Nezaradené

Rok sv. Košických mučeníkov

7. septembra 2019 uplynie 400 rokov od mučeníckej smrti sv. Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Počas ďakovnej bohoslužby v Košickej katedrále 2. septembra 2018 arcibiskup Bernard Bober vyhlásil pre Košickú arcidiecézu prípravný rok na Jubileum 400-tého výročia mučeníckej smrti Košických mučeníkov.

Motto prípravného roka: Obnoviť túžbu po vernosti.

Od sviatku sv. Ondreja, apoštola, pri celodiecéznych rekolekciách 1. decembra 2018, budú postupne do jednotlivých farností celej arcidiecézy vyslané dva relikviáre s ostatkami
sv. Košických mučeníkov, na ktoré sa veriaci pripravia deviatnikom ku Košickým mučeníkom.

Čítať ďalej...

Silvester v Medžugorí

SILVESTROVSKÁ PÚŤ v Medžugorí          Termín: 28. 12. 2018 – 3. 1. 2019

Program:

  1. deň: odchod zo Slovenska.
  2. deň: príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, sv. omša.
    3. – 5. deň: : program v Medžugorií: modlitbový medžugorský program so sv. omšou a adoráciou, výstup na Podbrdo a Križevac, živý Betlehem, večerné predstavenie komunity Cenacolo, celonočná silvestrovská adorácia, poďakovanie za uplynulý rok a privítanie nového roka 2019 slávnostnou polnočnou sv. omšou, po sv. omši silvestrovské stretnutie v penzióne. Možnosť zúčastniť sa na zjavení vizionárky Mirjany 2. 1. 2019, ktorá sa modlí za neveriacich.
    6. deň: po raňajkách a sv. omši návrat na Slovensko
    7. deň: príchod na Slovensko

Počas púte ponúkame fakultatívny zájazd do Mostaru (8 €)

Zmena programu vyhradená!     Cena:  215 €

Cena obsahuje: doprava, 4 x ubytovanie s polpenziou, poistenie, preklady a tlmočenie, sprievodca

Kontakt: www.viver.sk, vivertour@gmail.com,  0918 687 416, 0905 470 210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej...

Mládežnícke sv. omše

Pozývame vás na piatkové mládežnícke sv. omše o 18 h. s pozvanými hosťami. 

14. 12. – dp. Jozef Kaldic, rektor života mládeže v Příchoviciach , Česká rep., Sviatosť zmierenia

18.1. 2019 – Dominika Gurbaľová and band

 

Čítať ďalej...

Milión detí sa modlí ruženec

Svätý Ján Zlatoústy, učiteľa Cirkvi povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa!

K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

18. októbra o 9 hod. (alebo iný vhodný čas), všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní k modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete.

Viac na: www.acn-slovensko.org/miliondeti/

Čítať ďalej...

78. púť radosti vo Vysokej nad Uhom

Prvá púť radosti po blahorečení Anky Kolesárovej sa uskutoční 19. – 21. októbra s mottom: Svätosť na dosah.

Každý má svoj príbeh. Božia vôľa je, aby príbeh každého mal zavŕšenie v nebi.

Blahorečenie Anky je dôkazom toho, že Boh má živý záujem o našu dušu, a chce aby sme raz boli v nebi.

Svätosť nezačína po smrti, ale už za života.

S radosťou pozývame mladých k Anke.

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

1. sv. prijímanie a birmovka

Posledný termín prihlásenia detí na prijatie sviatostí je 15. september.

Rodičia detí vyzdvihnú prihlášku v sakrestii, alebo si ju tu stiahnu Prijímanie  Birmovka  a vyplnenú ju prinesú do sakrestie.

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi bude v stredu 19. septembra pri sv. omši o 18:00

a birmovancov v piatok 21. septembra pri sv. omši o 18:00. 

Čítať ďalej...