Nezaradené

Mládežnícke sv. omše

Pozývame vás na piatkové mládežnícke sv. omše o 18 h. s pozvanými hosťami. 

14. 12. – dp. Jozef Kaldic, rektor života mládeže v Příchoviciach , Česká rep., Sviatosť zmierenia

18.1. 2019 – Dominika Gurbaľová and band

 

Čítať ďalej...

Milión detí sa modlí ruženec

Svätý Ján Zlatoústy, učiteľa Cirkvi povedal: „Modliaci sa človek drží vo svojich rukách kormidlo svetových dejín.“

Modlitba spravodlivého môže zmeniť veľa, o čo viac úprimná modlitba dieťaťa!

K modlitbe ruženca pozývala Panna Mária aj deti z Fatimy v časoch prvej svetovej vojny. Učila ich, že modlitba a obeta sú tými najúčinnejšími prostriedkami, ako dosiahnuť pokoj a mier.

18. októbra o 9 hod. (alebo iný vhodný čas), všetky deti, ich rodičia, starí rodičia, učitelia a vychovávatelia, ale i všetci ostatní, ktorí veria v silu ruženca, sú pozvaní k modlitbe ruženca za jednotu a pokoj vo svete.

Viac na: www.acn-slovensko.org/miliondeti/

Čítať ďalej...

78. púť radosti vo Vysokej nad Uhom

Prvá púť radosti po blahorečení Anky Kolesárovej sa uskutoční 19. – 21. októbra s mottom: Svätosť na dosah.

Každý má svoj príbeh. Božia vôľa je, aby príbeh každého mal zavŕšenie v nebi.

Blahorečenie Anky je dôkazom toho, že Boh má živý záujem o našu dušu, a chce aby sme raz boli v nebi.

Svätosť nezačína po smrti, ale už za života.

S radosťou pozývame mladých k Anke.

Viac na: https://www.domcek.org/

Čítať ďalej...

1. sv. prijímanie a birmovka

Posledný termín prihlásenia detí na prijatie sviatostí je 15. september.

Rodičia detí vyzdvihnú prihlášku v sakrestii, alebo si ju tu stiahnu Prijímanie  Birmovka  a vyplnenú ju prinesú do sakrestie.

Prvé stretnutie prvoprijímajúcich detí s rodičmi bude v stredu 19. septembra pri sv. omši o 18:00

a birmovancov v piatok 21. septembra pri sv. omši o 18:00. 

Čítať ďalej...

Ochrana seniorov

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach nás požiadalo o spoluprácu pri ochrane seniorov.

V posledných rokoch sa rozmohla a naďalej pretrváva trestná činnosť páchaná na osobách vyššieho veku, seniorov.

Páchatelia sofistikovaným a organizovaným spôsobom využívajú dôverčivosť, dobrosrdečnosť, ochotu pomôcť, bezbrannosť, zlý zdravotný stav,  opustenosť či samotu obeti.

Na vylákanie peniazi od seniorov majú páchatelia dobre premyslené rôzne legendy napr.: vydávajú sa za ich príbuzných, známych, či lekárov a kontaktujú ich v neskorých nočných alebo ranných hodinách a žiadajú od nich peniaze; predstierajú, že chcú finančne pomôcť ťažko zranenej osobe po dopravnej nehode a prosia, aby prípad neoznámili polícii; predstavujú sa ako poskytovatelia služieb – ako pracovníci plynárni, elektrárni, vodárni, pôšt a iných inštitúcií; ponúkajú tovar alebo chcú rozmeniť peniaze.

Takto dobre vopred naplánovaným spôsobom a emotívnym hereckým výkonom presviedčajú a oberajú seniorov o ich celoživotné úspory.

Táto trestná činnosť do určitej miery vykazuje aj určitý stupeň latentnosti, nakoľko mnoho seniorov a osamelo žijúcich osôb túto trestnú činnosť neoznámia, či už z dôvodu hanby alebo strachu.

Pozrite si letáky v PDF príloha č. 1    príloha č. 2

Čítať ďalej...