Farská púť do Talianska 22.-29.2.2024 a 28.2.-5.3.2024

Pútnické Taliansko: sv. Marek, sv. Anton, sv. František, sv. Peter, sv. Benedikt, Pompejská Panna Mária, Páter Pio, sv. Mikuláš

Benátky – Padova – Assisi – Rím – Monte Casino – Pompeje – San Giovanni Rotondo – Bari 

Cena: 650€+ príplatky, Dátum: 22. – 29.02.2024 , Doprava: Lux bus – Lietadlo

V cene je zahrnuté: letenka Bari – Budapešť; servisné poplatky; lux bus po trase; 5 x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera; sprievodca; kňaz

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste; vstupy; transfer z letiska Budapešť do Humenného;

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: krytie do výšky 80 % stornopoplatku za 24,- €/os., alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 za 32,- €; jednolôžková izba za príplatok 150,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať

Záujemcovia nech za zapíšu v sakrestii kostolov alebo na farskom úrade.

Program púte:

1.deň – Odchod z Humenného asi o 20h., jazda cez územie Rakúska a Talianska.

2.deň Príchod do Mogliano Veneto, presun vlakom do centra Benátok (cena jednosmerného lístka asi 3,- €, platí sa na mieste). Námestie sv. Marka, návšteva Baziliky sv. Marka, Dóžov. Prechádzka uličkami s nespočetnými palácmi, kostolmi a námestíčkami až ku slávnemu mostu Ponte Rialto. Odchod do Padovy, návšteva Baziliky sv. Antona Paduánskeho (relikvia – neporušeným jazyk), ubytovanie.

3.deň – Po raňajkách odchod do Assisi. Návšteva kostola Santa Maria degli Angeli,  kaplnka Porciunkula, kde zomrel 3.10.1226 sv. František. Presun do historického centra Assisi (UNESCO). Návšteva Baziliky sv. Františka a kostola Santa Chiary, kde je hrob sv. Kláry a kostol San Rufino. Odchod na hotel, večera, ubytovanie.

4.deň Po raňajkách presun do Ríma. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom na námestí sv. Petra Následne návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Návšteva Baziliky sv. Pavol za hradbami, kde  je pochovaný sv. Pavol. Po večeri možnosť prechádzky v historickom centre s antickými pamiatkami, ubytovanie.

5.deň Po raňajkách prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Antické a kresťanské pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, najznámejšia rímska fontána – Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.

6.deň –  Po raňajkách odchod do Monte Cassino, na ktorom v roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske Opátstvo Montecassino. Pompeje a Panna Mária z Pompejí– prehliadka antického mesta zasypaného popolom v r. 79 n. l. po výbuchu sopky Vezuv, archeologický areál (UNESCO). Návšteva Baziliky Ružencovej Panny Márie z Pompejí, ktorá bola vybudovaná na podnet bl. Bartola Longu, dominikána tretieho rádu. Základný kameň novej svätyne bol položený 8. mája 1876. Svätyňu každoročne navštívia milióny pútnikov. Odchod do San Giovanni Rotondo, večera, ubytovanie.

7.deň Po raňajkách program v San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti 1968. V kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Chýr o nich sa rozniesol a do Dan G. Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich. Prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia. Poobede odchod do Bari, zastávka v Bazilike sv. Mikuláša, pod ktorou sú pochované pozostatky sv. Mikuláša. Odchod na letisko, odlet do Budapešti a následne transfer na Slovensko.

8.deň – Predpokladaný príchod do Humenného v skorých ranných hodinách.

Pútnické Taliansko: sv. Mikuláš, Páter Pio, Pompejská Panna Mária, Benedikt, sv. Peter, sv. František, sv. Anton, sv. Marek 

Bari – San Giovanni Rotondo – Pompeje – Monte Casino – Rím – Assisi – Padova – Benátky

Cena: 650€ , Dátum: 28.2. – 5.3.2024 , Doprava: Lietadlo – Lux bus

V cene je zahrnuté: letenka Budapešť – Bari; servisné poplatky; lux bus po trase; 5 x ubytovanie s raňajkami, 4 x večera; sprievodca; kňaz

V cene nie je zahrnuté: mestská taxa – platí sa na mieste; vstupy; transfer  z Humenného na letisko Budapešť

Možný príplatok: komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu: krytie do výšky 80 % stornopoplatku za 24,- €/os., alebo poistenie pandemic vrátane ochorenia na covid-19 za 32,- €; jednolôžková izba za príplatok 150,- € na vyžiadanie, alebo ak klienta nie je možné doubytovať

Záujemcovia nech za zapíšu v sakrestii kostolov alebo na farskom úrade.

Program púte:

1.deň – Transfer na letisko do Budapešti, odlet do Bari asi o 20h. , presun na hotel.

2.deň – Po raňajkách Bari – Bazilika sv. Mikuláša, v krypte ktorej sú pochované pozostatky sv. Mikuláša. Odchod do San Giovanni Rotondo, kde páter Pio žil od roku 1916 až do svojej smrti v roku 1968. V kláštornej kaplnke pri modlitbe 20 septembra 1918 prijal dar stigiem, ktoré nosil na svojom tele 50 rokov. Chýr o nich sa rozniesol a do San G. Rotondo začali prichádzať zástupy veriacich. Náboženský program, prehliadka areálu, hrob a múzeum Pátra Pia. Večera, ubytovanie.

3.deň – Pompeje a Panna Mária z Pompejí – prehliadka antického mesta zasypaného popolom v r. 79 n. l. po výbuchu sopky Vezuv; archeologický areál je zapísaný na zozname UNESCO. Návšteva Baziliky Ružencovej Panny Márie z Pompejí, ktorá bola vybudovaná podnet bl. Bartola Longu, dominikána tretieho rádu. Základný kameň novej svätyne bol položený 8. mája 1876. Svätyňu každoročne navštívia milióny pútnikov. Odchod do Monte Cassino, na ktorom v roku 529 n.l. založil sv. Benedikt z Nursie prvé benediktínske Opátstvo Montecassino. Odchod do Ríma. Po večeri možnosť prechádzky v historickom centre s antickými pamiatkami, ubytovanie.

4.deň – Po raňajkách návšteva Baziliky sv. Petra, hrob sv. Jána Pavla II. a sv. Jána XXIII., prehliadka baziliky, osobné modlitby, možnosť výstupu na kupolu. Následne prehliadka Lateránskej Baziliky, kde bolo prvé sídlo pápežov. Možnosť modlitby na Svätých schodoch, ktoré dala previesť sv. Helena z Jeruzalema do Ríma. V blízkosti sa nachádza Bazilika sv. Klementa s relikviami sv. Cyrila. Návšteva Baziliky Santa Maria Maggiore, jeden z najstarších a najvýznamnejších mariánskych chrámov na svete. Antické a kresťanské pamiatky – Koloseum, Forum Romanum, Kapitol, Piazza Venezia, najznámejšia rímska fontána – Fontana di Trevi. Večera, ubytovanie.

5.deň – Po raňajkách návšteva Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde je pochované telo sv. Pavla. Presun do Vatikánu, na poludnie modlitba Anjel Pána so Svätým Otcom na námestí sv. Petra. Odchod do Assisi. Návšteva kostola Santa Maria degli Angeli a kaplnky Porciunkuly, kde 3.10.1226 zomrel sv. František. Presun do historického centra Assisi, ktoré je zapísané na zoznam UNESCO. Návšteva Baziliky sv. Františka a kostola Santa Chiary, kde je hrob sv. Kláry. Odchod na hotel, večera, ubytovanie.

6.deň – Po raňajkách odchod do Benátok. Zastávka v Padove, návšteva Baziliky sv. Antona Paduánskeho (relikvia – neporušený jazyk). Príchod do Mogliano Veneto, presun vlakom do centra Benátok (cena jednosmerného lístka je asi 3,- €, platí sa na mieste). Námestie sv. Marka, návšteva Baziliky sv. Marka, Dóžov palác. Prechádzka benátskymi uličkami s nespočetnými palácmi, kostolmi, mostmi a námestíčkami až k slávnemu mostu Ponte Rialto /9 hodín/. Večer odchod na Slovensko.

7.deň – Predpokladaný príchod do Humenného v dopoludňajších hodinách.