Týždeň Cirkvi pre mladých

Od 20. do 26. novembra 2023 bude na Slovensku osemnásty Týždeň Cirkvi pre mládež.

Tento týždeň je zvlášť venovaný mládeži, keď si Cirkev pre nich necháva čas a je otvorená s mladými diskutovať a počúvať ich radosti starosti nové podnety a nápady. Vyvrcholením týždňa je sviatok Krista Kráľa, ktorý pápež František ustanovil aj ako Svetový deň mladých.

Témou tohtoročného Týždňa Cirkvi pre mládež je Vojsť do domu a začuť. Téma je inšpirovaná citátom z Lukášovho evanjelia z prvej kapitoly: „Vošla do domu a pozdravila Alžbetu. Len, čo  Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý.” Lk 1,40 – 41

„Chceme pokračovať v téme SDM 2023, keď sme sa zamysleli nad vykročením Panny Márie a ponáhľaním sa k Alžbete. Vnímame, že ďalším krokom je počúvať, čo nám Duch Svätý skrz našich bratov a sestry v ,dome’ Cirkvi chce hovoriť.” uviedol Matúš Reiner, tajomník Rady pre mládež.

Rada pre mládež a univerzity v spolupráci so ZKSM a eRKom, diecézami a mládežnickými organizáciami pripravuje bohatý program, do ktorého sa bude môcť zapojiť každá farnosť alebo spoločenstvo či skupina mladých ľudí.