Pastoračná ponuka v týchto dňoch

nedeľné sv. omše budú online o 9:005.12.: https://youtu.be/MwYPNHDP8-Q (klikni na odkaz)

– slúžia sa úmysly sv. omší dané iba vo farskom kostole (sv. omše sú neverejné)

– v týždni farský kostol bude otvorený doobeda od 10:00 do 11:30 a poobede od 16:00 do 18:00 k súkromnej modlitbe a poklone

– v nedeľu bude farský kostol otvorený od 14:30 do 16:00 k súkromnej modlitbe a poklone

– sviatosť zmierenia a sväté prijímanie vysluhujeme individuálne po osobnej dohode alebo po telefóne

– krsty, pohreby sa vykonávajú po oznámení a vzájomnej dohode

– farská kancelária v PO, ST, PIA od 16:00 do 17:00 (môžeme byť v kostole a vysluhovať sviatosti)  alebo po telefóne či cez email

– bulletin na december iba v elektronickej podobe na našej webovej stránke

– Nepochybujte o tom, že Boh stále koná, aj keď sú naše kostoly uzavreté pre verejné bohoslužby.

Duchovní Oliver a Lukáš

 

 

social position