠom

príBYTku.

   ———————————————————————-

 Príprava na sobáš

 

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty), absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku.
Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

———————————————————————-

Starostlivosť chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-