Aktuality

Snúbenci, ktorí plánujú uzatvoriť sviatostné manželstvo v roku 2023, nech sa nahlásia telefonicky, emailom alebo osobne na farskom úrade, minimálne 3 až 4 mesiace  pred sobášom. 

Každý štvrtok je hodinová adorácia vo farskom kostole od 19 do 20h.

Sv. omše, s prvoprijímajúcimi deťmi a rodičmi, sú v piatok o 18h: 10.2., 17.2., 24.2., 10.3., 17.3., 24.3., 14.4., 28.4., 5.5. Slávnosť prvého svätého prijímania bude 14. mája 2023 o 10:30 na Sokoleji a 21. mája o 10:30 v Jasenove.

Sv. omše za účasti birmovancov sú na prvý piatok v mesiaci o 18h.: 3.2.2023, 3.3. Termín birmovky je stanovený na 23. apríla 2023.

social position