Ankine soboty vo Vysokej nad Uhom

Pozývame vás na modlitbu do Kostola Sedembolestnej Panny Márie vo Vysokej nad Uhom, kde sa Anka duchovne pripravovala pre nebo, kde bola krátko pred smrťou na svätej spovedi a na svätom prijímaní. Teraz je tam uložený hlavný relikviár blahoslavenej Anny Kolesárovej.

Pri našej blahoslavenej Anke Kolesárovej sa nebo dotýka zeme. Stačí urobiť krok lásky a dôvery v Božiu pomoc a ochranu. Nebo je vždy otvorené a Boh štedro rozdáva z bohatstva svojich milostí, aj na príhovor blahoslavenej Anny Kolesárovej. Poďme sa spolu modliť.

Ankine soboty: 15. jún; 20. júl a 17. august 2024.

Začína sa o 15:00 vyložením Sviatosti Oltárnej a modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu, o 16:00 sa pokračuje Večeradlom, o 17:00 sv. omša, o 18:00 moderovaná adorácia s modlitbami za rôzne potreby na príhovor bl. Anky a o 19:00 spoločné putovanie k hrobu blahoslavenej.

Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Viac na: https://www.domcek.org/

social position