Arcidiecézna letecká púť do Lúrd 8.-11.5.2024

Ponúkame Vám zúčastniť sa arcidiecéznej púte do Lúrd s arcibiskupom Bernardom.

Bližšie informácie vám poskytnú v cestovnej kancelárii AwerTravel, Senica.Telefón: 034/651 3896; Mobil: +421 905 974 264; Email: awertravel@awertravel.sk; Web: awertravel.sk

Cena: 750€, Dátum: 8. – 11.5.2024; Doprava: Lietadlo

V cene je zahrnuté: letenka Košice – Lurdy – Košice, servisné poplatky; transfer z letiska Lurdy do hotela a späť; 3 x hotelové ubytovanie s polpenziou v 4* hoteli (raňajky +  večera – trojchodové menu, voda a 1/4 l vína na osobu); duchovný doprovod – sprievodca.

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa 10,- €/osoba.

Možný príplatok: cestovné poistenie vrátane storna zájazdu, poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku za 12,- € alebo poistenie pandemic v cene 16,- €; jednolôžková izba za príplatok 150,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať.

Program:

1.deň: Ráno stretnutie skupiny na letisku Košice, odlet do Lúrd. Po prílete transfer na hotel, zloženie batožiny. Náboženský program v Lurdoch, kde sa v roku 1858 v jaskyni zjavovala Panna Mária chorľavému dievčatku – Bernadete Soubirousovej. Zjavenia boli oficiálne uznané cirkvou v roku 1862. Postupne na miesto zjavení začali prichádzať mnohí ľudia a bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení. Svätá omša, po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

2.deň: Celodenný náboženský program v Lurdoch. Prehliadka areálu, komplex bazilík – Bazilika Nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika, podzemná Bazilika Pia X. Možnosť účasti na premietaní videa o živote sv. Bernadety a o zjaveniach v Lurdoch. Osobné modlitby, eucharistická procesia. Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

3.deň: Po raňajkách pokračovanie v náboženskom programe v Lurdoch. Pešia prehliadka po stopách sv. Bernadety a návšteva miest, ktoré sú spojené so životom sv. Bernadety v mestečku Lurdy – rodný dom a farský kostol, v ktorom bola pokrstená.  Individuálna možnosť návštevy prameňa s lurdskou vodou dopoludnia, prípadne popoludní, aktuálne možnosť obmytia rúk a tváre. Slovenská krížová cesta, eucharistická procesia.  Po večeri medzinárodná modlitba ruženca pri Jaskyni Zjavení a sviečkový sprievod, ubytovanie.

4.deň: Svätá omša, raňajky, Individuálne vstup do jaskyne /keď sa neslúži svätá omša/, kde vyviera prameň s lurdskou vodou, osobné voľno. V poobedňajších hodinách odchod na letisko, odlet do Košíc s predpokladaným príletom v podvečerných hodinách.