Víkend pre rozVEDENÝCH

Víken pre rovedených, ktorí žijú sami

Lebo Boh neposlal svojho Syna na svet, aby  ho odsúdil , ale aby sa skrze neho spasil (Jn 3,17)

Termín: 10. – 12. december – Rodinkovo v Belušských Slatinách

Režim: OTP

Prihlasovací formulár nájdete na stránke: rodinkovo.webnode.sk/podujatia-v-rodinkove

social position