Aktuality

———————————————————————-

  Zapájame sa do  projektu:

ZO SRDCA EURÓPY

___

Modlitebná iniciatíva za Európu

v rámci predsedníctva

Slovenska v Rade EÚ.

http://www.zosrdcaeuropy.sk/

 

———————————————————————-

    Jasenovce        Mladí v Kamienke

Duchovná obnova-Jasenovce              Mladí v Kamienke

———————————————————————-

Deň rodiny našej farnosti 2016

Deň rodiny našej farnosti 2016

———————————————————————-

Bulletin na prázdniny TU

———————————————————————-

 ODPUSTY

7. august – Púť Rómov, Gaboltov.

Mons. Bernard Bober, arcibiskup.

___

21. august – Púť Mužov, Gaboltov.

Mons. Jozef Haľko, biskup.

———————————————————————-

25. – 29. júl

Tábor detí v Mníchovskom potoku

pri Bardejove.

———————————————————————-

25. – 31. júl

Svetové dni mládeže v Krakove.

———————————————————————-

Púť do RÍMA

16. – 21. október. Cena: 295€.

Sprevádza: J. Leščinský

tel.: 0918 687 416, 0905 470 210

———————————————————————-

V Roku milosrdenstva,

v privilegovanom kostole

Všetkých svätých v Humennom,

možnosť prijať

Božie milosrdenstvo

vo sviatosti zmierenia, 

každý deň (mimo prázdnin)

od 11 do 12 hod.

 

V kostole, v bočnej kaplnke, Sedembolestnej Panny Márie.  

———————————————————————-

Pre mladých na rok 2016.

Púte do Vysokej nad Uhom.

Púť radosti – zrelosti – rodín.

Viac na: www.domcek.org

———————————————————————-

 7. február až 20. november 2016

MilosrDENstvo V NAŠom

príBYTku.

   ———————————————————————-

 Príprava na sobáš

 

V dostatočnom predstihu nahláste dátum sobáša (minimálne 3 mesiace dopredu).
Snúbenci, žijúci dlhší čas v zahraničí, všetky  náležitosti ohľadom svadby (náuky, dokumenty), absolvuju v zahraničí, najbližšej rím. kat. farnosti.
Náuky je možné absolvovať kdekoľvek na Slovensku.
Svoju prípravu vložte do vrúcnej modlitby za seba a do úsilia o budovanie čistého predmanželského vzťahu. 

———————————————————————-

Starostlivosť chorých

v nemocnici:

telefón: 0902 228 711 rím.kat.kňaz

               0907 323 733 gr.kat.kňaz

———————————————————————-