Svetové dni mládeže v Lisabone 2023

Milí mladí.

Už ste počuli o Svetových dňoch mládeže, ktoré sa konajú po troch, štyroch rokoch v rôznych metropolách sveta. V tom čase sa stretáva mládež z celého sveta, aby sa spojila v modlitbe, oslave Boha a vydala svedectvo o Kristovi. Raz v živote by mladý človek mal absolvovať toto stretnutie. Povzbudzujem vás a ak môžete, neváhajte a choďte 🙂

Dôležité informácie:

Drahí mladí priatelia, naše Arcidiecézne centrum pre mládež (ACM) z poverenia Rady pre mládež a univerzity KBS sa podieľa na spoluorganizovaní Svetových dňoch mládeže (SDM) v Lisabone v lete 2023 za našu Košickú arcidiecézu. Je to najväčšie celosvetové stretnutie mladých s pápežom Františkom. Cieľom SDM je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Podporujú tiež angažovanosť mladých v Cirkvi, ktorí zároveň premýšľajú o odkaze, ktorý vyberá pápež.

Pre slovenských pútnikov sú pripravené dva balíky pútnika. Ich cena je v rozpätí od 310 EUR do 360 eur, v závislosti od zvoleného variantu. Prvý ponúka účasť na SDM od 30. júla do 7. augusta 2023. Zahŕňa stravu, ubytovanie a účasť na programe so Svätým Otcom. Druhý balík je rozšírený o účasť na tzv. predskokanovi SDM – dňoch v diecézach, ktoré budú od 24. do 31. júla 2023.

Počas týchto dní budú mať pútnici možnosť spoznať a „ochutnať“ Portugalsko a posledný júlový deň sa pripoja k ostatným pútnikom z celého sveta v samotnom mieste konania SDM v Lisabone.

Zaregistrovať sa je možné vyplnením centrálneho celoslovenského registračného formulára na stránke www.svetovednimladeze.sk Tiež sa tam nachádzajú všetky potrebné informácie o SDM. Mladí od 15 do 18 rokov môžu ísť na SDM za splnenia určitých podmienok, ktoré nájdu v informáciách o registrácii na tejto stránke. SDM sa môžu zúčastniť aj zdravotne ťažko postihnutí. Ak ich zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť, je nevyhnutné, aby mali so sebou sprevádzajúcu osobu, ktorá ovláda jeden zo svetových jazykov.

Cena za dopravu buď autobusom alebo letecky je v stave riešenia výberu čo najlepšieho a najlacnejšieho variantu. Za dopravu je potrebné počítať okolo 300 eur. Prihlásení budú potom jednotlivo informovaní z nášho ACM.

social position