Svetové dni mládeže v Lisabone 2023

Svetové dni mládeže sa uskutočnia od 1. – 6. 8. 2023 v Lisabone, hlavnom meste Portugalska.

Svetové dni mládeže sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Sú stretnutím mladých ľudí z celého sveta s pápežom v slávnostnej náboženskej a kultúrnej atmosfére. Ukazujú dynamiku Cirkvi a podávajú svedectvo o aktuálnosti Ježišovho posolstva. Svetové dni mládeže sú výnimočným prostriedkom evanjelizácie na upevnenie pastorácie mladých. Konajú sa každé tri roky a posledné sa uskutočnili v Paname v roku 2019.

Mottom stretnutia je citát „Mária sa vydala na cestu a ponáhľala sa.“ (Lk 1, 39)

Zakladateľom a prvým usporiadateľom Svetových dní mládeže bol sv. Ján Pavol II.  Jeho cieľom bolo umožniť osobné stretnutie s Kristom, ktorý mení životy; priniesť pokoj, jednotu a bratstvo do krajín a národov prostredníctvom mládeže, ktorá ju zastupuje práve na týchto dňoch. Okrem toho rozvíja aj spôsoby novej evanjelizácie určenej mladým ľuďom.

Cieľom organizovaných Svetových dní mládeže je prežívanie veľkého spoločenstva všeobecnej cirkvi, počúvanie Božieho Slova, vysluhovanie sviatostí zmierenia a eucharistie ako aj radostné ohlasovanie Ježiša Krista ako Pána a Spasiteľa.

Za prvé oficiálne SDM sa považujú tie, ktoré sa konali v roku 1986 v Ríme. Po Večnom meste sa konali v Buenos Aires, Santiagu de Compostela, Čenstochovej, Denveri, Manile, Paríži, opäť v Ríme, Toronte, Kolíne nad Rýnom, Sydney, Madride, v Rio de Janeiro, v Krakove a v Paname.

Na všetkých stretnutiach sú prítomné dva významné symboly, ktoré daroval sám Ján Pavol II.; sú nimi kríž Svetových dní mládeže a ikona Matky Božej Salus Populi Romani. Tieto symboly nie sú s mladými len počas SDM, ale neustále krúžia po svete, zhromažďujúc na každodennej modlitbe a adorácii stovky, ba až tisíce mladých ľudí. V rámci príprav do Krakova boli aj na Slovensku.

Svetové dni mládeže sú viacdňovým stretnutím a v súčasnosti pozostáva z dvoch častí. Prvou sú Dni v diecézach, počas ktorých sú mladí roztrúsení do rozličných regiónov hosťujúcej krajiny. V tých dňoch sú pútnici ubytovaní v prijímajúcich rodinách a prostredníctvom spoločného programu vo farských komunitách si prehlbujú svoju vieru. Druhou časťou sú hlavné podujatia, čiže aktivity uskutočňované v meste hlavného organizátora. Medzi ne patrí Festival mladých, katechézy, hudobné a umelecké podujatia, duchovné stretnutia so Svätým Otcom.

Doteraz najpočetnejšie stretnutia boli v Manile na Filipínach (1995) kde počet účastníkov presahoval 4 milióny mladých a v Rio de Janeiro v Brazílii (2013) kde sa na Copacabane zhromaždilo viac ako 3 milióny ľudí z celého sveta. Zo stretnutí organizovaných v Európe najpočetnejším bolo stretnutie v Ríme, v roku 2000, kedy sa na Tor Vergata, spolu s Jánom Pavlom II., modlilo 2 milióny 180 tisíc ľudí.

Spoločne s mládežou sa zúčastňuje na stretnutí aj veľa biskupov, kňazov, rehoľníkov, zasvätených osôb, klerikov, novicov a okrem nich aj mnoho svetských učiteľov a akademických profesorov. Tým sa vytvárajú putá a vzťahy medzi laickou cirkvou a zasvätenými osobami. Napríklad, na stretnutí SDM v Madride (2011) sa zišlo 800 biskupov, 14 tisíc kňazov a niekoľko tisíc rehoľníkov.