Aktuálne

Škapuliarska púť do Gaboltova

Gaboltov je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej arcidiecézy. Už v roku 1706 jágerský arcibiskup Štefan Telekessy vyznačuje toto pútnické miesto... čítaj ďalej

Národné stretnutie mladých v Prešove

26. – 29. júla sa uskutoční Národné stretnutie mládeže v Prešove, ktoré prebieha v duchu Svetového dňa mládeže, ktoré... čítaj ďalej

Púť mužov v Gaboltove

Už 16. rok sa uskutočňuje Púť mužov v arcidiecéznej svätyni Gaboltove. Tohtoročným hosťom bude kňaz Marián Kuffa. Pozývame mužov,... čítaj ďalej

1. september – Blahorečenie Anky Kolesárovej

31. augusta vigília Slávnosti blahorečenia v Dóme sv. Alžbety   17.15 Modlitba posvätného ruženca 18.00 Svätá omša s Mons. Markom Forgáčom, košickým pomocným biskupom 19.30  Duchovno-poetické... čítaj ďalej