Posledná Ankina sobota vo Vysokej nad Uhom

Pokračujeme s Ankinými sobotami na pútnickom mieste vo Vysokej nad Uhom.

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Ankine soboty:  posledná 18. novembra 2023.

Začíname o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a končíme sv. svätou omšou o 17h. a spoločným putovaním k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Viac na: https://www.domcek.org/

social position