rozVEDENÍ K BOHU

Víkend pre rozvedených,ktorí žijú sami.

Téma: “Prijatie a odpustenie”

Termín: 3. – 5. november 2023 v Rodinkovo – Belušské Slatiny.

Stretnutie vedie páter Matej Trizuliak, misionár a saletín, spolu s laikmi, ktorí si prešli skúsenosťou rozvodu.

Cena: 68€.

Prihlasovací formulár nájdete na stránke: TU.