Niečo pre rozVEDENÝCH

Spoločenstvo Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom Vás pozýva na MODLITBOVÉ  stretnutie, ktoré sa uskutoční 21. marca 2023 o 17.00 h v Katolíckom kruhu, ulica Jarkova 77 v Prešove.

Stretnutie povedie: otec Rastislav Baka – prešovský protopresbyter.

Kontakt: Slávka Kolesárová; email: slavka.kolesarova1@gmailcom; tel. číslo: 0905 288 845

Hnutie na pomoc rozvedeným kresťanom pozýva na Duchovnú obnovu pre rozvedených žijúcich sami, v nesviatostnom manželskom zväzku, manželov v kríze ako aj ich rodinných príslušníkov 2. – 4. júna 2023 v Pútnickom dome bl. Annu Kolesárovej v Obišovciach.

Téma: Hodnoty života.

Exercitátor: Otec Ján Kulan, moderátor Arcidiecézneho centra pre mládež v Košiciach a psychológ.

Cena:  68€.

Kontakt:  Slávka Kolesárová; email: slavka.kolesarova1@gmailcom; tel. číslo: 0905 288 845

 

social position