Farský úrad je v karanténe

Pre pozitívny nález, jedného z nás kňazov, sme v povinnej karanténe.

Farská kancelária je zatvorená. Všetky veci ohľadom pohrebu zastupuje Farnosť Všetkých svätých v meste. Krst odporúčame oddialiť na neskôr. Nedeľné online sv. omše zatiaľ sú pozastavené. Úmysly sv. omší slúžime pri súkromných sv. omšiach podľa rozpisu v bulletine.

Od 15. októbra 2020 až do odvolania je kostol Sťatia sv. Jána Krstiteľa zatvorený. 

Výnimkou sú obrady krstu, sobáša a pohrebu. Môžu sa naďalej konať, ale s obmedzením počtu na jednu osobu na 15 štvorcových metrov vo vnútri kostola.

Sv. omše sa slávia súkromne, bez účasti veriacich. Úmysly sv. omší budeme postupne slúžiť podľa rozpisu v bulletine. Nedeľná online sv. omša z farského kostola sa nevysiela.

Duchovne sa spájajme s ostatnými sledovaním bohoslužieb prostredníctvom TV  Lux a Rádia Lumen.

Od 1. októbra platí všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. 

Situácia, do ktorej vstupujeme, je náročná a zložitá. Je to čas skúšky pre nás všetkých. Nepochybujme, že ak sa jedny dvere zatvoria, Pán vždy otvorí nejaké iné.

Buďme ohľaduplní, chápaví, ústretoví, obetaví a disciplinovaní – takto to spolu zvládneme. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Zaopatrovanie chorých v nemocnici na tel: 0902 228 711

Kancelária Všetkých svätých: 0948 60 94 94

Kancelária Košických mučeníkov: 057 / 77 23 701

social position