Aktuality

Udelenie sviatosti birmovania bude 14. apríla  2024 (tretia veľkonočná nedeľa) o 10:30 vo farskom kostole

a 1. sv. prijímanie bude 12. mája 2024 o 10:30 vo farskom kostole. 

Každý štvrtok je hodinová adorácia vo farskom kostole od 19 do 20h.