Púť do Rotonda (páter Pio) a Assisi

San Giovanni Rotondo – Assisi – Cascia – Monte Sant’Angelo – Loreto

Termín: 5. 11. – 11. 11. 2023

  1. deň: Odchod zo Slovenska v prejazd cez Slovensko, Rakúsko a Taliansko

  2. deň: V ranných hodinách príchod do Assisi, prehliadka baziliky sv. Kláry, v ktorej sa nachádza jej hrob a kríž, z ktorého prehovoril pán Ježiš k sv. Františkovi. Prehliadka námestia, rodného domu sv. Františka a baziliky svätého Františka, svätá omša. Prehliadka Sanktuária Porciunkoly, v ktorého  jeho interiéri sa nachádza cenná kaplnka Porciunkola. Ubytovanie, večera, nocľah.

  3. deň: Po raňajkách presun do S. G. Rotondo. Počas jazdy zastávka v meste Cascia – sv. Rita, talianska stigmatizovaná mystička, patrónka v núdzi. Večer príchod do S. G. Rotonda, ubytovanie, večera, nocľah.

  4. deň: Po raňajkách celodenný program v San Giovanni Rotondo, prehliadka Sanktuária Pátra Pia a miest spojených  s Pátrom Piom (nemocnica, ktorú postavil, nová a stará bazilika návšteva múzea),  sv. omša,  krížová cesta večera, nocľah.

  5. deň: Po raňajkách presun autobusom do Monte Sant’Angelo, najstaršie pútnické miesto, kde sa prvýkrát zjavil Michal Archanjel, prehliadka Sanktuária sv. Michala archanjela, možná sv. spoveď (jediné miesto na svete dané Bohom na zmierenie človeka s Bohom, kde sa uzdravujú prekliatia rodu. Návrat do S. G. Rotonda,  Možnosť zúčastniť sa modlitby sv. ruženca, voľný program, večera, nocľah.

  6. deň: Po raňajkách nakladanie batožiny a pokračovanie v púti do Loreta. V poobedňajších hodinách príchod do Loreta – návšteva Domu sv. rodiny – požehnanie pre rodiny – sv. omša a nočnou jazdou presun na Slovensko

  7. deň: v popoludňajších hodinách príchod na Slovensko.

Cena 465 € (doprava,  4 x ubytovanie, 4 x polpenzia,  duchovný a technický sprievodca). Cena nezahŕňa poistenie 2 € os/deň, vstupy do bazilík a sprievodcovskú súpravu so slúchladlami ( cca 10 €).

Kontakt: CK VIVER TOUR Humenné, tel.: 0918687416, 0905470 210; vivertour@gmail.com, www.viver.sk

social position