Nové info pre našu farnosť

Sväté omše za účasti ľudu sú už povolené za dodržania hygienických predpisov.

  • Kancelária je k dispozícii. Môžete kontaktovať osobne aj telefonicky 057 / 77 22 329.

Sviatosť krstu vysluhujeme pri dodržaní hygienických opatrení s najmenším počtom osôb.

Sobáše sa môžu uskutočniť pri dodržaní hygienických predpisov s max. počtom do 100 osôb.

Birmovka bola ABÚ v Košiciach stanovená na piatok 26.6. o 18 h.

1. sv. prijímanie bude 21. júna o 10:30.

Pohreby sa uskutočňujú bez sv. omše s menším počtom príbuzných.

Sviatosť zmierenia vysluhujeme pred sv. omšami v kostole. 

Sviatosť zmierenia v nebezpečenstve smrti na tel: 0902 228 711

 

 

social position