Nové info pre našu farnosť

Sväté omše za účasti ľudu sú už povolené za dodržania hygienických predpisov. Vstup s rúškami, sväteničky bez požehnanej vody, prijímanie na ruku, znak pokoja úklonom hlavy, šachovnicové sedenie v kostole sa len odporúča.

Vzhľadom na pokračujúce uvoľnenia biskupi rozhodli o odvolaní všeobecného dišpenzu od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách k 17. júnu 2020. Virtuálne spoločenstvo a sledovanie prenosov, ktoré sa ukázalo ako veľmi užitočný prostriedok vo výnimočnom stave, nemôže trvalo nahradiť živé spoločenstvo stretávajúce sa pri modlitbe a sláveniach v kostole. V platnosti však zostávajú výnimky z povinnej účasti pre tých, ktorí sú chorí, musia zostať v karanténe alebo pociťujú vážnu fyzickú či morálnu prekážku ísť v nedeľu na sv. omšu.

Kancelária je k dispozícii: PO, ST, PI od 16 – 17. Je dobré dohodnúť stretnutie po telefóne.

Sviatosť krstu, sobáše a pohreby vysluhujeme v riadnom režime.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred sv. omšami v kostole. 

Sviatosť zmierenia v nebezpečenstve smrti na tel: 0902 228 711

Farnosť Všetkých svätých (starý kostol) má nový telefonický kontakt do kancelárie: 0948 60 94 94

 

 

social position