Ponuka púti Medžugorie a Rotondo

Posilnenie vo viere v Mariánskom mesiaci máj

Termín púte: 1. 5. –  8. 5. 2023         

 1. deň: odchod zo Slovenska.

 2. deň: v dopoludňajších hodinách príchod do Medžugoria, ubytovanie, prehliadka mesta, večera, účasť na večernom programe so spoločnou modlitbou sv. ruženca a litánií, účasť na svätej omši.

 3. – 6. deň: program v Medžugorií: výstup na Podbrdo a Križevac, návšteva komunity narkomanov Cenacolo, hrob Slavka Barbariča, medžugorský večerný program so sv. omšou a adoráciou, prednáška Terezky Gažiovej.

 4. deň: v poludňajších hodinách návrat na Slovensko

 5. deň: príchod na Slovensko

Počas púte je možný fakultatívny výlet do Mostaru (12 €) a na Kravické vodopády (10 € + vstupenka). Program púte bude dopĺňaný aktuálnou ponukou v Medžugorií. Zmena programu vyhradená!

Cena: 305 € (doprava moderným klimatizovaným autobusom, 5 x ubytovanie polpenzia penzióne*** 5 min od kostola sv. Jakuba, sprievodca)

V prípade záujmu nás kontaktujte: www.viver.sk, vivertour@gmail.com,0918 687 416, 0905 470 210, VIVER TOUR Humenné

San Giovanni Rotondo – Assisi – Cascia – Monte Sant’Angelo – Loreto

Termín: 5. 11. – 11. 11. 2023

 1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko

 2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého  jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.

 3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.

 4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených  s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea),  sv. omša,  krížová cesta večera, nocľah.

 5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda,  Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.

 6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko

 7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Cena 465 € (doprava,  4 x ubytovanie, 4 x polpenzia,  duchovný a technický sprievodca). Cena nezahŕňa poistenie 2 € os/deň, vstupy do bazilík a sprievodcovskú súpravu so slúchladlami ( cca 10 €).

Kontakt: CK VIVER TOUR Humenné, tel.: 0918687416, 0905470 210; vivertour@gmail.com, www.viver.sk

social position